สรุปเหรียญรางวัล สพป. พิจิตร เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 54 2 1 0 57
2 เทศบาล 2 วัดชัยมงคล 39 10 7 2 56
3 วังก้านเหลือง 29 8 3 0 40
4 วัดโพทะเล 24 6 1 2 31
5 อนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 22 9 3 1 34
6 บ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” 22 5 1 0 28
7 อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 18 1 0 1 19
8 วัดวังเรือน 18 1 0 0 19
9 ชุมชนทะนงบ้านไร่ 16 6 2 1 24
10 ดรุณบัณฑิตพิทยา 16 5 2 2 23
11 บ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” 15 5 4 2 24
12 ชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" 15 4 1 1 20
13 วัดวังสำโรง 14 6 1 0 21
14 บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 14 3 3 0 20
15 วัดบึงน้ำกลัด 14 3 1 0 18
16 วัดใหม่ดงเจริญ 14 2 2 1 18
17 วัดป่าแดง 14 1 0 0 15
18 บ้านโป่งวัวแดง 13 12 5 1 30
19 บุรพรัตน์วิทยาคาร 13 7 6 0 26
20 สี่แยกเขาดิน 13 5 3 1 21
21 ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 12 4 3 0 19
22 ศรีประสิทธิ์วิทยา 12 3 2 2 17
23 สำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 12 3 0 0 15
24 วัดชัยศรี 12 1 1 0 14
25 บ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” 11 6 1 1 18
26 วัดทับหมัน 11 3 2 1 16
27 บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 11 3 1 0 15
28 บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 11 3 1 0 15
29 วัดบ้านท้ายน้ำ 10 4 3 1 17
30 วัดวังหว้า 10 3 2 0 15
31 วัดหนองน้ำเต้า 10 3 0 1 13
32 บ้านยี่มุ่ย 10 1 3 1 14
33 วัดบ้านท่านั่ง 10 1 0 0 11
34 อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 10 0 0 0 10
35 ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 9 10 3 1 22
36 เยาวชนศึกษา 9 3 6 0 18
37 วัดใหม่วังหว้า 9 1 0 0 10
38 บ้านท่าบัว “รัฐประชานุเคราะห์” 9 0 0 0 9
39 วัดพร้าว 8 7 3 1 18
40 วัดเขาทราย 8 6 0 2 14
41 วัดวังแดง 8 1 0 0 9
42 บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 7 4 0 0 11
43 วัดบ้านห้วยยาว 7 3 2 1 12
44 บ้านหนองแขม 7 1 2 1 10
45 ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 7 0 0 0 7
46 ห้วยพุกวิทยา 7 0 0 0 7
47 วัดเขารวก 6 5 4 0 15
48 วัดหนองกอไผ่ 6 3 4 0 13
49 วัดวังไคร้ 6 3 1 0 10
50 วัดมะกอกงอ 6 1 1 0 8
51 วัดคลองคูณ 6 1 0 1 7
52 วัดคงคาราม 6 1 0 0 7
53 บ้านหนองบัว 6 1 0 0 7
54 บ้านปากน้ำ 6 0 0 0 6
55 วัดบ้านบางลายเหนือ 5 3 2 1 10
56 เทพประทาน 5 2 0 0 7
57 บ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 5 1 2 0 8
58 บ้านหนองตะแบก 5 0 1 0 6
59 บ้านทุ่งใหญ่ 5 0 0 0 5
60 อนุบาลทับคล้อ "แม่น้อยบุญช่วยอุทิศ" 4 6 2 0 12
61 บ้านแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง” 4 4 2 0 10
62 บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 4 3 4 0 11
63 บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 4 2 2 1 8
64 วัดธงไทยยาราม 4 2 1 0 7
65 บ้านเขาพระ 4 1 1 0 6
66 วัดป่าเรไร 4 1 0 1 5
67 เทศบาล ๑ บางมูลนาก 4 1 0 1 5
68 วัดลำประดาเหนือ 4 1 0 0 5
69 บ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง 4 0 0 0 4
70 วัดหนองสนวน 4 0 0 0 4
71 วัดบ้านบึงนาราง “แก้ววิทยาคาร” 4 0 0 0 4
72 บ้านคีรีเทพนิมิต 4 0 0 0 4
73 วัดวังหินเพลิง 4 0 0 0 4
74 บ้านวังแดง 3 5 1 0 9
75 หัวเฉียว 3 4 2 0 9
76 บ้านบึงประดู่ 3 3 1 0 7
77 ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 3 2 1 0 6
78 เทศบาลทับคล้อ 3 1 2 0 6
79 วัดลำประดาใต้ 3 1 1 1 5
80 วัดหนองสองห้อง 3 1 0 2 4
81 บ้านวังพร้าว 3 1 0 0 4
82 ชุมชนวัดสายดงยาง 3 0 1 0 4
83 วัดขวาง 3 0 0 0 3
84 จันทวิทยา 3 0 0 0 3
85 บ้านเขานกยูง 2 3 1 0 6
86 ไทยรัฐวิทยา ๖๐ (บ้านเขาตะพานนาก) 2 2 2 0 6
87 วัดวังกระชัน 2 2 2 0 6
88 วัดบ้านท่าขมิ้น 2 2 1 0 5
89 วัดบ้านท่ามะไฟ 2 2 1 0 5
90 วัดทับปรู 2 1 2 0 5
91 โถงจื้อ 2 1 0 0 3
92 วัดลำประดากลาง 2 0 4 0 6
93 วัดบ้านพังน้อย 2 0 1 0 3
94 วัดต้นชุมแสง 2 0 0 0 2
95 วัดบ้านตาล "ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร" 2 0 0 0 2
96 วัดวังตะกู 2 0 0 0 2
97 สิริวัฒนา 2 0 0 0 2
98 บ้านวังตายศ "ราษฎร์สามัคคี" 2 0 0 0 2
99 ชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด 1 4 0 0 5
100 วัดบางเบน 1 2 0 0 3
101 อนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 1 1 2 0 4
102 เขาพนมกาวหนองนกยาง 1 1 2 0 4
103 วัดบ้านบางลายใต้ 1 1 0 1 2
104 วัดคลองข่อย 1 1 0 0 2
105 บ้านบางพล้อยางหลวง 1 1 0 0 2
106 วัดไดอีเผือก 1 0 2 0 3
107 บ้านเนินทราย 1 0 0 1 1
108 บุญส่งวิทยานุสรณ์ 1 0 0 0 1
109 บ้านเนินโพธิ์ 1 0 0 0 1
110 บ้านทุ่งทอง 1 0 0 0 1
111 วัดศรีรัตนวราราม 1 0 0 0 1
112 วัดสัตตวนาราม 0 2 3 1 5
113 วัดบ้านบึงลี 0 1 0 1 1
114 บำรุงราษฎร์วิทยาคม 0 1 0 0 1
115 บ้านหนองหวาย 0 1 0 0 1
116 บ้านวังกะทะ 0 0 1 1 1
117 บ้านห้วงปลาไหล “สิงหะวิทยา” 0 0 1 0 1
118 บ้านเนินแค 0 0 1 0 1
119 บ้านสามบึงบาตร 0 0 0 1 0
รวม 847 264 143 42 1,254