สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเพชรบูรณ์ 19 19 6 44 49 9 4 2 62
2 อนุบาลวังโป่ง 19 5 6 30 33 6 3 3 42
3 เสรีศึกษา 12 12 3 27 35 6 3 0 44
4 บ้านดงมูลเหล็ก 12 1 1 14 14 1 0 0 15
5 บ้านท่าข้าม 11 3 4 18 24 4 2 3 30
6 บ้านห้วยสะแก 7 4 6 17 25 8 7 1 40
7 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 6 5 10 21 19 7 5 1 31
8 บ้านโป่งหว้า 6 1 1 8 14 1 2 1 17
9 บ้านยาวี-ห้วยโป่ง 5 6 1 12 17 13 5 2 35
10 บ้านวังพลับ 5 0 2 7 7 0 0 0 7
11 คลองห้วยนาพัฒนาการ 5 0 1 6 11 1 1 0 13
12 บ้านสามแยกวังชมภู 4 2 1 7 6 1 2 2 9
13 เมืองเพชรบูรณ์ 4 1 5 10 14 6 3 2 23
14 บ้านหนองใหญ่ 4 0 3 7 7 8 4 2 19
15 บ้านวังแช่กลอย 3 7 1 11 9 6 1 0 16
16 บ้านเขาชะโงก 3 4 1 8 13 9 1 1 23
17 บ้านโนนสะอาด 3 4 1 8 13 4 4 3 21
18 บ้านวังหิน 3 2 2 7 7 9 1 0 17
19 บ้านโพธิ์ทอง 3 2 1 6 8 6 6 3 20
20 บ้านสักแห้ง 3 2 0 5 8 4 0 2 12
21 ราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 3 2 0 5 5 0 0 0 5
22 บ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) 3 1 1 5 13 3 2 1 18
23 บ้านศาลาลาย 3 1 0 4 9 7 4 1 20
24 บ้านซับเปิบ 3 0 4 7 8 8 1 2 17
25 บ้านถ้ำแก้ว 3 0 0 3 5 1 0 0 6
26 บ้านลาดแค 2 7 6 15 20 7 1 2 28
27 อนุบาลชนแดน 2 4 8 14 11 13 9 3 33
28 บ้านโนนตูม 2 2 2 6 4 3 3 0 10
29 ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน 2 2 0 4 10 3 1 1 14
30 บ้านคลองปลาหมอ 2 1 5 8 11 5 2 0 18
31 บ้านท่าพล (ท่าพลวิทยาคาร) 2 1 3 6 12 5 2 3 19
32 บ้านโคกยาว 2 1 2 5 7 3 1 3 11
33 บ้านดงลาน 2 1 0 3 3 3 1 0 7
34 บ้านขมวด 2 0 4 6 7 4 4 2 15
35 บ้านหนองแหวน 2 0 1 3 3 1 0 0 4
36 บ้านไร่ฝาย 2 0 1 3 3 0 1 1 4
37 บ้านเขาน้อย 2 0 0 2 2 0 0 0 2
38 บ้านยางลาด 1 3 1 5 10 5 1 1 16
39 บ้านตะกุดจั่น 1 3 1 5 4 4 0 0 8
40 บ้านดงขุย 1 2 2 5 6 1 0 1 7
41 บ้าน กม.2 1 2 1 4 11 3 1 1 15
42 บ้านวังศาล 1 2 0 3 8 1 2 0 11
43 บ้านชอนไพร 1 2 0 3 4 3 1 1 8
44 บ้านโตก 1 1 2 4 11 6 2 3 19
45 บ้านกกจั่น 1 1 1 3 8 3 0 0 11
46 บ้านตะเบาะ 1 1 1 3 7 3 0 1 10
47 บ้านปากน้ำ 1 1 0 2 4 5 1 0 10
48 บ้านโพธิ์งาม 1 1 0 2 4 3 2 0 9
49 บ้านป่าบง 1 0 1 2 2 0 2 0 4
50 บ้านใหม่วังตะเคียน 1 0 0 1 4 0 0 0 4
51 ตาดหมอกวิทยา 1 0 0 1 1 2 2 1 5
52 บ้านวังปลาช่อน 1 0 0 1 1 2 1 0 4
53 บ้านกล้วย 1 0 0 1 1 1 0 0 2
54 บ้านกงกะยาง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
55 บ้านตะกุดเป้า 1 0 0 1 1 0 0 0 1
56 บ้านดงขุยใต้ 0 6 3 9 11 5 2 1 18
57 บ้านป่าแดง 0 3 2 5 3 7 1 1 11
58 บ้านระวิง 0 3 1 4 5 1 3 4 9
59 น้ำอ้อมประชาสรรค์ 0 3 0 3 5 4 3 0 12
60 บ้านเนินสง่า 0 2 2 4 5 2 3 2 10
61 บ้าน กม.28 0 2 1 3 3 2 1 3 6
62 บ้านชัยมงคล 0 2 0 2 3 3 0 0 6
63 บ้านหัวนา 0 2 0 2 2 2 0 1 4
64 สำราญราษฎร์วิทยา 0 2 0 2 2 0 0 0 2
65 บ้านทรัพย์พุทรา 0 1 3 4 5 7 4 0 16
66 บ้านห้วยผักไล 0 1 2 3 7 6 2 3 15
67 บ้านวังโค้ง 0 1 2 3 6 3 1 0 10
68 บ้านคลองน้ำคัน 0 1 1 2 3 5 0 1 8
69 บ้านโป่งนกแก้ว 0 1 1 2 3 1 0 0 4
70 บ้านหนองกลอย 0 1 1 2 2 0 2 3 4
71 อนุบาลตริณศิลป์ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
72 บ้านด่านช้าง 0 1 1 2 1 1 0 0 2
