งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ
วันที่ ๒๑-๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

[ ทั้งหมด   15 พ.ย. 2561   16 พ.ย. 2561   17 พ.ย. 2561   18 พ.ย. 2561   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 17 พ.ย. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา หอประชุม 17 พ.ย. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
2 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา หอประชุม 17 พ.ย. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
3 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา หอประชุม 17 พ.ย. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
4 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา อาคาร 3 ชั้น (สีเขียว) ชั้น 3 ห้อง ภาษาไทย 17 พ.ย. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง มัธยมสีฟ้า ชั้น 2 ห้อง 321 17 พ.ย. 2561 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง มัธยมสีฟ้า ชั้น 2 ห้อง 322 17 พ.ย. 2561 13.00-16.00
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง มัธยมสีฟ้า ชั้น 2 ห้อง 323 17 พ.ย. 2561 09.00-12.00
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง มัธยมสีฟ้า ชั้น 2 ห้อง 324 17 พ.ย. 2561 13.00-16.00
5 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง มัธยมสีฟ้า ชั้น 3 ห้อง 331 17 พ.ย. 2561 09.00-12.00
6 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง มัธยมสีฟ้า ชั้น 3 ห้อง 332 17 พ.ย. 2561 13.00-16.00
7 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง หอประชุม 17 พ.ย. 2561 09.00-12.00
8 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง หอประชุม 17 พ.ย. 2561 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารอนุบาล ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 17 พ.ย. 2561 09.00-16.00
2 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารอนุบาล ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 17 พ.ย. 2561 09.00-16.00
3 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารอนุบาล ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 17 พ.ย. 2561 09.00-16.00
4 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารอนุบาล ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 17 พ.ย. 2561 09.00-16.00
5 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารอนุบาล ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 17 พ.ย. 2561 09.00-16.00
6 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารอนุบาล ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 17 พ.ย. 2561 09.00-16.00
7 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารอนุบาล ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 17 พ.ย. 2561 09.00-16.00
8 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารอนุบาล ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 17 พ.ย. 2561 09.00-16.00
9 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารอนุบาล ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 17 พ.ย. 2561 09.00-16.00
10 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ห้องวิบูล 17 พ.ย. 2561 09.00-16.00
11 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ห้องวิบูล 17 พ.ย. 2561 09.00-16.00
12 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารประถม (สีเขียว) ชั้น 1 ห้อง 411 17 พ.ย. 2561 09.00-16.00
13 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง อาคารประถม (สีเขียว) ชั้น 1 ห้อง 414 17 พ.ย. 2561 09.00-16.00
14 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง หน้าอาคารอนุบาล 17 พ.ย. 2561 09.00-16.00
15 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ห้อง อาเซียน 17 พ.ย. 2561 09.00-16.00
16 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เวที 2 17 พ.ย. 2561 09.00-16.00
17 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เวที 2 17 พ.ย. 2561 09.00-16.00
18 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เวที 3 17 พ.ย. 2561 09.00-16.00
19 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เวที 3 17 พ.ย. 2561 09.00-16.00
20 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ห้องประชุมคฤหบดี สพป.กำแพงเพชร เขต 2 17 พ.ย. 2561 09.00-16.00
21 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ห้องประชุมคฤหบดี สพป.กำแพงเพชร เขต 2 17 พ.ย. 2561 09.00-16.00
22 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เวที 1 17 พ.ย. 2561 09.00-12.00
23 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เวที 1 17 พ.ย. 2561 09.00-16.00
24 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 17 พ.ย. 2561 09.00-16.00
25 793 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 17 พ.ย. 2561 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ห้องประชุมปลอดภัย 17 พ.ย. 2561 09.00-16.00
2 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ห้องประชุมปลอดภัย 17 พ.ย. 2561 09.00-16.00
3 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ห้องประชุมปลอดภัย 17 พ.ย. 2561 09.00-16.00
4 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ห้องประชุมปลอดภัย 17 พ.ย. 2561 09.00-16.00
5 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ห้องประชุมขวัญถุง 17 พ.ย. 2561 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าพุทรา อาคารหอประชุม ชั้น 1 17 พ.ย. 2561 09.00-15.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าพุทรา สนามฟุตบอล 17 พ.ย. 2561 09.00-15.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ 17 พ.ย. 2561 09.00-12.00
2 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร 2 อาคารร่วมใจ (2 ชั้น) ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 17 พ.ย. 2561 09.00 น. - 12.00 น.
3 002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร 2 อาคารร่วมใจ (2 ชั้น) ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 17 พ.ย. 2561 09.00 น. - 12.00 น.
4 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร 1 อาคารคุณธรรม (3 ชั้น) ชั้น 3 ห้อง ห้องเรียนคณิตศาสตร์ 17 พ.ย. 2561 09.00-14.00
5 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารเรียน 2 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.3 17 พ.ย. 2561 09.00-12.00
6 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารเรียน 3 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.6 17 พ.ย. 2561 09.00-14.00
7 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารเรียน 3 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.6 17 พ.ย. 2561 09.00-14.00
8 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารเรียน 3 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.4, ป.5 17 พ.ย. 2561 09.00-12.00
9 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารเรียน 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องพิเศษ 17 พ.ย. 2561 09.00-12.00
10 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารเรียน 3 ชั้น 1 ห้อง ห้อง ศูนย์ภาษาอังกฤษ 17 พ.ย. 2561 09.00-12.00
11 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารเรียน 3 ชั้น 1 ห้อง ห้อง ศูนย์ภาษาอังกฤษ 17 พ.ย. 2561 09.00-12.00
12 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารเรียน 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องภาษาไทย 17 พ.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี หอประชุม ชั้น 1 ห้อง หอประชุม 17 พ.ย. 2561 09.00 น. - 15.00 น.
2 757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี หอประชุม ชั้น 1 ห้อง หอประชุม 17 พ.ย. 2561 09.00 น. - 12.00 น.
3 755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี หอประชุม ชั้น 1 ห้อง หอประชุม 17 พ.ย. 2561 09.00 น. - 12.00 น.
4 250 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี หอประชุม ชั้น 1 ห้อง หอประชุม 17 พ.ย. 2561 09.00 น. - 14.00 น.

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เต้นท์ 2 17 พ.ย. 2561 09.00-12.00
2 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เต้นท์ 2 17 พ.ย. 2561 13.00-16.00
3 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 โรงจอดรถ 1 17 พ.ย. 2561 09.00-12.00
4 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 โรงจอดรถ 1 17 พ.ย. 2561 13.00-16.00
5 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เต้นท์ 1 17 พ.ย. 2561 09.00-12.00
6 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เต้นท์ 1 17 พ.ย. 2561 09.00-12.00
7 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เต้นท์ 2 17 พ.ย. 2561 09.00-12.00
8 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เต้นท์ 2 17 พ.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯSillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]