สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 077 โรงเรียน ศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนบ้านแม่ตา 33 48 46
2 002 โรงเรียนชุมชนบ้านสา 28 51 40
3 003 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 32 65 48
4 004 โรงเรียนบ้านกล้วย 24 56 33
5 005 โรงเรียนบ้านก่อ 36 68 48
6 006 โรงเรียนบ้านขอวิทยา 33 46 41
7 007 โรงเรียนบ้านขาม 8 20 16
8 009 โรงเรียนบ้านช่อฟ้า 9 15 14
9 011 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 9 9 9
10 010 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 29 62 46
11 012 โรงเรียนบ้านต้นงุ้น 12 20 16
12 013 โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 12 30 24
13 014 โรงเรียนบ้านทุ่ง 6 13 10
14 016 โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง 4 7 7
15 017 โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง 3 5 5
16 018 โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน 1 5 2
17 020 โรงเรียนบ้านทุ่งฮี 3 5 3
18 019 โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง 4 8 7
19 015 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 13 21 17
20 021 โรงเรียนบ้านนางาม 4 7 5
21 022 โรงเรียนบ้านน้ำจำ 9 17 16
22 023 โรงเรียนบ้านปงคอบ 8 24 11
23 024 โรงเรียนบ้านปงถ้ำ 8 27 14
24 025 โรงเรียนบ้านปางดะ 8 19 12
25 026 โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง 4 6 5
26 027 โรงเรียนบ้านป่าเหว 19 41 31
27 042 โรงเรียนบ้านวังมน 8 8 8
28 041 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 16 28 24
29 043 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 19 52 34
30 044 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 10 23 16
31 045 โรงเรียนบ้านสบฟ้า 6 14 10
32 046 โรงเรียนบ้านสบลี 7 18 11
33 048 โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ 14 33 22
34 049 โรงเรียนบ้านสาแพะ 9 16 14
35 050 โรงเรียนบ้านหนองนาว 8 10 9
36 051 โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน 5 6 6
37 052 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 10 13 12
38 053 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 2 3 3
39 054 โรงเรียนบ้านหัวเมือง 8 14 11
40 058 โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ 5 8 7
41 028 โรงเรียนบ้านเปียงใจ 1 1 1
42 031 โรงเรียนบ้านเมืองตึง 11 22 17
43 040 โรงเรียนบ้านเลาสู 3 6 6
44 029 โรงเรียนบ้านแป้น 21 48 32
45 030 โรงเรียนบ้านแพะ 18 32 18
46 034 โรงเรียนบ้านแม่พริก 6 7 7
47 036 โรงเรียนบ้านแม่สุก 15 20 19
48 038 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 15 35 25
49 037 โรงเรียนบ้านแม่สุขใน 11 18 16
50 035 โรงเรียนบ้านแม่เย็น 0 0 0
51 032 โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม 5 9 8
52 056 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 9 23 16
53 057 โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว 15 21 19
54 039 โรงเรียนบ้านไร่ 6 14 10
55 059 โรงเรียนผาช่อวิทยา 51 110 78
56 060 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 48 78 51
57 061 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 21 31 24
58 062 โรงเรียนวังทองวิทยา 23 41 37
59 064 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 43 75 62
60 065 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 44 76 62
61 066 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านป่าแขม 12 30 20
62 055 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านใหม่ผ้าขาว 15 28 23
63 068 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมปลายนาวิทยา 18 29 24
64 070 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสาน 20 39 31
65 071 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 38 77 61
66 072 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 35 61 41
67 063 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 42 66 58
68 069 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 40 96 58
69 074 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 54 144 85
70 073 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 51 115 81
71 001 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 60 117 84
72 076 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด 18 36 28
73 075 โรงเรียนบ้านแม่สง 4 7 5
รวม 1259 2453 1820
4273

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]