วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ณ แจ้ห่มวิทยา
ระหว่าง วันที่ 22-24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 085
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 67.50 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 3 54.50 เข้าร่วม 4
5 ศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 54.50 เข้าร่วม 4
6 ผาช่อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 50.50 เข้าร่วม 6
7 ร่องเคาะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 39.50 เข้าร่วม 7
8 ศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 37 เข้าร่วม 8
9 วังทองวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 36 เข้าร่วม 9


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ณ แจ้ห่มวิทยา
ระหว่าง วันที่ 22-24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 776
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ณ แจ้ห่มวิทยา
ระหว่าง วันที่ 22-24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 070
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ณ แจ้ห่มวิทยา
ระหว่าง วันที่ 22-24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 071
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลแจ้ห่ม สพป. ลำปาง เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ณ แจ้ห่มวิทยา
ระหว่าง วันที่ 22-24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 086
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเมืองตึง สพป. ลำปาง เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังโป่ง สพป. ลำปาง เขต 3 70.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่สุขใน สพป. ลำปาง เขต 3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 65 ทองแดง 4
5 บ้านสบฟ้า สพป. ลำปาง เขต 3 59 เข้าร่วม 5
6 บ้านทุ่งโป่ง สพป. ลำปาง เขต 3 50.50 เข้าร่วม 6
7 ร่องเคาะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 47 เข้าร่วม 7
8 ศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน สพป. ลำปาง เขต 3 46.50 เข้าร่วม 8
9 บ้านแป้น สพป. ลำปาง เขต 3 43.50 เข้าร่วม 9
10 ผาช่อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 37.50 เข้าร่วม 10
11 ศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 33.50 เข้าร่วม 11
12 บ้านป่าเหว สพป. ลำปาง เขต 3 30.50 เข้าร่วม 12
13 บ้านห้วยก้อด สพป. ลำปาง เขต 3 26.50 เข้าร่วม 13
14 บ้านปงคอบ สพป. ลำปาง เขต 3 17.75 เข้าร่วม 14


คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ณ แจ้ห่มวิทยา
ระหว่าง วันที่ 22-24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 123
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่สุขใน สพป. ลำปาง เขต 3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแป้น สพป. ลำปาง เขต 3 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทุ่งโป่ง สพป. ลำปาง เขต 3 50 เข้าร่วม 4
5 บ้านทุ่งฮ้าง สพป. ลำปาง เขต 3 38 เข้าร่วม 5
6 ผาช่อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 38 เข้าร่วม 5
7 บ้านวังมน สพป. ลำปาง เขต 3 37 เข้าร่วม 7
8 บ้านต้นงุ้น สพป. ลำปาง เขต 3 34 เข้าร่วม 8
9 ศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 34 เข้าร่วม 8
10 ศูนย์เรียนรวมบ้านใหม่ผ้าขาว สพป. ลำปาง เขต 3 28 เข้าร่วม 10
11 บ้านปางดะ สพป. ลำปาง เขต 3 26 เข้าร่วม 11
12 บ้านก่อ สพป. ลำปาง เขต 3 20 เข้าร่วม 12
13 ศูนย์เรียนรวมปลายนาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 19 เข้าร่วม 13
14 บ้านหนองนาว สพป. ลำปาง เขต 3 15 เข้าร่วม 14


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ณ แจ้ห่มวิทยา
ระหว่าง วันที่ 22-24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 803
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ร่องเคาะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 46 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ณ แจ้ห่มวิทยา
ระหว่าง วันที่ 22-24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 181
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านช่อฟ้า สพป. ลำปาง เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ
2 ศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 97.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่แจ๋ม สพป. ลำปาง เขต 3 79.60 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเลาสู สพป. ลำปาง เขต 3 76.61 เงิน 4
5 บ้านวังใหม่ สพป. ลำปาง เขต 3 72.73 เงิน 5
6 บ้านน้ำจำ สพป. ลำปาง เขต 3 70.68 เงิน 6
7 ศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน สพป. ลำปาง เขต 3 69.15 ทองแดง 7
8 บ้านสาแพะ สพป. ลำปาง เขต 3 66.75 ทองแดง 8
9 บ้านก่อ สพป. ลำปาง เขต 3 63.47 ทองแดง 9
10 ศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสาน สพป. ลำปาง เขต 3 48.20 เข้าร่วม 10
11 ชุมชนบ้านใหม่ สพป. ลำปาง เขต 3 40 เข้าร่วม 11
12 บ้านปงคอบ สพป. ลำปาง เขต 3 40 เข้าร่วม 11
13 ผาช่อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 40 เข้าร่วม 11
14 วังทองวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 40 เข้าร่วม 11


