สรุปเหรียญรางวัล สพป. กำแพงเพชร เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลคลองลาน 20 10 6 4 36
2 ชุมชนบ้านคลองลาน 17 4 5 3 26
3 บ้านส่องตาแล 17 4 0 0 21
4 บ้านสุขสำราญ 16 10 2 1 28
5 บ้านโชคชัยพัฒนา 16 5 1 0 22
6 บ้านหนองชะแอน 14 9 11 1 34
7 บ้านอุดมทรัพย์ 13 5 3 0 21
8 เทพผดุงศิษย์ศึกษา 13 3 1 0 17
9 อุทิศศึกษา 12 11 0 0 23
10 บ้านปากคลองลาน 12 7 3 2 22
11 บ้านคลองสุขใจ 12 2 4 1 18
12 บ้านท่าขึ้น 11 4 6 5 21
13 บ้านใหม่เจริญสุข 10 5 2 0 17
14 บ้านพัดโบก 10 0 1 0 11
15 บ้านทรัพย์มะนาว 9 6 4 1 19
16 บ้านวังชะโอน 9 4 3 4 16
17 วัดปรีชาราษฎร์บำรุง 9 4 1 1 14
18 วัดพรหมประดิษฐ์ 9 3 7 3 19
19 ชุมชนประชาสามัคคี 8 9 3 2 20
20 อุทิศศึกษา* 8 5 3 0 16
21 บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 8 4 5 0 17
22 บ้านช้างคับ 8 3 4 0 15
23 บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 8 3 1 0 12
24 บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 8 1 4 3 13
25 บ้านนิคม 8 0 2 0 10
26 บ้านโป่งน้ำร้อน 7 8 2 2 17
27 บ้านเพชรมงคล 7 8 2 1 17
28 บ้านหนองน้ำแดง 7 5 2 0 14
29 บ้านคลองน้ำไหลใต้ 7 4 4 0 15
30 วัชรสหศึกษา 7 4 1 0 12
31 บ้านหัวรัง 7 3 2 2 12
32 บ้านมอเจริญ 7 2 1 0 10
33 บ้านทุ่งซ่าน 7 1 2 1 10
34 บ้านคลองลึกพัฒนา 7 1 1 0 9
35 บ้านบึงหล่ม 7 0 0 0 7
36 บ้านวังบัว 6 8 7 3 21
37 สักงามประชาสรรค์ 6 7 4 2 17
38 บ้านใหม่หนองยาง 6 5 2 2 13
39 บ้านหนองตะเคียน 6 3 3 4 12
40 บ้านทุ่งหันตรา 6 2 2 1 10
41 วรรณวัฒน์ศึกษา* 6 2 0 1 8
42 อนุบาลวังไทร 5 3 2 1 10
43 บ้านหนองผักหนาม 5 3 2 0 10
44 อนุบาลปางศิลาทอง 5 3 1 0 9
45 บ้านชายเคือง 5 2 6 4 13
46 บ้านท่าพุทรา 5 2 5 3 12
47 รังษีวิทยา 5 2 0 0 7
48 บ้านหนองชุมแสง 5 1 5 2 11
49 บ้านถนนน้อย 5 1 2 3 8
50 บ้านสามขา 5 1 2 0 8
51 บ้านพรหมมาสามัคคี 5 1 0 0 6
52 บ้านวังตาช่วย 4 8 3 5 15
53 อนุบาลบึงสามัคคี 4 7 3 1 14
54 วัดพิกุลทอง 4 6 4 1 14
55 บ้านแปลงสี่ 4 6 3 2 13
56 บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 4 5 5 1 14
57 วัดสว่างอารมณ์ 4 4 3 2 11
58 อ่างทองราษฎร์วิทยา 4 3 6 3 13
59 บ้านบึงสำราญ 4 3 3 1 10
60 บ้านหนองบอน 4 3 2 1 9
61 วัดแสงอุทัย 4 3 2 0 9
62 รังษีวิทยา* 4 3 2 0 9
