ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

รหัสกิจกรรม : 703
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดวังเรือน สพป. พิจิตร เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป. พิจิตร เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดชัยศรี สพป. พิจิตร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” สพป. พิจิตร เขต 2 89 ทอง 4
5 วัดเขารวก สพป. พิจิตร เขต 2 88 ทอง 5
6 วัดเขาทราย สพป. พิจิตร เขต 2 87 ทอง 6
7 วัดบ้านบางลายเหนือ สพป. พิจิตร เขต 2 85 ทอง 7
8 ศรีประสิทธิ์วิทยา สพป. พิจิตร เขต 2 84 ทอง 8
9 บ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” สพป. พิจิตร เขต 2 81 ทอง 9
10 วัดทับหมัน สพป. พิจิตร เขต 2 81 ทอง 9
11 บ้านยี่มุ่ย สพป. พิจิตร เขต 2 78 เงิน 11
12 บ้านแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง” สพป. พิจิตร เขต 2 77 เงิน 12
13 วัดบ้านท้ายน้ำ สพป. พิจิตร เขต 2 76 เงิน 13
14 เยาวชนศึกษา สพป. พิจิตร เขต 2 67 ทองแดง 14
15 เทศบาลทับคล้อ สพป. พิจิตร เขต 2 65 ทองแดง 15


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 736
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" สพป. พิจิตร เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดคงคาราม สพป. พิจิตร เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองบัว สพป. พิจิตร เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดใหม่วังหว้า สพป. พิจิตร เขต 2 85 ทอง 4
5 สำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) สพป. พิจิตร เขต 2 85 ทอง 4
6 สี่แยกเขาดิน สพป. พิจิตร เขต 2 84 ทอง 6
7 หัวเฉียว สพป. พิจิตร เขต 2 84 ทอง 6
8 อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) สพป. พิจิตร เขต 2 84 ทอง 6
9 วัดหนองน้ำเต้า สพป. พิจิตร เขต 2 83 ทอง 9
10 อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) สพป. พิจิตร เขต 2 83 ทอง 9
11 วัดบ้านท่าขมิ้น สพป. พิจิตร เขต 2 81 ทอง 11
12 ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร สพป. พิจิตร เขต 2 78 เงิน 12
13 วัดบึงน้ำกลัด สพป. พิจิตร เขต 2 78 เงิน 12
14 วัดบ้านบางลายใต้ สพป. พิจิตร เขต 2 0 เข้าร่วม


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 147
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดวังหว้า สพป. พิจิตร เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป. พิจิตร เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหนองน้ำเต้า สพป. พิจิตร เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 348
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล 2 วัดชัยมงคล สพป. พิจิตร เขต 2 86.80 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 753
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เยาวชนศึกษา สพป. พิจิตร เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 374
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" สพป. พิจิตร เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบ้านท้ายน้ำ สพป. พิจิตร เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) สพป. พิจิตร เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” สพป. พิจิตร เขต 2 80 ทอง 4
5 วัดธงไทยยาราม สพป. พิจิตร เขต 2 80 ทอง 4
6 ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ สพป. พิจิตร เขต 2 79 เงิน 6
7 บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 สพป. พิจิตร เขต 2 77 เงิน 7
8 วัดใหม่ดงเจริญ สพป. พิจิตร เขต 2 74 เงิน 8


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 335
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป. พิจิตร เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 770
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบ้านท่านั่ง สพป. พิจิตร เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ สพป. พิจิตร เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีประสิทธิ์วิทยา สพป. พิจิตร เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" สพป. พิจิตร เขต 2 85 ทอง 4
5 วัดใหม่ดงเจริญ สพป. พิจิตร เขต 2 84 ทอง 5
6 วัดบ้านบึงนาราง “แก้ววิทยาคาร” สพป. พิจิตร เขต 2 82 ทอง 6
7 บ้านโป่งวัวแดง สพป. พิจิตร เขต 2 - -


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 190
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบ้านท่านั่ง สพป. พิจิตร เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ
2 ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ สพป. พิจิตร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" สพป. พิจิตร เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศรีประสิทธิ์วิทยา สพป. พิจิตร เขต 2 88 ทอง 4
5 วัดบึงน้ำกลัด สพป. พิจิตร เขต 2 87 ทอง 5
6 บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง สพป. พิจิตร เขต 2 86 ทอง 6
7 วัดบ้านบึงนาราง “แก้ววิทยาคาร” สพป. พิจิตร เขต 2 85 ทอง 7
8 วัดใหม่ดงเจริญ สพป. พิจิตร เขต 2 84 ทอง 8
9 บ้านโป่งวัวแดง สพป. พิจิตร เขต 2 - -
10 เทศบาล 2 วัดชัยมงคล สพป. พิจิตร เขต 2 - -


