สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พิจิตร เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เทศบาล 2 วัดชัยมงคล 23 6 1 30 39 10 7 2 56
2 อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 21 17 5 43 54 2 1 0 57
3 วัดโพทะเล 11 6 4 21 24 6 1 2 31
4 วังก้านเหลือง 10 8 5 23 29 8 3 0 40
5 อนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 8 4 5 17 22 9 3 1 34
6 บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 7 2 2 11 14 3 3 0 20
7 วัดวังเรือน 5 7 2 14 18 1 0 0 19
8 บ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” 5 6 1 12 15 5 4 2 24
9 ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 5 4 0 9 12 4 3 0 19
10 วัดบ้านท่านั่ง 5 1 0 6 10 1 0 0 11
11 บ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” 4 9 6 19 22 5 1 0 28
12 วัดวังสำโรง 4 4 6 14 14 6 1 0 21
13 บุรพรัตน์วิทยาคาร 4 3 5 12 13 7 6 0 26
14 บ้านโป่งวัวแดง 4 3 4 11 13 12 5 1 30
15 วัดบ้านท้ายน้ำ 4 3 2 9 10 4 3 1 17
16 อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 4 2 1 7 18 1 0 1 19
17 บ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” 4 2 1 7 11 6 1 1 18
18 ชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" 4 1 8 13 15 4 1 1 20
19 วัดวังแดง 4 1 1 6 8 1 0 0 9
20 วัดชัยศรี 4 0 4 8 12 1 1 0 14
21 บ้านท่าบัว “รัฐประชานุเคราะห์” 4 0 1 5 9 0 0 0 9
22 วัดหนองกอไผ่ 4 0 0 4 6 3 4 0 13
23 วัดบึงน้ำกลัด 3 4 3 10 14 3 1 0 18
24 วัดป่าแดง 3 4 2 9 14 1 0 0 15
25 วัดวังหว้า 3 4 2 9 10 3 2 0 15
26 บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 3 4 1 8 11 3 1 0 15
27 วัดพร้าว 3 4 0 7 8 7 3 1 18
28 สำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 3 3 3 9 12 3 0 0 15
29 บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 3 1 1 5 7 4 0 0 11
30 บ้านปากน้ำ 3 1 1 5 6 0 0 0 6
31 ชุมชนทะนงบ้านไร่ 2 8 5 15 16 6 2 1 24
32 บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 2 5 2 9 11 3 1 0 15
33 วัดคลองคูณ 2 4 1 7 6 1 0 1 7
34 วัดทับหมัน 2 3 0 5 11 3 2 1 16
35 ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 2 2 0 4 7 0 0 0 7
36 วัดคงคาราม 2 2 0 4 6 1 0 0 7
37 วัดป่าเรไร 2 2 0 4 4 1 0 1 5
38 บ้านยี่มุ่ย 2 1 3 6 10 1 3 1 14
39 ห้วยพุกวิทยา 2 1 1 4 7 0 0 0 7
40 อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 2 1 0 3 10 0 0 0 10
41 วัดเขารวก 2 1 0 3 6 5 4 0 15
42 บ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง 2 1 0 3 4 0 0 0 4
43 ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 2 0 0 2 9 10 3 1 22
44 สี่แยกเขาดิน 1 4 2 7 13 5 3 1 21
45 บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 1 3 0 4 4 2 2 1 8
46 ศรีประสิทธิ์วิทยา 1 2 2 5 12 3 2 2 17
47 วัดใหม่ดงเจริญ 1 1 3 5 14 2 2 1 18
48 ดรุณบัณฑิตพิทยา 1 1 2 4 16 5 2 2 23
49 เยาวชนศึกษา 1 1 1 3 9 3 6 0 18
50 บ้านหนองแขม 1 1 1 3 7 1 2 1 10
51 วัดวังไคร้ 1 1 0 2 6 3 1 0 10
52 อนุบาลทับคล้อ "แม่น้อยบุญช่วยอุทิศ" 1 0 3 4 4 6 2 0 12
53 วัดใหม่วังหว้า 1 0 2 3 9 1 0 0 10
54 วัดลำประดาใต้ 1 0 2 3 3 1 1 1 5
55 วัดหนองสนวน 1 0 1 2 4 0 0 0 4
56 วัดหนองสองห้อง 1 0 1 2 3 1 0 2 4
57 วัดบ้านบางลายเหนือ 1 0 0 1 5 3 2 1 10
58 บ้านทุ่งใหญ่ 1 0 0 1 5 0 0 0 5
