สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 วัดศรีบุญเรือง 142 ถนนเวียงใหม่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายพชรพล ศิริอางค์   095-1952328
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แม่ฮ่องสอนเขต 2 โรงจอดรถและเต๊นท์หน้าโรงจอดรถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 นายชัชวาลย์ แตงกล่อม  
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 179 ถนนเวียงใหม่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายชัชวาลย์ แตงกล่อม   087-1854679
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 เต๊นท์หน้าตึกอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 นายชัชวาลย์ แตงกล่อม  
5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 เต๊นท์หน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 นายชัชวาลย์ แตงกล่อม  
6 หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง นางจิตตราภรณ์ เครือซุย   064-4962536
7 เวทีกลาง หน้าที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง นางจิตตราภรณ์ เครือซุย   064-4962536
8 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร หมู่ 2 บ้านในเวียง ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายจำลอง ศรีสวัสดิ์   053-681525,081-95046
9 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 หมู่ 1 บ้านจอมแจ้ง ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นางสมใจ อินทสิทธิ์   053-681527,093-56463
10 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา หมู่ 5 บ้านไร่ ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายชัชวาลย์ แตงกล่อม   087-1854679
11 โรงเรียนแม่สะเรียง หมู่ 1 บ้านท่าข้าม ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายชัชวาลย์ แตงกล่อม   087-1854679
12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) หมู่ 4 บ้านทุ่งพร้าว ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายเกษม กันทาหอม   053-681538,081-70601

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]