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 184
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล 2 วัดชัยมงคล สพป. พิจิตร เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม สพป. พิจิตร เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดรุณบัณฑิตพิทยา สพป. พิจิตร เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศรีประสิทธิ์วิทยา สพป. พิจิตร เขต 2 94 ทอง 4
5 วัดขวาง สพป. พิจิตร เขต 2 93 ทอง 5
6 ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ สพป. พิจิตร เขต 2 92 ทอง 6
7 บ้านเขานกยูง สพป. พิจิตร เขต 2 91 ทอง 7
8 บ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง สพป. พิจิตร เขต 2 90 ทอง 8
9 วัดบ้านท่านั่ง สพป. พิจิตร เขต 2 89 ทอง 9
10 ห้วยพุกวิทยา สพป. พิจิตร เขต 2 88 ทอง 10
11 บ้านแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง” สพป. พิจิตร เขต 2 87 ทอง 11
12 วัดบึงน้ำกลัด สพป. พิจิตร เขต 2 86 ทอง 12
13 บ้านคีรีเทพนิมิต สพป. พิจิตร เขต 2 85 ทอง 13
14 วัดบ้านบึงนาราง “แก้ววิทยาคาร” สพป. พิจิตร เขต 2 84 ทอง 14
15 วัดใหม่ดงเจริญ สพป. พิจิตร เขต 2 83 ทอง 15


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 181
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบ้านท่านั่ง สพป. พิจิตร เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ
2 ดรุณบัณฑิตพิทยา สพป. พิจิตร เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ห้วยพุกวิทยา สพป. พิจิตร เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” สพป. พิจิตร เขต 2 91 ทอง 4
5 วัดขวาง สพป. พิจิตร เขต 2 90 ทอง 5
6 เทศบาล 2 วัดชัยมงคล สพป. พิจิตร เขต 2 88 ทอง 6
7 บ้านเขานกยูง สพป. พิจิตร เขต 2 86 ทอง 7
8 วัดบ้านตาล "ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร" สพป. พิจิตร เขต 2 85 ทอง 8
9 ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ สพป. พิจิตร เขต 2 84 ทอง 9
10 วัดใหม่ดงเจริญ สพป. พิจิตร เขต 2 83 ทอง 10
11 อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) สพป. พิจิตร เขต 2 82 ทอง 11
12 บ้านคีรีเทพนิมิต สพป. พิจิตร เขต 2 81 ทอง 12
13 วัดบ้านบึงนาราง “แก้ววิทยาคาร” สพป. พิจิตร เขต 2 80 ทอง 13
14 บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) สพป. พิจิตร เขต 2 75 เงิน 14
15 วัดวังไคร้ สพป. พิจิตร เขต 2 75 เงิน 14


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 766
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" สพป. พิจิตร เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ห้วยพุกวิทยา สพป. พิจิตร เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านท่าบัว “รัฐประชานุเคราะห์” สพป. พิจิตร เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดเขารวก สพป. พิจิตร เขต 2 88 ทอง 4
5 วัดวังไคร้ สพป. พิจิตร เขต 2 87 ทอง 5
6 เทศบาล 2 วัดชัยมงคล สพป. พิจิตร เขต 2 86 ทอง 6
7 วัดวังเรือน สพป. พิจิตร เขต 2 85 ทอง 7
8 บ้านโป่งวัวแดง สพป. พิจิตร เขต 2 84 ทอง 8
9 วัดบ้านห้วยยาว สพป. พิจิตร เขต 2 83 ทอง 9
10 อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป. พิจิตร เขต 2 82 ทอง 10
11 บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง สพป. พิจิตร เขต 2 71 เงิน 11
12 วัดลำประดาใต้ สพป. พิจิตร เขต 2 - -
13 สิริวัฒนา สพป. พิจิตร เขต 2 - -


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 251
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดพร้าว สพป. พิจิตร เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 758
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดใหม่ดงเจริญ สพป. พิจิตร เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 757
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดวังเรือน สพป. พิจิตร เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดพร้าว สพป. พิจิตร เขต 2 - -


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 247
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดพร้าว สพป. พิจิตร เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 243
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง สพป. พิจิตร เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดพร้าว สพป. พิจิตร เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดวังเรือน สพป. พิจิตร เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป. พิจิตร เขต 2 82 ทอง 4


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 371
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านยี่มุ่ย สพป. พิจิตร เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 สี่แยกเขาดิน สพป. พิจิตร เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) สพป. พิจิตร เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดบ้านท้ายน้ำ สพป. พิจิตร เขต 2 90 ทอง 4
5 บ้านวังพร้าว สพป. พิจิตร เขต 2 89 ทอง 5
6 บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง สพป. พิจิตร เขต 2 87 ทอง 6
7 วัดพร้าว สพป. พิจิตร เขต 2 87 ทอง 6
8 ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร สพป. พิจิตร เขต 2 86 ทอง 8
9 ชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" สพป. พิจิตร เขต 2 85 ทอง 9
10 บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ สพป. พิจิตร เขต 2 84 ทอง 10
11 บ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) สพป. พิจิตร เขต 2 84 ทอง 10
12 วัดธงไทยยาราม สพป. พิจิตร เขต 2 84 ทอง 10