73 ลูกจันทน์ปิยะอุย 0 1 0 1 5 0 0 0 5
74 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม) 0 1 0 1 3 2 1 1 6
75 สายสมร 0 1 0 1 3 1 1 2 5
76 บ้านกกไทร 0 1 0 1 2 4 1 1 7
77 บ้านกุฏิพระ 0 1 0 1 2 1 2 2 5
78 ชุมชนบ้านน้ำร้อน 0 1 0 1 2 1 0 0 3
79 บ้านน้ำเดื่อ 0 1 0 1 1 2 2 0 5
80 บ้านสะเดียง 0 1 0 1 1 2 2 0 5
81 บ้านป่าม่วง 0 1 0 1 1 0 2 1 3
82 บ้านซับขลุง 0 1 0 1 1 0 1 0 2
83 กิตติพิทยา 0 1 0 1 0 2 0 0 2
84 บ้านห้วยงาช้าง 0 0 2 2 6 3 0 1 9
85 บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 0 0 2 2 5 3 2 1 10
86 บ้านสะแกงาม 0 0 2 2 3 3 0 1 6
87 บ้านนายม 0 0 2 2 3 1 0 1 4
88 บ้านลาดน้อย 0 0 2 2 2 0 0 0 2
89 บ้านโคกสำราญ 0 0 2 2 2 0 0 0 2
90 บ้านบุฉนวน 0 0 1 1 4 0 3 0 7
91 บ้านเฉลียงลับ 0 0 1 1 2 1 0 1 3
92 บ้านยางหัวลม 0 0 1 1 1 1 0 1 2
93 บ้านหนองตาด 0 0 1 1 1 1 0 0 2
94 บ้านห้วยตูม 0 0 1 1 1 1 0 0 2
95 บ้านนาป่า 0 0 1 1 1 0 0 1 1
96 บ้านพี้ 0 0 1 1 0 2 1 2 3
97 บ้านน้ำเลา 0 0 0 0 3 3 0 0 6
98 บ้านน้ำลัด 0 0 0 0 3 2 0 2 5
99 บ้านวังหินซอง 0 0 0 0 3 1 2 1 6
100 บ้านท่ากกตาล 0 0 0 0 2 5 3 1 10
101 บ้านห้วยใหญ่ 0 0 0 0 2 3 1 4 6
102 บ้านบง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
103 บ้านเขาขาด 0 0 0 0 1 2 0 0 3
104 บ้านวังชะนาง 0 0 0 0 1 1 2 1 4
105 บ้านเขาสัก 0 0 0 0 1 1 1 1 3
106 ธาราคีรี 0 0 0 0 1 1 0 2 2
107 บ้านคลองบง 0 0 0 0 1 1 0 2 2
108 บ้านห้วยแหน 0 0 0 0 1 1 0 2 2
109 บ้านโคกหนองจอก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
110 บ้านโนนตะแบก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
111 บ้านทุ่งหินปูน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
112 บ้านดงลึก 0 0 0 0 1 0 0 1 1
113 บ้านคลองสำโรง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
114 บ้านดง 0 0 0 0 0 5 0 0 5
115 บ้านโคก 0 0 0 0 0 3 2 2 5
116 บ้านบุ่งกกเรียง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
117 บ้านซับเจริญ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
118 บ้านวังขอน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
119 บ้านโป่งตาเบ้า 0 0 0 0 0 2 0 0 2
120 บ้านเขาคณฑา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
121 บ้านโตกใต้ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
122 บ้านวังทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
123 บ้านห้วยไคร้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
124 บ้านโคกเจริญ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
125 บ้านยางกุด 0 0 0 0 0 0 2 0 2
126 บ้านคลองสาร 0 0 0 0 0 0 2 0 2
127 บ้านวังใหญ่ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
128 บ้านดงหลง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
129 บ้านหลุง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
130 บ้านซับข่อย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
131 บ้านวังซอง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
132 วัชรชัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 194 166 143 503 700 341 163 113 1,204