63 วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 4 3 1 0 8
64 บ้านใหม่ธงชัย 4 3 0 0 7
65 บ้านท่าช้าง 4 2 2 0 8
66 บ้านกระโดนเตี้ย 4 2 1 1 7
67 บ้านจอมทองพัฒนา 4 2 0 2 6
68 วชิรสารศึกษา 4 1 5 2 10
69 บ้านวังพลับ 4 1 1 1 6
70 บ้านเขาพริกอนุสรณ์ 4 1 0 2 5
71 บ้านไผ่งาม 4 0 3 0 7
72 บ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27 4 0 1 1 5
73 บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 3 7 3 0 13
74 วัดอุเบกขาราม 3 6 4 0 13
75 ชุมชนบ้านสลกบาตร 3 6 1 1 10
76 บ้านทุ่งทอง 3 6 1 0 10
77 บ้านหัวเสลา 3 4 4 4 11
78 อนุบาลมิ่งขวัญ* 3 4 0 0 7
79 วัดคูหาสวรรค์ 3 3 4 3 10
80 บ้านปางตาไว 3 3 2 0 8
81 บ้านวังหันน้ำดึง 3 3 1 6 7
82 บ้านรังแถว 3 3 1 0 7
83 บ้านปางลับแล 3 3 1 0 7
84 บ้านชุมนาก 3 3 0 1 6
85 คีรีวงศ์วัฒนา 3 2 3 2 8
86 บ้านโพธิ์ทอง 3 2 2 2 7
87 บ้านบึงเสือเต้น 3 2 2 0 7
88 รอดนิลวิทยา 3 2 0 0 5
89 หนองปรือประชาสรรค์ 3 2 0 0 5
90 บ้านไพรสวรรค์ 3 2 0 0 5
91 บ้านสระตาพรม 3 2 0 0 5
92 เทพผดุงศิษย์ศึกษา* 3 1 1 0 5
93 บ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 3 1 0 0 4
94 บ้านไร่ดอนแตง 3 0 2 1 5
95 อนุบาลธัญรดา 3 0 1 0 4
96 บ้านวังโป่งพัฒนา 3 0 0 0 3
97 ศรีวรลักษณ์ 2 7 1 1 10
98 บ้านเกาะตาล 2 6 5 1 13
99 บ้านวังเจ้า 2 6 5 1 13
100 บ้านท่ามะเขือ 2 6 0 1 8
101 บ้านเขาพริกไทย 2 3 4 0 9
102 พิบูลวิทยาคาร 2 3 2 1 7
103 บ้านป่าเหียง 2 3 2 0 7
104 วัชรสหศึกษา* 2 3 2 0 7
105 ทุ่งน้อยพัฒนา 2 3 1 0 6
106 ศรีวรลักษณ์* 2 3 1 0 6
107 วัดหนองเหมือด 2 2 4 1 8
108 บ้านคลองขุด 2 2 2 3 6
109 บ้านศรีทองสามัคคี 2 2 1 5 5
110 บ้านคลองมดแดง 2 2 1 0 5
111 บ้านหนองคล้าพงษ์ทอง 2 2 1 0 5
112 บ้านคลองใหญ่ใต้ 2 2 1 0 5
113 บ้านเขาน้ำอุ่น 2 2 0 2 4
114 บ้านวังน้ำพัฒนา 2 2 0 1 4
115 บ้านหนองหิน 2 2 0 0 4
116 บ้านสามเรือน 2 1 3 1 6
117 บ้านแม่ลาด 2 1 2 1 5
118 บ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา 2 1 1 5 4
119 บ้านคลองสะพานช้าง 2 1 1 1 4
120 บ้านห้วยน้อย 2 1 1 1 4
121 บ้านคอปล้อง 2 1 1 0 4
122 วรรณวัฒน์ศึกษา 2 1 0 0 3
123 บ้านคลองไพร 2 1 0 0 3
124 บ้านช่องลม 2 1 0 0 3
125 บ้านท่าข้ามสามัคคี 2 0 1 0 3
126 บ้านโป่งแต้ 2 0 1 0 3
127 บ้านทะเลพัฒนา 2 0 1 0 3
128 บ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา 2 0 0 1 2
