แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 64 39 65% 13 21.67% 7 11.67% 1 1.67% 60
2 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 34 24 70.59% 4 11.76% 2 5.88% 4 11.76% 34
3 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 28 22 81.48% 3 11.11% 2 7.41% 0 0% 27
4 โรงเรียนบ้านแม่สวด 49 16 34.78% 17 36.96% 9 19.57% 4 8.7% 46
5 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 29 16 72.73% 3 13.64% 2 9.09% 1 4.55% 22
6 โรงเรียนบ้านเลโคะ 24 15 65.22% 6 26.09% 2 8.7% 0 0% 23
7 โรงเรียนบ้านแม่โถ 31 14 48.28% 5 17.24% 5 17.24% 5 17.24% 29
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 28 14 77.78% 4 22.22% 0 0% 0 0% 18
9 โรงเรียนบ้านละอูบ 35 13 39.39% 10 30.3% 8 24.24% 2 6.06% 33
10 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 34 13 48.15% 8 29.63% 4 14.81% 2 7.41% 27
11 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 25 12 52.17% 8 34.78% 3 13.04% 0 0% 23
12 โรงเรียนบ้านแม่แลบ 23 12 54.55% 6 27.27% 1 4.55% 3 13.64% 22
13 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 23 12 63.16% 5 26.32% 1 5.26% 1 5.26% 19
14 โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ 19 12 63.16% 4 21.05% 3 15.79% 0 0% 19
15 โรงเรียนดอนชัยวิทยา 16 12 80% 1 6.67% 2 13.33% 0 0% 15
16 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 41 11 29.73% 10 27.03% 9 24.32% 7 18.92% 37
17 โรงเรียนบ้านอมพาย 17 11 64.71% 3 17.65% 2 11.76% 1 5.88% 17
18 โรงเรียนไท่จง 13 11 84.62% 1 7.69% 1 7.69% 0 0% 13
19 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 12 11 91.67% 0 0% 1 8.33% 0 0% 12
20 โรงเรียนเพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง)ฯ 20 10 50% 5 25% 5 25% 0 0% 20
21 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 19 10 52.63% 3 15.79% 4 21.05% 2 10.53% 19
22 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 17 10 58.82% 3 17.65% 4 23.53% 0 0% 17
23 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 15 10 66.67% 2 13.33% 1 6.67% 2 13.33% 15
24 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 17 10 62.5% 1 6.25% 2 12.5% 3 18.75% 16
25 โรงเรียนบ้านโพซอ 25 9 39.13% 6 26.09% 8 34.78% 0 0% 23
26 โรงเรียนบ้านกองก๋อย 23 9 45% 6 30% 3 15% 2 10% 20
27 โรงเรียนบ้านแม่ขีด 15 9 60% 4 26.67% 2 13.33% 0 0% 15
28 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 14 9 64.29% 4 28.57% 1 7.14% 0 0% 14
29 โรงเรียนบ้านนาดอย 10 8 80% 1 10% 0 0% 1 10% 10
30 โรงเรียนล่องแพวิทยา 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
31 โรงเรียนบ้านห้วยห้า 22 7 33.33% 9 42.86% 3 14.29% 2 9.52% 21
32 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 20 7 36.84% 8 42.11% 3 15.79% 1 5.26% 19
33 โรงเรียนบ้านผาเยอ 17 7 41.18% 7 41.18% 2 11.76% 1 5.88% 17
34 โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม 16 7 43.75% 6 37.5% 2 12.5% 1 6.25% 16
35 โรงเรียนบ้านป่าหมาก 13 7 53.85% 4 30.77% 1 7.69% 1 7.69% 13
36 โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 12 7 58.33% 2 16.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
37 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 27 6 23.08% 7 26.92% 6 23.08% 7 26.92% 26
38 โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ 14 6 42.86% 6 42.86% 0 0% 2 14.29% 14
39 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 21 6 33.33% 5 27.78% 4 22.22% 3 16.67% 18
40 โรงเรียนบ้านห้วยโผ 12 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
41 โรงเรียนบ้านแม่ตอละ 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
42 โรงเรียนบ้านห้วยวอก 22 5 27.78% 6 33.33% 3 16.67% 4 22.22% 18
43 โรงเรียนบ้านแม่เงา 16 5 38.46% 4 30.77% 2 15.38% 2 15.38% 13
44 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 11 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
45 โรงเรียนบ้านกลอเซโล 9 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
46 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
47 โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
48 โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
49 โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
50 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 25 4 20% 9 45% 5 25% 2 10% 20
51 โรงเรียนบ้านสบเมย 14 4 28.57% 7 50% 3 21.43% 0 0% 14
52 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 18 4 25% 5 31.25% 7 43.75% 0 0% 16
53 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ 11 4 36.36% 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 11
54 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
55 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
56 โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
57 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาขุนแม่คะตวน 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
58 โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
59 โรงเรียนบ้านแม่ปาง 10 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
60 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 9 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
61 โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
62 โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
63 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
64 โรงเรียนบ้านแม่หาด 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
65 โรงเรียนบ้านป่าแก่ 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
66 โรงเรียนบ้านสันติสุข 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
67 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 13 3 23.08% 5 38.46% 4 30.77% 1 7.69% 13
68 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 12 3 33.33% 5 55.56% 1 11.11% 0 0% 9
69 โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว 9 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
70 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 9 3 33.33% 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 9
71 โรงเรียนบ้านแม่นาจาง 9 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
72 โรงเรียนบ้านแม่แพ 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
73 โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ 9 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
74 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
75 โรงเรียนบ้านแม่กองคา 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
