สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเพชรบูรณ์ 19 19 6 44 49 9 4 2 62
2 อนุบาลวังโป่ง 19 5 6 30 33 6 3 3 42
3 เสรีศึกษา 12 12 3 27 35 6 3 0 44
4 บ้านดงมูลเหล็ก 12 1 1 14 15 1 0 0 16
5 บ้านท่าข้าม 11 3 4 18 24 4 2 3 30
6 เมืองเพชรบูรณ์ 9 4 7 20 24 7 3 2 34
7 บ้านห้วยสะแก 8 6 8 22 29 10 7 1 46
8 บ้านหนองใหญ่ 7 2 3 12 13 8 4 2 25
9 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 6 5 10 21 19 7 5 1 31
10 บ้านเขาชะโงก 6 5 1 12 18 9 1 1 28
11 บ้านโป่งหว้า 6 1 1 8 14 1 2 1 17
12 บ้านยาวี-ห้วยโป่ง 5 6 1 12 17 13 5 2 35
13 บ้านวังหิน 5 2 2 9 10 10 1 0 21
14 บ้านสามแยกวังชมภู 5 2 1 8 7 1 2 2 10
15 ชุมชนบ้านน้ำร้อน 5 1 0 6 8 1 0 0 9
16 บ้านวังพลับ 5 0 2 7 7 0 0 0 7
17 คลองห้วยนาพัฒนาการ 5 0 1 6 11 1 1 0 13
18 บ้านถ้ำแก้ว 5 0 0 5 8 1 0 0 9
19 บ้านโพธิ์ทอง 4 3 1 8 11 6 6 3 23
20 บ้านโคกยาว 4 2 2 8 10 3 1 3 14
21 บ้านศาลาลาย 4 2 1 7 12 10 4 1 26
22 บ้านกกจั่น 4 2 1 7 12 3 0 0 15
23 บ้านสักแห้ง 4 2 1 7 9 6 0 2 15
24 ราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 4 2 0 6 7 0 1 0 8
25 บ้านวังแช่กลอย 3 7 2 12 10 6 1 0 17
26 บ้านโนนสะอาด 3 5 1 9 15 4 4 3 23
27 บ้านขมวด 3 1 4 8 9 4 4 2 17
28 บ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) 3 1 1 5 13 3 2 1 18
29 บ้านซับเปิบ 3 0 4 7 8 8 1 2 17
30 บ้านหนองแหวน 3 0 1 4 4 1 0 0 5
31 บ้านลาดแค 2 7 6 15 20 8 1 2 29
32 อนุบาลชนแดน 2 4 8 14 11 13 9 3 33
33 บ้านยางลาด 2 3 2 7 11 6 1 1 18
34 บ้านท่าพล (ท่าพลวิทยาคาร) 2 2 3 7 14 5 2 3 21
35 บ้านโนนตูม 2 2 2 6 4 3 3 0 10
36 ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน 2 2 0 4 10 3 1 1 14
37 บ้านคลองปลาหมอ 2 1 5 8 11 5 2 0 18
38 บ้านโตก 2 1 2 5 12 6 2 3 20
39 บ้านโพธิ์งาม 2 1 1 4 6 3 2 0 11
40 บ้านดงลาน 2 1 0 3 3 3 1 0 7
41 บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 2 0 3 5 8 3 2 1 13
42 บ้านเฉลียงลับ 2 0 1 3 4 1 0 1 5
43 บ้านไร่ฝาย 2 0 1 3 3 0 1 1 4
44 บ้านเขาน้อย 2 0 0 2 2 0 0 0 2
45 บ้านตะกุดจั่น 1 3 1 5 4 4 0 0 8
46 บ้านหัวนา 1 3 0 4 5 2 0 1 7
47 บ้านดงขุย 1 2 2 5 6 1 0 1 7
48 บ้าน กม.2 1 2 1 4 11 3 2 1 16
49 บ้านตะเบาะ 1 2 1 4 8 3 0 1 11
50 บ้านกกไทร 1 2 1 4 4 5 1 1 10
51 บ้านวังศาล 1 2 0 3 8 1 2 0 11
52 บ้านปากน้ำ 1 2 0 3 5 5 1 0 11
53 บ้านชอนไพร 1 2 0 3 5 3 1 1 9
54 บ้านคลองน้ำคัน 1 1 2 4 4 6 0 1 10
55 บ้านน้ำลัด 1 1 0 2 7 3 0 2 10
56 บ้านคลองบง 1 1 0 2 3 2 0 2 5
57 บ้านยางหัวลม 1 0 1 2 2 1 0 1 3
58 บ้านป่าบง 1 0 1 2 2 0 2 0 4
59 บ้านใหม่วังตะเคียน 1 0 0 1 4 0 0 0 4
60 บ้านดงลึก 1 0 0 1 2 0 0 1 2
61 ตาดหมอกวิทยา 1 0 0 1 1 2 2 1 5
62 บ้านวังปลาช่อน 1 0 0 1 1 2 1 0 4
63 บ้านกล้วย 1 0 0 1 1 1 0 0 2
64 บ้านกงกะยาง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
65 บ้านตะกุดเป้า 1 0 0 1 1 0 0 0 1
66 บ้านดงขุยใต้ 0 7 4 11 13 6 2 1 21
67 บ้านชัยมงคล 0 4 1 5 5 4 0 0 9
68 บ้านระวิง 0 3 3 6 7 1 3 4 11
69 บ้านป่าแดง 0 3 2 5 3 7 1 1 11
70 น้ำอ้อมประชาสรรค์ 0 3 0 3 5 4 3 0 12
71 บ้านห้วยงาช้าง 0 2 3 5 9 4 0 1 13
72 บ้านเนินสง่า 0 2 2 4 5 2 3 2 10