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ณ แจ้ห่มวิทยา
ระหว่าง วันที่ 22-24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 766
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านก่อ สพป. ลำปาง เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่สุก สพป. ลำปาง เขต 3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทุ่งฮ้าง สพป. ลำปาง เขต 3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) สพป. ลำปาง เขต 3 20 เข้าร่วม 4
5 บ้านทัพป่าเส้า สพป. ลำปาง เขต 3 20 เข้าร่วม 4
6 ศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 20 เข้าร่วม 4


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ณ แจ้ห่มวิทยา
ระหว่าง วันที่ 22-24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 738
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสันมะเกลือ สพป. ลำปาง เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ณ แจ้ห่มวิทยา
ระหว่าง วันที่ 22-24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 739
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ


ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ณ แจ้ห่มวิทยา
ระหว่าง วันที่ 22-24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 038
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 83 ทอง ชนะเลิศ
2 ผาช่อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 76 เงิน 4
5 ร่องเคาะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 71 เงิน 5
6 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 3 - -


ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ณ แจ้ห่มวิทยา
ระหว่าง วันที่ 22-24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 823
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ร่องเคาะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนแก้ว สพป. ลำปาง เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหัวฝาย สพป. ลำปาง เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศูนย์เรียนรวมบ้านใหม่ผ้าขาว สพป. ลำปาง เขต 3 78 เงิน 4
5 บ้านฮ่องลี่ สพป. ลำปาง เขต 3 75 เงิน 5
6 ศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 73 เงิน 6
7 ชุมชนบ้านสา สพป. ลำปาง เขต 3 69 ทองแดง 7
8 บ้านแม่พริก สพป. ลำปาง เขต 3 69 ทองแดง 7
9 บ้านต้นงุ้น สพป. ลำปาง เขต 3 68 ทองแดง 9
10 บ้านแม่สุขใน สพป. ลำปาง เขต 3 68 ทองแดง 9
11 ศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 68 ทองแดง 9
12 อนุบาลวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 68 ทองแดง 9
13 บ้านป่าเหว สพป. ลำปาง เขต 3 67 ทองแดง 13
14 ศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน สพป. ลำปาง เขต 3 66 ทองแดง 14
15 ผาช่อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 64 ทองแดง 15


ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ณ แจ้ห่มวิทยา
ระหว่าง วันที่ 22-24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 037
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสบลี สพป. ลำปาง เขต 3 85.66 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสันมะเกลือ สพป. ลำปาง เขต 3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศูนย์เรียนรวมปลายนาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 72.66 เงิน 4
5 บ้านสาแพะ สพป. ลำปาง เขต 3 72.33 เงิน 5
6 ร่องเคาะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 72.33 เงิน 5
7 บ้านก่อ สพป. ลำปาง เขต 3 72 เงิน 7
8 ศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 71.66 เงิน 8
9 บ้านต้นงุ้น สพป. ลำปาง เขต 3 70.66 เงิน 9
10 บ้านหัวทุ่ง สพป. ลำปาง เขต 3 69 ทองแดง 10
11 บ้านช่อฟ้า สพป. ลำปาง เขต 3 68.66 ทองแดง 11
12 บ้านแพะ สพป. ลำปาง เขต 3 66.66 ทองแดง 12
13 ผาช่อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 66.33 ทองแดง 13
14 บ้านฮ่องลี่ สพป. ลำปาง เขต 3 61.33 ทองแดง 14
15 ศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสาน สพป. ลำปาง เขต 3 - -


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ณ แจ้ห่มวิทยา
ระหว่าง วันที่ 22-24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 741
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 71 เงิน ชนะเลิศ
2 ร่องเคาะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 ผาช่อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 67 ทองแดง 4
5 วังทองวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 67 ทองแดง 4
6 ศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 65 ทองแดง 6
7 ศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 59 เข้าร่วม 7
8 ศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 56 เข้าร่วม 8
9 ศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 51 เข้าร่วม 9


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ณ แจ้ห่มวิทยา
ระหว่าง วันที่ 22-24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 352
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศูนย์เรียนรวมปลายนาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหลวงแจ้ซ้อน สพป. ลำปาง เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทุ่งโป่ง สพป. ลำปาง เขต 3 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านขอวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 82 ทอง 4
5 บ้านวังใหม่ สพป. ลำปาง เขต 3 82 ทอง 4
6 บ้านหนองนาว สพป. ลำปาง เขต 3 82 ทอง 4
7 บ้านใหม่เหล่ายาว สพป. ลำปาง เขต 3 81 ทอง 7
8 บ้านกล้วย สพป. ลำปาง เขต 3 77 เงิน 8
9 บ้านก่อ สพป. ลำปาง เขต 3 76 เงิน 9
10 ศูนย์เรียนรวมบ้านป่าแขม สพป. ลำปาง เขต 3 75.66 เงิน 10
11 บ้านแม่สุก สพป. ลำปาง เขต 3 74 เงิน 11
12 บ้านปงถ้ำ สพป. ลำปาง เขต 3 73 เงิน 12
13 ศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 73 เงิน 12
14 บ้านสาแพะ สพป. ลำปาง เขต 3 72 เงิน 14


