สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พิจิตร เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เทศบาล 2 วัดชัยมงคล 23 6 1 30 39 10 7 2 56
2 อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 21 17 5 43 54 2 1 0 57
3 วังก้านเหลือง 10 8 5 23 29 8 3 0 40
4 วัดโพทะเล 8 5 4 17 19 6 1 2 26
5 อนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 8 4 5 17 22 9 3 1 34
6 บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 7 1 2 10 13 3 3 0 19
7 วัดวังเรือน 5 7 2 14 18 1 0 0 19
8 ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 5 4 0 9 12 4 3 0 19
9 วัดบ้านท่านั่ง 5 0 0 5 9 1 0 0 10
10 บ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” 4 2 1 7 11 6 1 1 18
11 วัดวังแดง 4 1 1 6 8 1 0 0 9
12 วัดชัยศรี 4 0 4 8 12 1 1 0 14
13 วัดหนองกอไผ่ 4 0 0 4 6 3 4 0 13
14 บ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” 3 6 1 10 13 5 4 2 22
15 วัดบึงน้ำกลัด 3 4 3 10 14 3 1 0 18
16 วัดป่าแดง 3 4 2 9 14 1 0 0 15
17 วัดวังหว้า 3 4 2 9 10 3 2 0 15
18 บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 3 4 1 8 11 3 1 0 15
19 วัดพร้าว 3 4 0 7 8 7 3 1 18
20 บ้านโป่งวัวแดง 3 3 4 10 12 12 5 1 29
21 สำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 3 3 3 9 12 3 0 0 15
22 วัดบ้านท้ายน้ำ 3 3 2 8 9 4 3 1 16
23 อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 3 2 1 6 17 1 0 1 18
24 ชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" 3 1 8 12 14 4 1 0 19
25 บ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” 2 5 5 12 16 3 1 0 20
26 บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 2 5 2 9 11 3 1 0 15
27 วัดคลองคูณ 2 4 1 7 6 1 0 1 7
28 วัดทับหมัน 2 3 0 5 11 3 2 1 16
29 วัดวังสำโรง 2 2 5 9 10 5 1 0 16
30 วัดคงคาราม 2 2 0 4 6 1 0 0 7
31 วัดป่าเรไร 2 2 0 4 4 1 0 1 5
32 บ้านยี่มุ่ย 2 1 3 6 10 1 3 1 14
33 ห้วยพุกวิทยา 2 1 1 4 7 0 0 0 7
34 บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 2 1 1 4 6 4 0 0 10
35 อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 2 1 0 3 10 0 0 0 10
36 วัดเขารวก 2 1 0 3 6 5 4 0 15
37 บ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง 2 1 0 3 4 0 0 0 4
38 บ้านปากน้ำ 2 1 0 3 3 0 0 0 3
39 บ้านท่าบัว “รัฐประชานุเคราะห์” 2 0 1 3 7 0 0 0 7
40 ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 2 0 0 2 9 10 3 1 22
41 สี่แยกเขาดิน 1 3 2 6 12 5 3 1 20
42 บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 1 3 0 4 4 2 2 1 8
43 ศรีประสิทธิ์วิทยา 1 2 2 5 12 3 2 2 17
44 บุรพรัตน์วิทยาคาร 1 1 4 6 7 6 6 0 19
45 วัดใหม่ดงเจริญ 1 1 3 5 14 2 2 1 18
46 ดรุณบัณฑิตพิทยา 1 1 2 4 16 5 2 2 23
47 เยาวชนศึกษา 1 1 1 3 9 3 6 0 18
48 บ้านหนองแขม 1 1 1 3 7 1 2 1 10
49 วัดวังไคร้ 1 1 0 2 6 3 1 0 10
50 อนุบาลทับคล้อ "แม่น้อยบุญช่วยอุทิศ" 1 0 3 4 4 6 2 0 12
51 วัดใหม่วังหว้า 1 0 2 3 9 1 0 0 10
52 วัดลำประดาใต้ 1 0 2 3 3 1 1 1 5
53 วัดหนองสนวน 1 0 1 2 4 0 0 0 4
54 วัดหนองสองห้อง 1 0 1 2 3 1 0 2 4
55 วัดบ้านบางลายเหนือ 1 0 0 1 5 3 2 1 10
56 บ้านทุ่งใหญ่ 1 0 0 1 5 0 0 0 5
57 หัวเฉียว 1 0 0 1 3 4 2 0 9
58 วัดขวาง 1 0 0 1 3 0 0 0 3
59 ไทยรัฐวิทยา ๖๐ (บ้านเขาตะพานนาก) 1 0 0 1 2 2 2 0 6
60 ชุมชนวัดสายดงยาง 1 0 0 1 2 0 1 0 3