73 บ้านนายม 0 2 2 4 5 1 0 1 6
74 บ้าน กม.28 0 2 1 3 3 2 1 3 6
75 สำราญราษฎร์วิทยา 0 2 0 2 2 0 0 0 2
76 บ้านทรัพย์พุทรา 0 1 3 4 5 7 4 0 16
77 บ้านห้วยผักไล 0 1 2 3 7 6 2 3 15
78 บ้านวังโค้ง 0 1 2 3 6 3 1 0 10
79 บ้านหนองกลอย 0 1 2 3 3 0 2 3 5
80 บ้านโป่งนกแก้ว 0 1 1 2 3 1 0 0 4
81 บ้านนาป่า 0 1 1 2 2 0 0 1 2
82 อนุบาลตริณศิลป์ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
83 บ้านด่านช้าง 0 1 1 2 1 1 0 0 2
84 ลูกจันทน์ปิยะอุย 0 1 0 1 5 0 0 0 5
85 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม) 0 1 0 1 3 2 1 1 6
86 สายสมร 0 1 0 1 3 1 1 2 5
87 บ้านกุฏิพระ 0 1 0 1 2 1 2 2 5
88 บ้านโนนตะแบก 0 1 0 1 2 1 0 0 3
89 บ้านน้ำเดื่อ 0 1 0 1 1 2 2 0 5
90 บ้านสะเดียง 0 1 0 1 1 2 2 0 5
91 บ้านทุ่งหินปูน 0 1 0 1 1 1 1 0 3
92 บ้านป่าม่วง 0 1 0 1 1 0 2 1 3
93 บ้านซับขลุง 0 1 0 1 1 0 1 0 2
94 บ้านป่าเลา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
95 กิตติพิทยา 0 1 0 1 0 2 0 0 2
96 บ้านคลองสาร 0 1 0 1 0 1 2 0 3
97 บ้านสะแกงาม 0 0 2 2 3 3 0 1 6
98 บ้านลาดน้อย 0 0 2 2 2 0 0 0 2
99 บ้านโคกสำราญ 0 0 2 2 2 0 0 0 2
100 บ้านบุฉนวน 0 0 1 1 4 0 3 0 7
101 บ้านเขาขาด 0 0 1 1 2 2 0 0 4
102 บ้านหนองตาด 0 0 1 1 1 1 0 0 2
103 บ้านห้วยตูม 0 0 1 1 1 1 0 0 2
104 บ้านพี้ 0 0 1 1 0 2 1 2 3
105 บ้านน้ำเลา 0 0 0 0 3 3 0 0 6
106 บ้านวังหินซอง 0 0 0 0 3 1 2 1 6
107 บ้านท่ากกตาล 0 0 0 0 2 5 3 1 10
108 บ้านห้วยใหญ่ 0 0 0 0 2 3 1 4 6
109 บ้านบง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
110 บ้านเขาสัก 0 0 0 0 1 1 2 1 4
111 บ้านวังชะนาง 0 0 0 0 1 1 2 1 4
112 ธาราคีรี 0 0 0 0 1 1 0 2 2
113 บ้านห้วยแหน 0 0 0 0 1 1 0 2 2
114 บ้านโคกหนองจอก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
115 บ้านคลองสำโรง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
116 บ้านดง 0 0 0 0 0 5 0 0 5
117 บ้านโคก 0 0 0 0 0 3 2 2 5
118 บ้านบุ่งกกเรียง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
119 บ้านซับเจริญ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
120 บ้านวังขอน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
121 บ้านโป่งตาเบ้า 0 0 0 0 0 2 0 0 2
122 บ้านเขาคณฑา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
123 บ้านโตกใต้ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
124 บ้านวังทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
125 บ้านห้วยไคร้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
126 บ้านโคกเจริญ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
127 บ้านยางกุด 0 0 0 0 0 0 2 0 2
128 บ้านวังใหญ่ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
129 บ้านดงหลง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
130 บ้านหลุง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
131 บ้านซับข่อย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
132 บ้านวังซอง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
133 วัชรชัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 241 199 162 602 805 361 166 113 1,332