สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 อนุบาลวังเหนือ 17 8 9 34
2 อนุบาลแจ้ห่ม 16 10 7 33
3 ศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 15 1 5 21
4 แจ้คอนวิทยา 13 13 9 35
5 วังทองวิทยา 9 1 3 13
6 ผาช่อวิทยา 7 9 9 25
7 ศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 6 1 3 10
8 ศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 5 10 8 23
9 ศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 5 6 2 13
10 บ้านก่อ 5 5 2 12
11 บ้านกล้วย 5 3 4 12
12 บ้านแม่สุขวังเหนือ 5 2 3 10
13 บ้านเมืองตึง 5 2 0 7
14 ร่องเคาะวิทยา 4 9 4 17
15 บ้านขอวิทยา 4 7 7 18
16 ศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 4 5 3 12
17 ศูนย์การเรียนรวมบ้านแม่ตา 4 4 2 10
18 บ้านวังใหม่ 4 3 1 8
19 ศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 4 1 2 7
20 บ้านห้วยก้อด 4 1 1 6
21 บ้านทัพป่าเส้า 4 0 2 6
22 บ้านขาม 3 0 1 4
23 บ้านสบลี 3 0 1 4
24 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 3 0 1 4
25 บ้านช่อฟ้า 3 0 0 3
26 บ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 2 4 3 9
27 บ้านแพะ 2 3 1 6
28 บ้านป่าเหว 2 3 0 5
29 บ้านวังโป่ง 2 2 1 5
30 บ้านแม่สุขใน 2 2 1 5
31 บ้านต้นงุ้น 2 0 2 4
32 บ้านหนองนาว 2 0 0 2
33 ศูนย์เรียนรวมบ้านป่าแขม 1 3 1 5
34 ชุมชนบ้านสา 1 2 2 5
35 บ้านใหม่เหล่ายาว 1 2 1 4
36 บ้านดอนแก้ว 1 2 1 4
37 ชุมชนบ้านใหม่ 1 1 1 3
38 บ้านหัวทุ่ง 1 1 1 3
39 บ้านน้ำจำ 1 1 1 3
40 บ้านศรีบุญเรือง 1 1 0 2
41 ศูนย์เรียนรวมปลายนาวิทยา 1 1 0 2
42 บ้านสาแพะ 1 1 0 2
43 บ้านป่าเหมี้ยง 1 0 1 2
44 บ้านปงคอบ 1 0 1 2
45 บ้านทุ่งผึ้ง 1 0 0 1
46 บ้านแม่สง 1 0 0 1
47 บ้านสันมะเกลือ 0 2 3 5
48 บ้านทุ่งโป่ง 0 2 2 4
49 บ้านแม่สุก 0 2 0 2
50 บ้านทุ่ง 0 2 0 2
51 บ้านปางดะ 0 2 0 2
52 บ้านแป้น 0 1 1 2
53 บ้านหัวเมือง 0 1 1 2
54 บ้านใหม่พัฒนา 0 1 0 1
55 บ้านหลวงแจ้ซ้อน 0 1 0 1
56 บ้านแม่พริก 0 1 0 1
57 บ้านไร่ 0 1 0 1
58 บ้านทุ่งฮี 0 1 0 1
59 บ้านนางาม 0 1 0 1
60 บ้านทุ่งส้าน 0 1 0 1
61 บ้านเลาสู 0 1 0 1
62 บ้านปงถ้ำ 0 0 2 2
63 ศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสาน 0 0 1 1
64 บ้านวังมน 0 0 1 1
65 บ้านทุ่งฮ้าง 0 0 1 1
66 บ้านแม่แจ๋ม 0 0 1 1
67 บ้านหัวฝาย 0 0 1 1
68 ศูนย์เรียนรวมบ้านใหม่ผ้าขาว 0 0 0 0
69 บ้านสบฟ้า 0 0 0 0
70 บ้านทุ่งสะแกง 0 0 0 0
71 บ้านฮ่องลี่ 0 0 0 0
72 บ้านเปียงใจ 0 0 0 0
รวม 185 150 121 456

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]