แจ้งเปลี่ยนสถานที่แข่งขัน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายการแข่งขันสภานักเรียน ชั้น ป.1-6 และสภานักเรียน ชั้น ป.1-ม.3  เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน จากเดิมโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี เปลี่ยนเป็น ห้องประชุมวิบูล ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพฯ รายการแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3  เปลี่ยนแปลงจากเดิมเวลา 09.00น. เปลี่ยนเป็นแข่งขัน เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 05:31 น.