สรุปเหรียญรางวัล สพป. พิจิตร เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 54 2 1 0 57
2 เทศบาล 2 วัดชัยมงคล 39 10 7 2 56
3 วังก้านเหลือง 29 8 3 0 40
4 อนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 22 9 3 1 34
5 วัดโพทะเล 19 6 1 2 26
6 วัดวังเรือน 18 1 0 0 19
7 อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 17 1 0 1 18
8 ดรุณบัณฑิตพิทยา 16 5 2 2 23
9 บ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” 16 3 1 0 20
10 ชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" 14 4 1 0 19
11 วัดบึงน้ำกลัด 14 3 1 0 18
12 วัดใหม่ดงเจริญ 14 2 2 1 18
13 วัดป่าแดง 14 1 0 0 15
14 บ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” 13 5 4 2 22
15 บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 13 3 3 0 19
16 บ้านโป่งวัวแดง 12 12 5 1 29
17 สี่แยกเขาดิน 12 5 3 1 20
18 ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 12 4 3 0 19
19 ชุมชนทะนงบ้านไร่ 12 4 2 1 18
20 ศรีประสิทธิ์วิทยา 12 3 2 2 17
21 สำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 12 3 0 0 15
22 วัดชัยศรี 12 1 1 0 14
23 บ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” 11 6 1 1 18
24 วัดทับหมัน 11 3 2 1 16
25 บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 11 3 1 0 15
26 บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 11 3 1 0 15
27 วัดวังสำโรง 10 5 1 0 16
28 วัดวังหว้า 10 3 2 0 15
29 วัดหนองน้ำเต้า 10 3 0 1 13
30 บ้านยี่มุ่ย 10 1 3 1 14
31 อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 10 0 0 0 10
32 ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 9 10 3 1 22
33 วัดบ้านท้ายน้ำ 9 4 3 1 16
34 เยาวชนศึกษา 9 3 6 0 18
35 วัดบ้านท่านั่ง 9 1 0 0 10
36 วัดใหม่วังหว้า 9 1 0 0 10
37 วัดพร้าว 8 7 3 1 18
38 วัดเขาทราย 8 6 0 2 14
39 วัดวังแดง 8 1 0 0 9
40 บุรพรัตน์วิทยาคาร 7 6 6 0 19
41 บ้านหนองแขม 7 1 2 1 10
42 ห้วยพุกวิทยา 7 0 0 0 7
43 บ้านท่าบัว “รัฐประชานุเคราะห์” 7 0 0 0 7
44 วัดเขารวก 6 5 4 0 15
45 บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 6 4 0 0 10
46 วัดหนองกอไผ่ 6 3 4 0 13
47 วัดบ้านห้วยยาว 6 3 2 1 11
48 วัดวังไคร้ 6 3 1 0 10
49 วัดคลองคูณ 6 1 0 1 7
50 วัดคงคาราม 6 1 0 0 7
51 บ้านหนองบัว 6 1 0 0 7
52 วัดบ้านบางลายเหนือ 5 3 2 1 10
53 เทพประทาน 5 2 0 0 7
54 บ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 5 1 2 0 8
55 บ้านทุ่งใหญ่ 5 0 0 0 5
56 ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 5 0 0 0 5
57 อนุบาลทับคล้อ "แม่น้อยบุญช่วยอุทิศ" 4 6 2 0 12
58 บ้านแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง” 4 4 2 0 10
59 บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 4 3 4 0 11
60 บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 4 2 2 1 8
61 วัดธงไทยยาราม 4 2 1 0 7
62 บ้านเขาพระ 4 1 1 0 6
63 วัดป่าเรไร 4 1 0 1 5
64 เทศบาล ๑ บางมูลนาก 4 1 0 1 5
65 วัดลำประดาเหนือ 4 1 0 0 5
66 บ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง 4 0 0 0 4
67 วัดหนองสนวน 4 0 0 0 4
68 วัดบ้านบึงนาราง “แก้ววิทยาคาร” 4 0 0 0 4
69 บ้านคีรีเทพนิมิต 4 0 0 0 4
70 วัดวังหินเพลิง 4 0 0 0 4
71 บ้านวังแดง 3 5 1 0 9
72 หัวเฉียว 3 4 2 0 9
73 ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 3 2 1 0 6
74 เทศบาลทับคล้อ 3 1 2 0 6
75 วัดลำประดาใต้ 3 1 1 1 5
76 วัดมะกอกงอ 3 1 1 0 5
77 วัดหนองสองห้อง 3 1 0 2 4
78 บ้านวังพร้าว 3 1 0 0 4
79 บ้านหนองตะแบก 3 0 1 0 4
80 บ้านปากน้ำ 3 0 0 0 3
81 วัดขวาง 3 0 0 0 3
82 จันทวิทยา 3 0 0 0 3
83 บ้านเขานกยูง 2 3 1 0 6
84 ไทยรัฐวิทยา ๖๐ (บ้านเขาตะพานนาก) 2 2 2 0 6
85 วัดวังกระชัน 2 2 2 0 6
86 วัดบ้านท่ามะไฟ 2 2 1 0 5
87 วัดทับปรู 2 1 2 0 5
88 โถงจื้อ 2 1 0 0 3
89 วัดลำประดากลาง 2 0 4 0 6
90 ชุมชนวัดสายดงยาง 2 0 1 0 3
91 วัดบ้านพังน้อย 2 0 1 0 3
92 วัดต้นชุมแสง 2 0 0 0 2
93 วัดบ้านตาล "ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร" 2 0 0 0 2
94 วัดวังตะกู 2 0 0 0 2
95 สิริวัฒนา 2 0 0 0 2
96 บ้านวังตายศ "ราษฎร์สามัคคี" 2 0 0 0 2
97 ชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด 1 4 0 0 5
98 วัดบ้านท่าขมิ้น 1 2 1 0 4
99 วัดบางเบน 1 2 0 0 3
100 อนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 1 1 2 0 4
101 เขาพนมกาวหนองนกยาง 1 1 2 0 4
102 วัดบ้านบางลายใต้ 1 1 0 1 2
103 วัดคลองข่อย 1 1 0 0 2
104 บ้านบางพล้อยางหลวง 1 1 0 0 2
105 วัดไดอีเผือก 1 0 2 0 3
106 บ้านเนินทราย 1 0 0 1 1
107 บุญส่งวิทยานุสรณ์ 1 0 0 0 1
108 บ้านเนินโพธิ์ 1 0 0 0 1
109 บ้านทุ่งทอง 1 0 0 0 1
110 วัดศรีรัตนวราราม 1 0 0 0 1
111 วัดสัตตวนาราม 0 2 3 1 5
112 บ้านบึงประดู่ 0 2 1 0 3
113 วัดบ้านบึงลี 0 1 0 1 1
114 บำรุงราษฎร์วิทยาคม 0 1 0 0 1
115 บ้านหนองหวาย 0 1 0 0 1
116 บ้านวังกะทะ 0 0 1 1 1
117 บ้านห้วงปลาไหล “สิงหะวิทยา” 0 0 1 0 1
118 บ้านเนินแค 0 0 1 0 1
119 บ้านสามบึงบาตร 0 0 0 1 0
รวม 794 257 143 41 1,235