59 หัวเฉียว 1 0 0 1 3 4 2 0 9
60 ชุมชนวัดสายดงยาง 1 0 0 1 3 0 1 0 4
61 วัดขวาง 1 0 0 1 3 0 0 0 3
62 ไทยรัฐวิทยา ๖๐ (บ้านเขาตะพานนาก) 1 0 0 1 2 2 2 0 6
63 วัดบ้านท่าขมิ้น 1 0 0 1 2 2 1 0 5
64 วัดบ้านบางลายใต้ 1 0 0 1 1 1 0 1 2
65 วัดคลองข่อย 1 0 0 1 1 1 0 0 2
66 เทพประทาน 0 3 2 5 5 2 0 0 7
67 บ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 0 3 1 4 5 1 2 0 8
68 วัดหนองน้ำเต้า 0 2 3 5 10 3 0 1 13
69 วัดบ้านห้วยยาว 0 2 2 4 7 3 2 1 12
70 บ้านหนองบัว 0 2 1 3 6 1 0 0 7
71 บ้านบึงประดู่ 0 2 1 3 3 3 1 0 7
72 บ้านวังพร้าว 0 2 0 2 3 1 0 0 4
73 วัดไดอีเผือก 0 2 0 2 1 0 2 0 3
74 บ้านหนองตะแบก 0 1 0 1 5 0 1 0 6
75 บ้านเขาพระ 0 1 0 1 4 1 1 0 6
76 วัดลำประดาเหนือ 0 1 0 1 4 1 0 0 5
77 จันทวิทยา 0 1 0 1 3 0 0 0 3
78 วัดบ้านท่ามะไฟ 0 1 0 1 2 2 1 0 5
79 วัดบ้านพังน้อย 0 1 0 1 2 0 1 0 3
80 วัดต้นชุมแสง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
81 วัดบ้านตาล "ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร" 0 1 0 1 2 0 0 0 2
82 วัดวังตะกู 0 1 0 1 2 0 0 0 2
83 บุญส่งวิทยานุสรณ์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
84 บ้านเนินโพธิ์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
85 วัดมะกอกงอ 0 0 4 4 6 1 1 0 8
86 บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 0 0 2 2 4 3 4 0 11
87 วัดเขาทราย 0 0 1 1 8 6 0 2 14
88 บ้านแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง” 0 0 1 1 4 4 2 0 10
89 บ้านเขานกยูง 0 0 1 1 2 3 1 0 6
90 โถงจื้อ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
91 วัดลำประดากลาง 0 0 1 1 2 0 4 0 6
92 อนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 0 0 1 1 1 1 2 0 4
93 บ้านบางพล้อยางหลวง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
94 วัดธงไทยยาราม 0 0 0 0 4 2 1 0 7
95 เทศบาล ๑ บางมูลนาก 0 0 0 0 4 1 0 1 5
96 วัดบ้านบึงนาราง “แก้ววิทยาคาร” 0 0 0 0 4 0 0 0 4
97 บ้านคีรีเทพนิมิต 0 0 0 0 4 0 0 0 4
98 วัดวังหินเพลิง 0 0 0 0 4 0 0 0 4
99 บ้านวังแดง 0 0 0 0 3 5 1 0 9
100 ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 0 0 0 0 3 2 1 0 6
101 เทศบาลทับคล้อ 0 0 0 0 3 1 2 0 6
102 วัดวังกระชัน 0 0 0 0 2 2 2 0 6
103 วัดทับปรู 0 0 0 0 2 1 2 0 5
104 สิริวัฒนา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
105 บ้านวังตายศ "ราษฎร์สามัคคี" 0 0 0 0 2 0 0 0 2
106 ชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด 0 0 0 0 1 4 0 0 5
107 วัดบางเบน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
108 เขาพนมกาวหนองนกยาง 0 0 0 0 1 1 2 0 4
109 บ้านเนินทราย 0 0 0 0 1 0 0 1 1
110 บ้านทุ่งทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
111 วัดศรีรัตนวราราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
112 วัดสัตตวนาราม 0 0 0 0 0 2 3 1 5
113 วัดบ้านบึงลี 0 0 0 0 0 1 0 1 1
114 บำรุงราษฎร์วิทยาคม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
115 บ้านหนองหวาย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
116 บ้านวังกะทะ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
117 บ้านห้วงปลาไหล “สิงหะวิทยา” 0 0 0 0 0 0 1 0 1
118 บ้านเนินแค 0 0 0 0 0 0 1 0 1
119 บ้านสามบึงบาตร 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 220 188 132 540 847 264 143 42 1,254