129 บ้านศรีเกษตรพัฒนา 2 0 0 0 2
130 บ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" 1 6 0 1 7
131 บ้านถาวรวัฒนา 1 5 2 4 8
132 บ้านวังตะล่อม 1 5 2 2 8
133 บ้านคลองแขยงวิทยา 1 5 2 0 8
134 บ้านหนองโมก 1 4 2 1 7
135 ประชาราษฎร์สามัคคี 1 4 0 1 5
136 บ้านโพธิ์เอน 1 3 3 6 7
137 บ้านไผ่ยาวสามัคคี 1 3 2 3 6
138 วัดคลองเจริญ 1 3 2 0 6
139 บ้านเพชรนิยม 1 3 1 1 5
140 บ้านคลองเตย 1 3 0 0 4
141 บ้านดงเจริญ 1 2 5 2 8
142 บ้านเปาะสวอง 1 2 2 0 5
143 บ้านจิตตมาสพัฒนา 1 2 1 1 4
144 บ้านวังนำ้แดง 1 2 1 0 4
145 บ้านบึงลาด 1 2 0 0 3
146 บ้านตากฟ้าพัฒนา 1 2 0 0 3
147 บ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 1 1 3 0 5
148 บ้านมาบคล้า 1 1 2 3 4
149 บ้านบึงหล่มสามัคคี 1 1 2 2 4
150 บ้านกระบวยทอง 1 1 2 0 4
151 บ้านคลองพลูประชาสรรค์ 1 1 1 2 3
152 อนุบาลธัญรดา* 1 1 1 1 3
153 บ้านคลองปลาสร้อย 1 1 1 0 3
154 บ้านวังหัวแหวนพัฒนา 1 1 0 0 2
155 บ้านหนองไผ่ 1 1 0 0 2
156 บ้านระหานประชาศึกษา 1 0 1 2 2
157 บ้านปางมะนาว 1 0 1 1 2
158 วชิรนิติโสภณ 1 0 1 0 2
159 อนุบาลมิ่งขวัญ 1 0 1 0 2
160 อนุบาลปางมะค่า 1 0 0 1 1
161 บ้านบ่อทอง 1 0 0 0 1
162 วัดพัฒนราษฎร์บำรุง 1 0 0 0 1
163 อนุบาลคลองขลุง 0 8 5 2 13
164 ประชารักษ์ศึกษา 0 7 9 7 16
165 บ้านดงเย็น 0 4 2 2 6
166 บ้านคลองแขยง 0 4 0 1 4
167 บ้านหนองทองหล่อ 0 3 3 1 6
168 อนุบาลทรายทองวัฒนา 0 3 1 2 4
169 บ้านหนองจอก 0 3 0 1 3
170 บ้านโนนพลวง 0 3 0 0 3
171 วชิรนิติโสภณ* 0 3 0 0 3
172 บ้านโคกเลาะ 0 2 7 1 9
173 บ้านร้อยไร่ 0 2 1 2 3
174 บ้านศรีไพศาล 0 2 1 0 3
175 บ้านวังน้ำซึม 0 2 0 1 2
176 บ้านวังน้ำ 0 1 3 3 4
177 ชุมชนบ้านโค้งไผ่ 0 1 3 0 4
178 บ้านหนองกระทุ่ม 0 1 3 0 4
179 บ้านคลองสมบูรณ์ 0 1 2 0 3
180 สหะราษฎร์ศึกษา* 0 1 2 0 3
181 วัดน้อยวรลักษณ์ 0 1 1 1 2
182 อนุบาลขาณุวรลักษบุรี 0 1 1 0 2
183 บ้านคลองยาง 0 1 1 0 2
184 บ้านหาดชะอม 0 1 1 0 2
185 สหะราษฎร์ศึกษา 0 1 1 0 2
186 บ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร 0 1 0 0 1
187 บ้านหนองปรือ 0 1 0 0 1
188 บ้านอุดมสามัคคี 0 1 0 0 1
189 มิตรอารีวิทยาสิน* 0 1 0 0 1
190 บ้านหนองช้างงาม 0 0 3 0 3
191 บ้านสามแยก 0 0 1 0 1
192 บ้านโนนตารอด 0 0 0 3 0
รวม 696 531 362 197 1,786