76 โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
77 โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง 8 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
78 โรงเรียนบ้านกอมูเดอ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
79 โรงเรียนบ้านดอยงาม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
80 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
81 โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ 7 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
82 โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
83 โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
84 โรงเรียนบ้านแม่ฮุ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ 10 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 9
87 โรงเรียนบ้านแม่สุ 8 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
88 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง 13 2 20% 3 30% 2 20% 3 30% 10
89 โรงเรียนบ้านแม่หลุย 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
90 โรงเรียนบ้านแม่สะแมง 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
91 โรงเรียนบ้านคะปวง 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
92 โรงเรียนบ้านฟักทอง 9 2 28.57% 1 14.29% 4 57.14% 0 0% 7
93 โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
94 โรงเรียนบ้านเสาหิน 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
95 โรงเรียนทิยาเพอ สาขาห้วยไชยยงค์ 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
96 โรงเรียนบ้านทุ่งแพม 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
97 โรงเรียนบ้านกอกหลวง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
98 โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
99 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
100 โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
101 โรงเรียนบ้านแม่หาร 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
102 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 9 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
103 โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
104 โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
105 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง 5 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
106 โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
107 โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
108 โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
109 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 18 1 5.88% 6 35.29% 8 47.06% 2 11.76% 17
110 โรงเรียนบ้านแม่ละ 8 1 12.5% 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
111 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 7 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
112 โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 7 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 7
113 โรงเรียนบ้านสาม 7 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
114 โรงเรียนบ้านหัวลา 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
115 โรงเรียนบ้านสบหาร 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
116 โรงเรียนบ้านแม่และ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
117 โรงเรียนบ้านแม่กองแป 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
118 โรงเรียนบ้านทีฮือลือ 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
119 โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านกะริคี 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
121 โรงเรียนบ้านดงใหม่ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
122 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
123 โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ 5 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
124 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
125 โรงเรียนบ้านบุญเลอ 6 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนบ้านดงกู่ 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนบ้านปู่แก้ว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนบ้านเวฬุวัน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
131 โรงเรียนบ้านแม่อมลาน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนบ้านดูลาเปอร 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
133 โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
134 โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน 5 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
135 โรงเรียนป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือ 5 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
136 โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
137 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
138 โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนบ้านอุมโล๊ะเหนือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย 6 0 0% 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 6
143 โรงเรียนบ้านป่าโปง 5 0 0% 4 80% 1 20% 0 0% 5
144 โรงเรียนบ้านหนองม่วน 6 0 0% 3 50% 3 50% 0 0% 6
145 โรงเรียนบ้านห้วยหมูพิทยา 4 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านแม่กะไน 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
147 โรงเรียนบ้านทิยาเพอ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
148 โรงเรียนบ้านแม่ลามา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
150 โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนบ้านแม่ออก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนบ้านแม่แคะ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนบ้านช่างหม้อ 3 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
155 โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี๊ยะ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
156 โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
157 โรงเรียนบ้านแม่จอ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
158 โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
159 โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
160 โรงเรียนบ้านแม่คะตวน 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
161 โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
162 โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
163 โรงเรียนบ้านพะมอลอ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
164 โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]