สรุปเหรียญรางวัล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเพชรบูรณ์ 49 9 4 2 62
2 เสรีศึกษา 35 6 3 0 44
3 อนุบาลวังโป่ง 33 6 3 3 42
4 บ้านห้วยสะแก 25 8 7 1 40
5 บ้านท่าข้าม 24 4 2 3 30
6 บ้านลาดแค 20 7 1 2 28
7 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 19 7 5 1 31
8 บ้านยาวี-ห้วยโป่ง 17 13 5 2 35
9 เมืองเพชรบูรณ์ 14 6 3 2 23
10 บ้านโป่งหว้า 14 1 2 1 17
11 บ้านดงมูลเหล็ก 14 1 0 0 15
12 บ้านเขาชะโงก 13 9 1 1 23
13 บ้านโนนสะอาด 13 4 4 3 21
14 บ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) 13 3 2 1 18
15 บ้านท่าพล (ท่าพลวิทยาคาร) 12 5 2 3 19
16 อนุบาลชนแดน 11 13 9 3 33
17 บ้านโตก 11 6 2 3 19
18 บ้านดงขุยใต้ 11 5 2 1 18
19 บ้านคลองปลาหมอ 11 5 2 0 18
20 บ้าน กม.2 11 3 1 1 15
21 คลองห้วยนาพัฒนาการ 11 1 1 0 13
22 บ้านยางลาด 10 5 1 1 16
23 ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน 10 3 1 1 14
24 บ้านศาลาลาย 9 7 4 1 20
25 บ้านวังแช่กลอย 9 6 1 0 16
26 บ้านซับเปิบ 8 8 1 2 17
27 บ้านโพธิ์ทอง 8 6 6 3 20
28 บ้านสักแห้ง 8 4 0 2 12
29 บ้านกกจั่น 8 3 0 0 11
30 บ้านวังศาล 8 1 2 0 11
31 บ้านวังหิน 7 9 1 0 17
32 บ้านหนองใหญ่ 7 8 4 2 19
33 บ้านห้วยผักไล 7 6 2 3 15
34 บ้านขมวด 7 4 4 2 15
35 บ้านโคกยาว 7 3 1 3 11
36 บ้านตะเบาะ 7 3 0 1 10
37 บ้านวังพลับ 7 0 0 0 7
38 บ้านวังโค้ง 6 3 1 0 10
39 บ้านห้วยงาช้าง 6 3 0 1 9
40 บ้านสามแยกวังชมภู 6 1 2 2 9
41 บ้านดงขุย 6 1 0 1 7
42 บ้านทรัพย์พุทรา 5 7 4 0 16
43 น้ำอ้อมประชาสรรค์ 5 4 3 0 12
44 บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 5 3 2 1 10
45 บ้านเนินสง่า 5 2 3 2 10
46 บ้านระวิง 5 1 3 4 9
47 บ้านถ้ำแก้ว 5 1 0 0 6
48 ราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 5 0 0 0 5
49 ลูกจันทน์ปิยะอุย 5 0 0 0 5
50 บ้านปากน้ำ 4 5 1 0 10
51 บ้านตะกุดจั่น 4 4 0 0 8
52 บ้านโนนตูม 4 3 3 0 10
53 บ้านโพธิ์งาม 4 3 2 0 9
54 บ้านชอนไพร 4 3 1 1 8
55 บ้านบุฉนวน 4 0 3 0 7
56 บ้านใหม่วังตะเคียน 4 0 0 0 4
57 บ้านป่าแดง 3 7 1 1 11
58 บ้านคลองน้ำคัน 3 5 0 1 8
59 บ้านดงลาน 3 3 1 0 7
60 บ้านสะแกงาม 3 3 0 1 6