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 353
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีประสิทธิ์วิทยา สพป. พิจิตร เขต 2 95.50 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดคลองคูณ สพป. พิจิตร เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านยี่มุ่ย สพป. พิจิตร เขต 2 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สี่แยกเขาดิน สพป. พิจิตร เขต 2 88.50 ทอง 4
5 บ้านโป่งวัวแดง สพป. พิจิตร เขต 2 87.50 ทอง 5
6 ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ สพป. พิจิตร เขต 2 85.75 ทอง 6
7 วังก้านเหลือง สพป. พิจิตร เขต 2 84.25 ทอง 7
8 วัดบ้านท้ายน้ำ สพป. พิจิตร เขต 2 78.50 เงิน 8
9 วัดพร้าว สพป. พิจิตร เขต 2 76.75 เงิน 9


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 103
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดหนองกอไผ่ สพป. พิจิตร เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนทะนงบ้านไร่ สพป. พิจิตร เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดวังสำโรง สพป. พิจิตร เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 วัดโพทะเล สพป. พิจิตร เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 สำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) สพป. พิจิตร เขต 2 - -


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 102
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) สพป. พิจิตร เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” สพป. พิจิตร เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) สพป. พิจิตร เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโป่งวัวแดง สพป. พิจิตร เขต 2 69 ทองแดง 4
5 วัดเขารวก สพป. พิจิตร เขต 2 69 ทองแดง 4
6 ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) สพป. พิจิตร เขต 2 65 ทองแดง 6
7 วัดโพทะเล สพป. พิจิตร เขต 2 54 เข้าร่วม 7
8 บ้านยี่มุ่ย สพป. พิจิตร เขต 2 - -


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 396
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแขม สพป. พิจิตร เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 029
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดป่าแดง สพป. พิจิตร เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” สพป. พิจิตร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดวังสำโรง สพป. พิจิตร เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วังก้านเหลือง สพป. พิจิตร เขต 2 85 ทอง 4
5 สี่แยกเขาดิน สพป. พิจิตร เขต 2 84 ทอง 5
6 วัดบ้านท้ายน้ำ สพป. พิจิตร เขต 2 - -


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 398
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” สพป. พิจิตร เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 028
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป. พิจิตร เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดป่าแดง สพป. พิจิตร เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” สพป. พิจิตร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดเขาทราย สพป. พิจิตร เขต 2 79 เงิน 4
5 วัดโพทะเล สพป. พิจิตร เขต 2 78 เงิน 5
6 บ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” สพป. พิจิตร เขต 2 76 เงิน 6
7 ดรุณบัณฑิตพิทยา สพป. พิจิตร เขต 2 72 เงิน 7
8 วังก้านเหลือง สพป. พิจิตร เขต 2 - -
9 วัดวังไคร้ สพป. พิจิตร เขต 2 - -


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 051
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดวังแดง สพป. พิจิตร เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" สพป. พิจิตร เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหนองสองห้อง สพป. พิจิตร เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดเขารวก สพป. พิจิตร เขต 2 84 ทอง 4
5 ชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด สพป. พิจิตร เขต 2 83 ทอง 5
6 ดรุณบัณฑิตพิทยา สพป. พิจิตร เขต 2 71 เงิน 6


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 373
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ สพป. พิจิตร เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดวังสำโรง สพป. พิจิตร เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดวังแดง สพป. พิจิตร เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ สพป. พิจิตร เขต 2 78 เงิน 4
5 วังก้านเหลือง สพป. พิจิตร เขต 2 78 เงิน 4
6 วัดหนองกอไผ่ สพป. พิจิตร เขต 2 66 ทองแดง 6
7 วัดบ้านท้ายน้ำ สพป. พิจิตร เขต 2 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 603
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สี่แยกเขาดิน สพป. พิจิตร เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ สพป. พิจิตร เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดวังสำโรง สพป. พิจิตร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดหนองกอไผ่ สพป. พิจิตร เขต 2 82 ทอง 4
5 บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 สพป. พิจิตร เขต 2 80 ทอง 5


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 605
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบ้านท้ายน้ำ สพป. พิจิตร เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) สพป. พิจิตร เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดป่าแดง สพป. พิจิตร เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดวังแดง สพป. พิจิตร เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 วัดใหม่ดงเจริญ สพป. พิจิตร เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 วัดหนองกอไผ่ สพป. พิจิตร เขต 2 81 ทอง 6
7 วัดทับหมัน สพป. พิจิตร เขต 2 80 ทอง 7
8 บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 สพป. พิจิตร เขต 2 78 เงิน 8
9 วัดพร้าว สพป. พิจิตร เขต 2 76 เงิน 9
10 อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) สพป. พิจิตร เขต 2 - -


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 811
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบึงน้ำกลัด สพป. พิจิตร เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) สพป. พิจิตร เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบ้านท้ายน้ำ สพป. พิจิตร เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” สพป. พิจิตร เขต 2 75 เงิน 4
5 วัดบ้านท่านั่ง สพป. พิจิตร เขต 2 72 เงิน 5
6 วัดหนองกอไผ่ สพป. พิจิตร เขต 2 70 เงิน 6