ประกาศด่วน!!!
การแข่งขันฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เปลี่ยนแปลง วัน เวลา ในการแข่งขัน ขอให้ผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ฝึกสอนแต่ละกิจกรรมตรวจสอบเอกสารและบัตรประจำตัว ในระบบเว็บไซต์งานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2561 ครับ
วันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:20 น.