งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8- 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ห้องประชุมบัวตอง ชั้น 1 ห้อง 1 10 พ.ย. 2561 09.00-12.00 น. -
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ห้องประชุมบัวตอง ชั้น 1 ห้อง 1 10 พ.ย. 2561 13.00-16.30 น. -
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ห้องประชุมกะพี้จั่น ชั้น 1 ห้อง 1 10 พ.ย. 2561 09.00-12.00 น.
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 วัดศรีบุญเรือง วัดศรีบุญเรือง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ห้อง ศาลาการเปรียญ หลังใหญ่ 9 พ.ย. 2561 09.00-16.30 -
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 วัดศรีบุญเรือง วัดศรีบุญเรือง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ห้อง รอบอุโบสถวัดศรีบุญเรือง 9 พ.ย. 2561 09.00-16.30 น. -
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 วัดศรีบุญเรือง วัดศรีบุญเรือง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ห้อง รอบอุโบสถวัดศรีบุญเรือง 9 พ.ย. 2561 09.00-16.30 น. -
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ห้องประชุมสาละวิน ชั้น 2 8 พ.ย. 2561 13.00-15.00 น. -
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ห้องประชุมสาละวิน ชั้น 2 8 พ.ย. 2561 15.00-16.30 น. -
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
ไม่มีรายการแข่งขัน
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อาคาร 100 ปี ชั้น 1 ห้อง 1/3 10 พ.ย. 2561 09.00-16.30
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อาคาร 100 ปี ชั้น 1 ห้อง ห้องสามัคคี 10 พ.ย. 2561 09.00-16.30 -
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร โรงอาหาร 10 พ.ย. 2561 09.00-16.30 -
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อาคาร 100 ปี ชั้น 1 ห้อง 1/4 9 พ.ย. 2561 09.00-16.30 -
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อาคาร 100 ปี ชั้น 1 ห้อง 1/3 9 พ.ย. 2561 09.00-16.30 -
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อาคาร 100 ปี ชั้น 1 ห้อง สามัคคี 9 พ.ย. 2561 09.00-16.30 -
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 วัดศรีบุญเรือง ศาลาการเปรียญใหญ่ ชั้น 1 8 พ.ย. 2561 09.00-16.30 น. มี 1 ทีม
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 วัดศรีบุญเรือง อุโบสถวัดศรีบุญเรือง ชั้น 1 ห้อง อุโบสถวัดศรีบุญเรือง 8 พ.ย. 2561 09.00-16.30 น. มี 2 ทีม


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]