สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวังเหนือ 17 8 9 34 40 8 4 2 52
2 อนุบาลแจ้ห่ม 16 10 7 33 35 8 6 2 49
3 ศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 15 1 5 21 22 6 5 1 33
4 แจ้คอนวิทยา 13 13 9 35 26 13 11 9 50
5 วังทองวิทยา 9 1 3 13 10 3 5 4 18
6 ผาช่อวิทยา 7 9 9 25 22 11 6 10 39
7 ศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 6 1 3 10 11 13 11 5 35
8 ศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 5 10 8 23 19 13 2 8 34
9 ศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 5 6 2 13 13 6 11 10 30
10 บ้านก่อ 5 5 2 12 15 8 7 6 30
11 บ้านกล้วย 5 3 4 12 19 4 1 0 24
12 บ้านแม่สุขวังเหนือ 5 2 3 10 15 0 0 0 15
13 บ้านเมืองตึง 5 2 0 7 8 3 0 0 11
14 ร่องเคาะวิทยา 4 9 4 17 19 15 2 8 36
15 บ้านขอวิทยา 4 7 7 18 22 5 3 2 30
16 ศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 4 5 3 12 15 14 1 7 30
17 ศูนย์การเรียนรวมบ้านแม่ตา 4 4 2 10 14 10 5 4 29
18 บ้านวังใหม่ 4 3 1 8 13 4 1 0 18
19 ศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 4 1 2 7 11 9 10 4 30
20 บ้านห้วยก้อด 4 1 1 6 11 4 1 2 16
21 บ้านทัพป่าเส้า 4 0 2 6 6 3 0 2 9
22 บ้านขาม 3 0 1 4 5 3 0 0 8
23 บ้านสบลี 3 0 1 4 5 1 1 0 7
24 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 3 0 1 4 4 1 6 6 11
25 บ้านช่อฟ้า 3 0 0 3 3 3 2 1 8
26 บ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 2 4 3 9 11 7 5 5 23
27 บ้านแพะ 2 3 1 6 6 9 2 0 17
28 บ้านป่าเหว 2 3 0 5 8 5 3 2 16
29 บ้านวังโป่ง 2 2 1 5 5 8 3 0 16
30 บ้านแม่สุขใน 2 2 1 5 5 0 4 1 9
31 บ้านต้นงุ้น 2 0 2 4 5 3 1 2 9
32 บ้านหนองนาว 2 0 0 2 5 1 1 1 7
33 ศูนย์เรียนรวมบ้านป่าแขม 1 3 1 5 5 5 2 0 12
34 ชุมชนบ้านสา 1 2 2 5 6 9 7 5 22
35 บ้านใหม่เหล่ายาว 1 2 1 4 7 4 1 3 12
36 บ้านดอนแก้ว 1 2 1 4 5 4 0 0 9
37 ชุมชนบ้านใหม่ 1 1 1 3 13 11 3 5 27
38 บ้านหัวทุ่ง 1 1 1 3 5 3 2 0 10
39 บ้านน้ำจำ 1 1 1 3 4 4 1 0 9
40 บ้านศรีบุญเรือง 1 1 0 2 5 2 2 1 9
41 ศูนย์เรียนรวมปลายนาวิทยา 1 1 0 2 4 8 3 3 15
42 บ้านสาแพะ 1 1 0 2 2 5 2 0 9
43 บ้านป่าเหมี้ยง 1 0 1 2 4 0 0 0 4
44 บ้านปงคอบ 1 0 1 2 3 1 0 3 4
45 บ้านทุ่งผึ้ง 1 0 0 1 2 1 1 0 4
46 บ้านแม่สง 1 0 0 1 1 2 1 0 4
47 บ้านสันมะเกลือ 0 2 3 5 5 2 2 4 9
48 บ้านทุ่งโป่ง 0 2 2 4 7 1 0 4 8
49 บ้านแม่สุก 0 2 0 2 5 8 2 0 15
50 บ้านทุ่ง 0 2 0 2 4 1 0 1 5
51 บ้านปางดะ 0 2 0 2 3 2 1 2 6
52 บ้านแป้น 0 1 1 2 7 5 3 2 15
53 บ้านหัวเมือง 0 1 1 2 2 4 0 2 6
54 บ้านใหม่พัฒนา 0 1 0 1 4 3 1 1 8
55 บ้านหลวงแจ้ซ้อน 0 1 0 1 2 3 0 0 5
56 บ้านแม่พริก 0 1 0 1 2 2 2 0 6
57 บ้านไร่ 0 1 0 1 2 1 1 0 4
58 บ้านทุ่งฮี 0 1 0 1 2 1 0 0 3
59 บ้านนางาม 0 1 0 1 1 1 0 0 2
60 บ้านทุ่งส้าน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
61 บ้านเลาสู 0 1 0 1 0 2 1 0 3
62 บ้านปงถ้ำ 0 0 2 2 2 3 1 2 6
63 ศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสาน 0 0 1 1 4 7 3 3 14
64 บ้านวังมน 0 0 1 1 1 1 2 3 4
65 บ้านทุ่งฮ้าง 0 0 1 1 1 1 0 2 2
66 บ้านแม่แจ๋ม 0 0 1 1 1 1 0 1 2
67 บ้านหัวฝาย 0 0 1 1 1 1 0 0 2
68 ศูนย์เรียนรวมบ้านใหม่ผ้าขาว 0 0 0 0 2 6 5 2 13
69 บ้านสบฟ้า 0 0 0 0 2 2 1 1 5
70 บ้านทุ่งสะแกง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
71 บ้านฮ่องลี่ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
72 บ้านเปียงใจ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
รวม 185 150 121 456 558 321 172 154 1,051