สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวังเหนือ 17 7 8 32 37 8 3 2 48
2 อนุบาลแจ้ห่ม 16 10 7 33 35 8 6 1 49
3 ศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 15 1 5 21 22 6 5 1 33
4 แจ้คอนวิทยา 11 13 9 33 25 13 9 9 47
5 ผาช่อวิทยา 7 9 9 25 22 11 6 10 39
6 วังทองวิทยา 7 1 2 10 8 2 4 4 14
7 ศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 6 1 3 10 11 12 10 5 33
8 บ้านก่อ 5 4 2 11 14 8 7 5 29
9 ศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 4 9 8 21 17 13 2 8 32
10 ร่องเคาะวิทยา 4 9 4 17 19 14 1 8 34
11 ศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 4 5 3 12 15 13 1 7 29
12 บ้านเมืองตึง 4 2 0 6 6 2 0 0 8
13 บ้านแม่สุขวังเหนือ 4 1 3 8 12 0 0 0 12
14 บ้านห้วยก้อด 4 1 1 6 11 4 1 2 16
15 บ้านทัพป่าเส้า 4 0 2 6 6 3 0 2 9
16 บ้านขอวิทยา 3 6 6 15 19 2 3 2 24
17 ศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 3 5 2 10 10 6 9 10 25
18 ศูนย์การเรียนรวมบ้านแม่ตา 3 4 2 9 13 10 5 4 28
19 บ้านกล้วย 3 3 3 9 16 4 1 0 21
20 ศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 3 1 2 6 10 9 10 4 29
21 บ้านสบลี 3 0 1 4 5 1 1 0 7
22 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 3 0 1 4 4 1 5 6 10
23 บ้านช่อฟ้า 3 0 0 3 3 3 2 1 8
24 บ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 2 4 2 8 10 6 5 4 21
25 บ้านแพะ 2 3 1 6 6 9 2 0 17
26 บ้านแม่สุขใน 2 2 1 5 5 0 4 1 9
27 บ้านวังใหม่ 2 1 1 4 9 4 1 0 14
28 บ้านวังโป่ง 2 1 1 4 5 8 2 0 15
29 บ้านหนองนาว 2 0 0 2 5 1 0 1 6
30 ศูนย์เรียนรวมบ้านป่าแขม 1 3 1 5 5 5 2 0 12
31 ชุมชนบ้านสา 1 2 2 5 6 8 7 5 21
32 บ้านใหม่เหล่ายาว 1 2 1 4 7 4 1 3 12
33 บ้านดอนแก้ว 1 2 1 4 5 4 0 0 9
34 บ้านป่าเหว 1 2 0 3 5 4 3 2 12
35 ชุมชนบ้านใหม่ 1 1 1 3 13 11 3 5 27
36 ศูนย์เรียนรวมปลายนาวิทยา 1 1 0 2 4 8 3 3 15
37 บ้านศรีบุญเรือง 1 1 0 2 3 2 2 1 7
38 บ้านสาแพะ 1 1 0 2 2 5 2 0 9
39 บ้านขาม 1 0 1 2 3 3 0 0 6
40 บ้านปงคอบ 1 0 1 2 3 1 0 3 4
41 บ้านต้นงุ้น 1 0 1 2 2 2 1 2 5
42 บ้านน้ำจำ 1 0 0 1 2 3 1 0 6
43 บ้านแม่สง 1 0 0 1 1 2 1 0 4
44 บ้านสันมะเกลือ 0 2 3 5 5 2 2 4 9
45 บ้านทุ่งโป่ง 0 2 2 4 7 1 0 4 8
46 บ้านแม่สุก 0 2 0 2 5 5 2 0 12
47 บ้านปางดะ 0 2 0 2 3 2 1 2 6
48 บ้านทุ่ง 0 2 0 2 3 1 0 0 4
49 บ้านหัวทุ่ง 0 1 1 2 4 3 2 0 9
50 บ้านหัวเมือง 0 1 1 2 2 4 0 2 6
51 บ้านใหม่พัฒนา 0 1 0 1 4 3 1 1 8
52 บ้านหลวงแจ้ซ้อน 0 1 0 1 2 3 0 0 5
53 บ้านแม่พริก 0 1 0 1 2 2 2 0 6
54 บ้านไร่ 0 1 0 1 2 1 1 0 4
55 บ้านทุ่งฮี 0 1 0 1 2 1 0 0 3
56 บ้านนางาม 0 1 0 1 1 1 0 0 2
57 บ้านทุ่งส้าน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
58 บ้านเลาสู 0 1 0 1 0 2 1 0 3
59 บ้านปงถ้ำ 0 0 2 2 2 3 1 1 6
60 บ้านแป้น 0 0 1 1 6 4 3 2 13
61 บ้านป่าเหมี้ยง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
62 บ้านวังมน 0 0 1 1 1 1 2 3 4
63 บ้านทุ่งฮ้าง 0 0 1 1 1 1 0 2 2
64 บ้านแม่แจ๋ม 0 0 1 1 1 1 0 1 2
65 บ้านหัวฝาย 0 0 1 1 1 1 0 0 2
66 ศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสาน 0 0 0 0 4 4 3 2 11
67 ศูนย์เรียนรวมบ้านใหม่ผ้าขาว 0 0 0 0 2 6 5 2 13
68 บ้านสบฟ้า 0 0 0 0 2 2 1 1 5
69 บ้านทุ่งสะแกง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
70 บ้านฮ่องลี่ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
71 บ้านทุ่งผึ้ง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
72 บ้านเปียงใจ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
รวม 162 138 113 413 511 301 161 148 973