61 บ้านชัยมงคล 3 3 0 0 6
62 บ้านน้ำเลา 3 3 0 0 6
63 บ้าน กม.28 3 2 1 3 6
64 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม) 3 2 1 1 6
65 บ้านน้ำลัด 3 2 0 2 5
66 บ้านวังหินซอง 3 1 2 1 6
67 สายสมร 3 1 1 2 5
68 บ้านนายม 3 1 0 1 4
69 บ้านหนองแหวน 3 1 0 0 4
70 บ้านโป่งนกแก้ว 3 1 0 0 4
71 บ้านไร่ฝาย 3 0 1 1 4
72 บ้านท่ากกตาล 2 5 3 1 10
73 บ้านกกไทร 2 4 1 1 7
74 บ้านห้วยใหญ่ 2 3 1 4 6
75 บ้านหัวนา 2 2 0 1 4
76 บ้านกุฏิพระ 2 1 2 2 5
77 บ้านเฉลียงลับ 2 1 0 1 3
78 ชุมชนบ้านน้ำร้อน 2 1 0 0 3
79 บ้านหนองกลอย 2 0 2 3 4
80 บ้านป่าบง 2 0 2 0 4
81 บ้านบง 2 0 1 0 3
82 บ้านเขาน้อย 2 0 0 0 2
83 สำราญราษฎร์วิทยา 2 0 0 0 2
84 อนุบาลตริณศิลป์ 2 0 0 0 2
85 บ้านลาดน้อย 2 0 0 0 2
86 บ้านโคกสำราญ 2 0 0 0 2
87 ตาดหมอกวิทยา 1 2 2 1 5
88 บ้านน้ำเดื่อ 1 2 2 0 5
89 บ้านสะเดียง 1 2 2 0 5
90 บ้านวังปลาช่อน 1 2 1 0 4
91 บ้านเขาขาด 1 2 0 0 3
92 บ้านวังชะนาง 1 1 2 1 4
93 บ้านเขาสัก 1 1 1 1 3
94 ธาราคีรี 1 1 0 2 2
95 บ้านคลองบง 1 1 0 2 2
96 บ้านห้วยแหน 1 1 0 2 2
97 บ้านยางหัวลม 1 1 0 1 2
98 บ้านกล้วย 1 1 0 0 2
99 บ้านด่านช้าง 1 1 0 0 2
100 บ้านหนองตาด 1 1 0 0 2
101 บ้านห้วยตูม 1 1 0 0 2
102 บ้านโคกหนองจอก 1 1 0 0 2
103 บ้านโนนตะแบก 1 1 0 0 2
104 บ้านป่าม่วง 1 0 2 1 3
105 บ้านซับขลุง 1 0 1 0 2
106 บ้านทุ่งหินปูน 1 0 1 0 2
107 บ้านนาป่า 1 0 0 1 1
108 บ้านดงลึก 1 0 0 1 1
109 บ้านกงกะยาง 1 0 0 0 1
110 บ้านตะกุดเป้า 1 0 0 0 1
111 บ้านคลองสำโรง 1 0 0 0 1
112 บ้านดง 0 5 0 0 5
113 บ้านโคก 0 3 2 2 5
114 บ้านพี้ 0 2 1 2 3
115 กิตติพิทยา 0 2 0 0 2
116 บ้านบุ่งกกเรียง 0 2 0 0 2
117 บ้านซับเจริญ 0 2 0 0 2
118 บ้านวังขอน 0 2 0 0 2
119 บ้านโป่งตาเบ้า 0 2 0 0 2
120 บ้านเขาคณฑา 0 1 1 0 2
121 บ้านโตกใต้ 0 1 1 0 2
122 บ้านวังทอง 0 1 0 0 1
123 บ้านห้วยไคร้ 0 1 0 0 1
124 บ้านโคกเจริญ 0 1 0 0 1
125 บ้านยางกุด 0 0 2 0 2
126 บ้านคลองสาร 0 0 2 0 2
127 บ้านวังใหญ่ 0 0 1 1 1
128 บ้านดงหลง 0 0 1 0 1
129 บ้านหลุง 0 0 1 0 1
130 บ้านซับข่อย 0 0 0 1 0
131 บ้านวังซอง 0 0 0 1 0
132 วัชรชัย 0 0 0 0 0
รวม 700 341 163 113 1,317