แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. พิจิตร เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 57 54 94.74% 2 3.51% 1 1.75% 0 0% 57
2 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 61 39 67.24% 10 17.24% 7 12.07% 2 3.45% 58
3 โรงเรียนวังก้านเหลือง 44 29 72.5% 8 20% 3 7.5% 0 0% 40
4 โรงเรียนวัดโพทะเล 35 24 72.73% 6 18.18% 1 3.03% 2 6.06% 33
5 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 35 22 62.86% 9 25.71% 3 8.57% 1 2.86% 35
6 โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” 30 22 78.57% 5 17.86% 1 3.57% 0 0% 28
7 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 26 18 90% 1 5% 0 0% 1 5% 20
8 โรงเรียนวัดวังเรือน 19 18 94.74% 1 5.26% 0 0% 0 0% 19
9 โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 27 16 64% 6 24% 2 8% 1 4% 25
10 โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา 28 16 64% 5 20% 2 8% 2 8% 25
11 โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” 28 15 57.69% 5 19.23% 4 15.38% 2 7.69% 26
12 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" 23 15 71.43% 4 19.05% 1 4.76% 1 4.76% 21
13 โรงเรียนวัดวังสำโรง 22 14 66.67% 6 28.57% 1 4.76% 0 0% 21
14 โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 25 14 70% 3 15% 3 15% 0 0% 20
15 โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 21 14 77.78% 3 16.67% 1 5.56% 0 0% 18
16 โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ 20 14 73.68% 2 10.53% 2 10.53% 1 5.26% 19
17 โรงเรียนวัดป่าแดง 15 14 93.33% 1 6.67% 0 0% 0 0% 15
18 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 38 13 41.94% 12 38.71% 5 16.13% 1 3.23% 31
19 โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 27 13 50% 7 26.92% 6 23.08% 0 0% 26
20 โรงเรียนสี่แยกเขาดิน 22 13 59.09% 5 22.73% 3 13.64% 1 4.55% 22
21 โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 19 12 63.16% 4 21.05% 3 15.79% 0 0% 19
22 โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา 19 12 63.16% 3 15.79% 2 10.53% 2 10.53% 19
23 โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 16 12 80% 3 20% 0 0% 0 0% 15
24 โรงเรียนวัดชัยศรี 14 12 85.71% 1 7.14% 1 7.14% 0 0% 14
25 โรงเรียนบ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” 20 11 57.89% 6 31.58% 1 5.26% 1 5.26% 19
26 โรงเรียนวัดทับหมัน 17 11 64.71% 3 17.65% 2 11.76% 1 5.88% 17
27 โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 17 11 73.33% 3 20% 1 6.67% 0 0% 15
28 โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 16 11 73.33% 3 20% 1 6.67% 0 0% 15
29 โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 21 10 55.56% 4 22.22% 3 16.67% 1 5.56% 18
30 โรงเรียนวัดวังหว้า 16 10 66.67% 3 20% 2 13.33% 0 0% 15
31 โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า 15 10 71.43% 3 21.43% 0 0% 1 7.14% 14
32 โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย 16 10 66.67% 1 6.67% 3 20% 1 6.67% 15
33 โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
34 โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 11 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
35 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 23 9 39.13% 10 43.48% 3 13.04% 1 4.35% 23
36 โรงเรียนเยาวชนศึกษา 18 9 50% 3 16.67% 6 33.33% 0 0% 18
37 โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 15 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
38 โรงเรียนบ้านท่าบัว “รัฐประชานุเคราะห์” 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
39 โรงเรียนวัดพร้าว 21 8 42.11% 7 36.84% 3 15.79% 1 5.26% 19
40 โรงเรียนวัดเขาทราย 17 8 50% 6 37.5% 0 0% 2 12.5% 16
41 โรงเรียนวัดวังแดง 10 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
42 โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 11 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
43 โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว 13 7 53.85% 3 23.08% 2 15.38% 1 7.69% 13
44 โรงเรียนบ้านหนองแขม 16 7 63.64% 1 9.09% 2 18.18% 1 9.09% 11
45 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
46 โรงเรียนห้วยพุกวิทยา 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
47 โรงเรียนวัดเขารวก 15 6 40% 5 33.33% 4 26.67% 0 0% 15
48 โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ 13 6 46.15% 3 23.08% 4 30.77% 0 0% 13
49 โรงเรียนวัดวังไคร้ 12 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
50 โรงเรียนวัดมะกอกงอ 9 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
51 โรงเรียนวัดคลองคูณ 11 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
52 โรงเรียนบ้านหนองบัว 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
53 โรงเรียนวัดคงคาราม 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
54 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 8 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
55 โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ 14 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
56 โรงเรียนเทพประทาน 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
57 โรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
58 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
59 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
60 โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ "แม่น้อยบุญช่วยอุทิศ" 12 4 33.33% 6 50% 2 16.67% 0 0% 12
61 โรงเรียนบ้านแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง” 12 4 40% 4 40% 2 20% 0 0% 10
62 โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 11 4 36.36% 3 27.27% 4 36.36% 0 0% 11
63 โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
64 โรงเรียนวัดธงไทยยาราม 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
65 โรงเรียนบ้านเขาพระ 8 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
66 โรงเรียนวัดป่าเรไร 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
67 โรงเรียนเทศบาล ๑ บางมูลนาก 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
68 โรงเรียนวัดลำประดาเหนือ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
69 โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง “แก้ววิทยาคาร” 6 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
70 โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
71 โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
72 โรงเรียนวัดวังหินเพลิง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
73 โรงเรียนวัดหนองสนวน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
74 โรงเรียนบ้านวังแดง 9 3 33.33% 5 55.56% 1 11.11% 0 0% 9
75 โรงเรียนหัวเฉียว 9 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
76 โรงเรียนบ้านบึงประดู่ 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
77 โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
78 โรงเรียนเทศบาลทับคล้อ 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
79 โรงเรียนวัดลำประดาใต้ 7 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
80 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
81 โรงเรียนบ้านวังพร้าว 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
82 โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
83 โรงเรียนจันทวิทยา 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
84 โรงเรียนวัดขวาง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านเขานกยูง 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
86 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๐ (บ้านเขาตะพานนาก) 9 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
87 โรงเรียนวัดวังกระชัน 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
88 โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ 6 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
89 โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
90 โรงเรียนวัดทับปรู 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
91 โรงเรียนโถงจื้อ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
92 โรงเรียนวัดลำประดากลาง 6 2 33.33% 0 0% 4 66.67% 0 0% 6
93 โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
94 โรงเรียนวัดต้นชุมแสง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนสิริวัฒนา 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนบ้านวังตายศ "ราษฎร์สามัคคี" 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
97 โรงเรียนวัดบ้านตาล "ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร" 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
98 โรงเรียนวัดวังตะกู 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
99 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด 7 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
100 โรงเรียนวัดบางเบน 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
101 โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
102 โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
103 โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
104 โรงเรียนบ้านบางพล้อยางหลวง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนวัดคลองข่อย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนวัดไดอีเผือก 7 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
107 โรงเรียนบ้านเนินทราย 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
108 โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนวัดสัตตวนาราม 6 0 0% 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 6
113 โรงเรียนวัดบ้านบึงลี 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
114 โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนบ้านวังกะทะ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
117 โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล “สิงหะวิทยา” 6 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
118 โรงเรียนบ้านเนินแค 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
119 โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายทศพล พูลพุฒ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]