สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พิจิตร เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 เทศบาล 2 วัดชัยมงคล 23 6 1 30
2 อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 21 17 5 43
3 วัดโพทะเล 11 6 4 21
4 วังก้านเหลือง 10 8 5 23
5 อนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 8 4 5 17
6 บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 7 2 2 11
7 วัดวังเรือน 5 7 2 14
8 บ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” 5 6 1 12
9 ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 5 4 0 9
10 วัดบ้านท่านั่ง 5 1 0 6
11 บ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” 4 9 6 19
12 วัดวังสำโรง 4 4 6 14
13 บุรพรัตน์วิทยาคาร 4 3 5 12
14 บ้านโป่งวัวแดง 4 3 4 11
15 วัดบ้านท้ายน้ำ 4 3 2 9
16 อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 4 2 1 7
17 บ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” 4 2 1 7
18 ชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" 4 1 8 13
19 วัดวังแดง 4 1 1 6
20 วัดชัยศรี 4 0 4 8
21 บ้านท่าบัว “รัฐประชานุเคราะห์” 4 0 1 5
22 วัดหนองกอไผ่ 4 0 0 4
23 วัดบึงน้ำกลัด 3 4 3 10
24 วัดป่าแดง 3 4 2 9
25 วัดวังหว้า 3 4 2 9
26 บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 3 4 1 8
27 วัดพร้าว 3 4 0 7
28 สำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 3 3 3 9
29 บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 3 1 1 5
30 บ้านปากน้ำ 3 1 1 5
31 ชุมชนทะนงบ้านไร่ 2 8 5 15
32 บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 2 5 2 9
33 วัดคลองคูณ 2 4 1 7
34 วัดทับหมัน 2 3 0 5
35 ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 2 2 0 4
36 วัดคงคาราม 2 2 0 4
37 วัดป่าเรไร 2 2 0 4
38 บ้านยี่มุ่ย 2 1 3 6
39 ห้วยพุกวิทยา 2 1 1 4
40 อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 2 1 0 3
41 วัดเขารวก 2 1 0 3
42 บ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง 2 1 0 3
43 ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 2 0 0 2
44 สี่แยกเขาดิน 1 4 2 7
45 บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 1 3 0 4
46 ศรีประสิทธิ์วิทยา 1 2 2 5
47 วัดใหม่ดงเจริญ 1 1 3 5
48 ดรุณบัณฑิตพิทยา 1 1 2 4
49 เยาวชนศึกษา 1 1 1 3
50 บ้านหนองแขม 1 1 1 3
51 วัดวังไคร้ 1 1 0 2
52 อนุบาลทับคล้อ "แม่น้อยบุญช่วยอุทิศ" 1 0 3 4
53 วัดใหม่วังหว้า 1 0 2 3
54 วัดลำประดาใต้ 1 0 2 3
55 วัดหนองสนวน 1 0 1 2
56 วัดหนองสองห้อง 1 0 1 2
57 วัดบ้านบางลายเหนือ 1 0 0 1
58 บ้านทุ่งใหญ่ 1 0 0 1
59 หัวเฉียว 1 0 0 1
60 ชุมชนวัดสายดงยาง 1 0 0 1
61 วัดขวาง 1 0 0 1
62 ไทยรัฐวิทยา ๖๐ (บ้านเขาตะพานนาก) 1 0 0 1
63 วัดบ้านท่าขมิ้น 1 0 0 1
64 วัดบ้านบางลายใต้ 1 0 0 1
65 วัดคลองข่อย 1 0 0 1
66 เทพประทาน 0 3 2 5
67 บ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 0 3 1 4
68 วัดหนองน้ำเต้า 0 2 3 5
69 วัดบ้านห้วยยาว 0 2 2 4
70 บ้านหนองบัว 0 2 1 3
71 บ้านบึงประดู่ 0 2 1 3
72 บ้านวังพร้าว 0 2 0 2
73 วัดไดอีเผือก 0 2 0 2
74 บ้านหนองตะแบก 0 1 0 1
75 บ้านเขาพระ 0 1 0 1
76 วัดลำประดาเหนือ 0 1 0 1
77 จันทวิทยา 0 1 0 1
78 วัดบ้านท่ามะไฟ 0 1 0 1
79 วัดบ้านพังน้อย 0 1 0 1
80 วัดต้นชุมแสง 0 1 0 1
81 วัดบ้านตาล "ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร" 0 1 0 1
82 วัดวังตะกู 0 1 0 1
83 บุญส่งวิทยานุสรณ์ 0 1 0 1
84 บ้านเนินโพธิ์ 0 1 0 1
85 วัดมะกอกงอ 0 0 4 4
86 บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 0 0 2 2
87 วัดเขาทราย 0 0 1 1
88 บ้านแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง” 0 0 1 1
89 บ้านเขานกยูง 0 0 1 1
90 โถงจื้อ 0 0 1 1
91 วัดลำประดากลาง 0 0 1 1
92 อนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 0 0 1 1
93 บ้านบางพล้อยางหลวง 0 0 1 1
94 วัดธงไทยยาราม 0 0 0 0
95 เทศบาล ๑ บางมูลนาก 0 0 0 0
96 วัดบ้านบึงนาราง “แก้ววิทยาคาร” 0 0 0 0
97 บ้านคีรีเทพนิมิต 0 0 0 0
98 วัดวังหินเพลิง 0 0 0 0
99 บ้านวังแดง 0 0 0 0
100 ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 0 0 0 0
101 เทศบาลทับคล้อ 0 0 0 0
102 วัดวังกระชัน 0 0 0 0
103 วัดทับปรู 0 0 0 0
104 สิริวัฒนา 0 0 0 0
105 บ้านวังตายศ "ราษฎร์สามัคคี" 0 0 0 0
106 ชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด 0 0 0 0
107 วัดบางเบน 0 0 0 0
108 เขาพนมกาวหนองนกยาง 0 0 0 0
109 บ้านเนินทราย 0 0 0 0
110 บ้านทุ่งทอง 0 0 0 0
111 วัดศรีรัตนวราราม 0 0 0 0
112 วัดสัตตวนาราม 0 0 0 0
113 วัดบ้านบึงลี 0 0 0 0
114 บำรุงราษฎร์วิทยาคม 0 0 0 0
115 บ้านหนองหวาย 0 0 0 0
116 บ้านวังกะทะ 0 0 0 0
117 บ้านห้วงปลาไหล “สิงหะวิทยา” 0 0 0 0
118 บ้านเนินแค 0 0 0 0
119 บ้านสามบึงบาตร 0 0 0 0
รวม 220 188 132 540

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายทศพล พูลพุฒ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]