แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนการแข่งขันกิจกรรม ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคม)
แจ้งเพิ่มเติม การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรม ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคม) ชั้น ป.๔-๖ และ ชั้น ม.๑-๓
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง
 
สิ่งที่ต้องนำมาในวันแข่งขัน
 
๑. กระดานที่ใช้ในการแข่งขัน แป้นวางเบี้ย และตัวเบี้ย
๒. นาฬิกาจับเวลาแบบเปลี่ยนสลับ (Switch Toggle) หรือ Chess Clock
๓. หากไม่มีนาฬิกาให้ใช้แท็บเล็ตพีซี หรือ สมาร์ทโฟน (แนะนำให้ใช้ระบบ Android)  ให้ผู้เข้าแข่งขันติดตั้งแอพพลิชั่นสำหรับจับเวลาเพิ่มเติมมาให้พร้อมก่อนแข่งขัน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น โดยพิมพ์ค้นหาใน App Store คำว่า “Scrabble Clock”  หรือ “Chess Clock”)
๔. แบตเตอรี่สำรอง สายชาร์จ
๕. ดินสอ  ปากกา ยางลบ
 
คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:28 น.