61 วัดบ้านบางลายใต้ 1 0 0 1 1 1 0 1 2
62 วัดคลองข่อย 1 0 0 1 1 1 0 0 2
63 ชุมชนทะนงบ้านไร่ 0 7 2 9 12 4 2 1 18
64 เทพประทาน 0 3 2 5 5 2 0 0 7
65 บ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 0 3 1 4 5 1 2 0 8
66 วัดหนองน้ำเต้า 0 2 3 5 10 3 0 1 13
67 บ้านหนองบัว 0 2 1 3 6 1 0 0 7
68 ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 0 2 0 2 5 0 0 0 5
69 บ้านวังพร้าว 0 2 0 2 3 1 0 0 4
70 วัดไดอีเผือก 0 2 0 2 1 0 2 0 3
71 วัดบ้านห้วยยาว 0 1 2 3 6 3 2 1 11
72 บ้านเขาพระ 0 1 0 1 4 1 1 0 6
73 วัดลำประดาเหนือ 0 1 0 1 4 1 0 0 5
74 จันทวิทยา 0 1 0 1 3 0 0 0 3
75 วัดบ้านท่ามะไฟ 0 1 0 1 2 2 1 0 5
76 วัดบ้านพังน้อย 0 1 0 1 2 0 1 0 3
77 วัดต้นชุมแสง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
78 วัดบ้านตาล "ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร" 0 1 0 1 2 0 0 0 2
79 วัดวังตะกู 0 1 0 1 2 0 0 0 2
80 บุญส่งวิทยานุสรณ์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
81 บ้านเนินโพธิ์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
82 บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 0 0 2 2 4 3 4 0 11
83 วัดมะกอกงอ 0 0 2 2 3 1 1 0 5
84 วัดเขาทราย 0 0 1 1 8 6 0 2 14
85 บ้านแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง” 0 0 1 1 4 4 2 0 10
86 บ้านเขานกยูง 0 0 1 1 2 3 1 0 6
87 โถงจื้อ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
88 วัดลำประดากลาง 0 0 1 1 2 0 4 0 6
89 อนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 0 0 1 1 1 1 2 0 4
90 บ้านบางพล้อยางหลวง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
91 วัดธงไทยยาราม 0 0 0 0 4 2 1 0 7
92 เทศบาล ๑ บางมูลนาก 0 0 0 0 4 1 0 1 5
93 วัดบ้านบึงนาราง “แก้ววิทยาคาร” 0 0 0 0 4 0 0 0 4
94 บ้านคีรีเทพนิมิต 0 0 0 0 4 0 0 0 4
95 วัดวังหินเพลิง 0 0 0 0 4 0 0 0 4
96 บ้านวังแดง 0 0 0 0 3 5 1 0 9
97 ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 0 0 0 0 3 2 1 0 6
98 เทศบาลทับคล้อ 0 0 0 0 3 1 2 0 6
99 บ้านหนองตะแบก 0 0 0 0 3 0 1 0 4
100 วัดวังกระชัน 0 0 0 0 2 2 2 0 6
101 วัดทับปรู 0 0 0 0 2 1 2 0 5
102 สิริวัฒนา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
103 บ้านวังตายศ "ราษฎร์สามัคคี" 0 0 0 0 2 0 0 0 2
104 ชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด 0 0 0 0 1 4 0 0 5
105 วัดบ้านท่าขมิ้น 0 0 0 0 1 2 1 0 4
106 วัดบางเบน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
107 เขาพนมกาวหนองนกยาง 0 0 0 0 1 1 2 0 4
108 บ้านเนินทราย 0 0 0 0 1 0 0 1 1
109 บ้านทุ่งทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
110 วัดศรีรัตนวราราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
111 วัดสัตตวนาราม 0 0 0 0 0 2 3 1 5
112 บ้านบึงประดู่ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
113 วัดบ้านบึงลี 0 0 0 0 0 1 0 1 1
114 บำรุงราษฎร์วิทยาคม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
115 บ้านหนองหวาย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
116 บ้านวังกะทะ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
117 บ้านห้วงปลาไหล “สิงหะวิทยา” 0 0 0 0 0 0 1 0 1
118 บ้านเนินแค 0 0 0 0 0 0 1 0 1
119 บ้านสามบึงบาตร 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 195 171 122 488 794 257 143 41 1,194