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ณ แจ้ห่มวิทยา
ระหว่าง วันที่ 22-24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 353
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 86 ทอง ชนะเลิศ
2 แจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านขอวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 78.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 78.33 เงิน 4
5 ศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 73.66 เงิน 5


คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ณ แจ้ห่มวิทยา
ระหว่าง วันที่ 22-24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 129
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านใหม่เหล่ายาว สพป. ลำปาง เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทัพป่าเส้า สพป. ลำปาง เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลแจ้ห่ม สพป. ลำปาง เขต 3 85 ทอง 4
5 บ้านช่อฟ้า สพป. ลำปาง เขต 3 77 เงิน 5
6 ชุมชนบ้านสา สพป. ลำปาง เขต 3 75 เงิน 6


คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ณ แจ้ห่มวิทยา
ระหว่าง วันที่ 22-24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 130
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ
2 แจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ณ แจ้ห่มวิทยา
ระหว่าง วันที่ 22-24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 791
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านก่อ สพป. ลำปาง เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านใหม่ สพป. ลำปาง เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกล้วย สพป. ลำปาง เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) สพป. ลำปาง เขต 3 77 เงิน 4
5 ศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 77 เงิน 4
6 บ้านแป้น สพป. ลำปาง เขต 3 68 ทองแดง 6
7 บ้านแม่สง สพป. ลำปาง เขต 3 67 ทองแดง 7
8 บ้านปงถ้ำ สพป. ลำปาง เขต 3 66 ทองแดง 8
9 แจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 65 ทองแดง 9
10 บ้านสบลี สพป. ลำปาง เขต 3 64 ทองแดง 10
11 อนุบาลแจ้ห่ม สพป. ลำปาง เขต 3 63 ทองแดง 11
12 ศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน สพป. ลำปาง เขต 3 62 ทองแดง 12
13 บ้านขอวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 61 ทองแดง 13


คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ณ แจ้ห่มวิทยา
ระหว่าง วันที่ 22-24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 792
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 3 65 ทองแดง ชนะเลิศ
2 บ้านขอวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ณ แจ้ห่มวิทยา
ระหว่าง วันที่ 22-24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 820
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลแจ้ห่ม สพป. ลำปาง เขต 3 86 ทอง ชนะเลิศ
2 ศูนย์เรียนรวมบ้านป่าแขม สพป. ลำปาง เขต 3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปงถ้ำ สพป. ลำปาง เขต 3 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 3 44 เข้าร่วม 4
5 ศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 39 เข้าร่วม 5
6 ชุมชนบ้านสา สพป. ลำปาง เขต 3 37 เข้าร่วม 6


คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ณ แจ้ห่มวิทยา
ระหว่าง วันที่ 22-24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 821
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่สุขใน สพป. ลำปาง เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลแจ้ห่ม สพป. ลำปาง เขต 3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านก่อ สพป. ลำปาง เขต 3 44 เข้าร่วม 4
5 อนุบาลวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 41 เข้าร่วม 5
6 บ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) สพป. ลำปาง เขต 3 32 เข้าร่วม 6
7 บ้านใหม่เหล่ายาว สพป. ลำปาง เขต 3 32 เข้าร่วม 6
8 ชุมชนบ้านสา สพป. ลำปาง เขต 3 23 เข้าร่วม 8


คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ณ แจ้ห่มวิทยา
ระหว่าง วันที่ 22-24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 822
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ณ แจ้ห่มวิทยา
ระหว่าง วันที่ 22-24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 031
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนแก้ว สพป. ลำปาง เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกล้วย สพป. ลำปาง เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหัวทุ่ง สพป. ลำปาง เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสาน สพป. ลำปาง เขต 3 82 ทอง 4
5 บ้านห้วยก้อด สพป. ลำปาง เขต 3 80 ทอง 5
6 ร่องเคาะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 80 ทอง 5
7 อนุบาลแจ้ห่ม สพป. ลำปาง เขต 3 79 เงิน 7
8 บ้านสบลี สพป. ลำปาง เขต 3 77 เงิน 8
9 อนุบาลวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 76 เงิน 9
10 ศูนย์การเรียนรวมบ้านแม่ตา สพป. ลำปาง เขต 3 74 เงิน 10
11 บ้านแม่สุก สพป. ลำปาง เขต 3 74 เงิน 10
12 บ้านวังมน สพป. ลำปาง เขต 3 68 ทองแดง 12
13 บ้านแป้น สพป. ลำปาง เขต 3 67 ทองแดง 13
14 ศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน สพป. ลำปาง เขต 3 66 ทองแดง 14
15 บ้านก่อ สพป. ลำปาง เขต 3 65 ทองแดง 15
16 แจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 64 ทองแดง 16
17 ศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 63 ทองแดง 17


ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ณ แจ้ห่มวิทยา
ระหว่าง วันที่ 22-24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 030
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยก้อด สพป. ลำปาง เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกล้วย สพป. ลำปาง เขต 3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศูนย์การเรียนรวมบ้านแม่ตา สพป. ลำปาง เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดอนแก้ว สพป. ลำปาง เขต 3 85.33 ทอง 4
5 วังทองวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 83.67 ทอง 5
6 บ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) สพป. ลำปาง เขต 3 82.67 ทอง 6
7 บ้านแม่พริก สพป. ลำปาง เขต 3 81.33 ทอง 7
8 บ้านป่าเหว สพป. ลำปาง เขต 3 73.33 เงิน 8
9 ชุมชนบ้านใหม่ สพป. ลำปาง เขต 3 72.33 เงิน 9
10 บ้านช่อฟ้า สพป. ลำปาง เขต 3 71.67 เงิน 10
11 บ้านฮ่องลี่ สพป. ลำปาง เขต 3 66.67 ทองแดง 11
12 ศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 64.67 ทองแดง 12
13 บ้านสันมะเกลือ สพป. ลำปาง เขต 3 63.67 ทองแดง 13
14 ศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 62 ทองแดง 14
15 ศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 61.33 ทองแดง 15
16 ชุมชนบ้านสา สพป. ลำปาง เขต 3 60.67 ทองแดง 16
17 บ้านแม่สุก สพป. ลำปาง เขต 3 60.33 ทองแดง 17
18 ศูนย์เรียนรวมปลายนาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 60 ทองแดง 18


ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ณ แจ้ห่มวิทยา
ระหว่าง วันที่ 22-24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 032
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผาช่อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 86 ทอง ชนะเลิศ
2 ศูนย์การเรียนรวมบ้านแม่ตา สพป. ลำปาง เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วังทองวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 81 ทอง 4
5 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 3 80 ทอง 5
6 ศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 76 เงิน 6
7 ศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 76 เงิน 6
8 ศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 75 เงิน 8
9 ร่องเคาะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 74 เงิน 9


คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ณ แจ้ห่มวิทยา
ระหว่าง วันที่ 22-24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 772
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลแจ้ห่ม สพป. ลำปาง เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปางดะ สพป. ลำปาง เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ณ แจ้ห่มวิทยา
ระหว่าง วันที่ 22-24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 774
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่สุขวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 87 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลแจ้ห่ม สพป. ลำปาง เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านใหม่ สพป. ลำปาง เขต 3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยก้อด สพป. ลำปาง เขต 3 72 เงิน 4
5 ผาช่อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 68 ทองแดง 5


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ณ แจ้ห่มวิทยา
ระหว่าง วันที่ 22-24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 740
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสบลี สพป. ลำปาง เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลแจ้ห่ม สพป. ลำปาง เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านศรีบุญเรือง สพป. ลำปาง เขต 3 76 เงิน 4
5 ศูนย์เรียนรวมปลายนาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 75 เงิน 5
6 บ้านหัวฝาย สพป. ลำปาง เขต 3 73 เงิน 6
7 บ้านแพะ สพป. ลำปาง เขต 3 72 เงิน 7
8 ชุมชนบ้านใหม่ สพป. ลำปาง เขต 3 71 เงิน 8
9 บ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) สพป. ลำปาง เขต 3 70 เงิน 9
10 บ้านก่อ สพป. ลำปาง เขต 3 69 ทองแดง 10
11 บ้านไร่ สพป. ลำปาง เขต 3 68 ทองแดง 11
12 ศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 67 ทองแดง 12
13 บ้านเลาสู สพป. ลำปาง เขต 3 65 ทองแดง 13
14 ศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสาน สพป. ลำปาง เขต 3 65 ทองแดง 13
15 ชุมชนบ้านสา สพป. ลำปาง เขต 3 64 ทองแดง 15
16 ศูนย์เรียนรวมบ้านใหม่ผ้าขาว สพป. ลำปาง เขต 3 64 ทองแดง 15
17 ศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 49 เข้าร่วม 17