สรุปเหรียญรางวัล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเพชรบูรณ์ 49 9 4 2 62
2 เสรีศึกษา 35 6 3 0 44
3 อนุบาลวังโป่ง 33 6 3 3 42
4 บ้านห้วยสะแก 29 10 7 1 46
5 เมืองเพชรบูรณ์ 24 7 3 2 34
6 บ้านท่าข้าม 24 4 2 3 30
7 บ้านลาดแค 20 8 1 2 29
8 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 19 7 5 1 31
9 บ้านเขาชะโงก 18 9 1 1 28
10 บ้านยาวี-ห้วยโป่ง 17 13 5 2 35
11 บ้านโนนสะอาด 15 4 4 3 23
12 บ้านดงมูลเหล็ก 15 1 0 0 16
13 บ้านท่าพล (ท่าพลวิทยาคาร) 14 5 2 3 21
14 บ้านโป่งหว้า 14 1 2 1 17
15 บ้านหนองใหญ่ 13 8 4 2 25
16 บ้านดงขุยใต้ 13 6 2 1 21
17 บ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) 13 3 2 1 18
18 บ้านศาลาลาย 12 10 4 1 26
19 บ้านโตก 12 6 2 3 20
20 บ้านกกจั่น 12 3 0 0 15
21 อนุบาลชนแดน 11 13 9 3 33
22 บ้านโพธิ์ทอง 11 6 6 3 23
23 บ้านยางลาด 11 6 1 1 18
24 บ้านคลองปลาหมอ 11 5 2 0 18
25 บ้าน กม.2 11 3 2 1 16
26 คลองห้วยนาพัฒนาการ 11 1 1 0 13
27 บ้านวังหิน 10 10 1 0 21
28 บ้านวังแช่กลอย 10 6 1 0 17
29 บ้านโคกยาว 10 3 1 3 14
30 ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน 10 3 1 1 14
31 บ้านสักแห้ง 9 6 0 2 15
32 บ้านขมวด 9 4 4 2 17
33 บ้านห้วยงาช้าง 9 4 0 1 13
34 บ้านซับเปิบ 8 8 1 2 17
35 บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 8 3 2 1 13
36 บ้านตะเบาะ 8 3 0 1 11
37 บ้านวังศาล 8 1 2 0 11
38 ชุมชนบ้านน้ำร้อน 8 1 0 0 9
39 บ้านถ้ำแก้ว 8 1 0 0 9
40 บ้านห้วยผักไล 7 6 2 3 15
41 บ้านน้ำลัด 7 3 0 2 10
42 บ้านระวิง 7 1 3 4 11
43 บ้านสามแยกวังชมภู 7 1 2 2 10
44 ราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 7 0 1 0 8
45 บ้านวังพลับ 7 0 0 0 7
46 บ้านโพธิ์งาม 6 3 2 0 11
47 บ้านวังโค้ง 6 3 1 0 10
48 บ้านดงขุย 6 1 0 1 7
49 บ้านทรัพย์พุทรา 5 7 4 0 16
50 บ้านปากน้ำ 5 5 1 0 11
51 น้ำอ้อมประชาสรรค์ 5 4 3 0 12
52 บ้านชัยมงคล 5 4 0 0 9
53 บ้านชอนไพร 5 3 1 1 9
54 บ้านเนินสง่า 5 2 3 2 10
55 บ้านหัวนา 5 2 0 1 7
56 บ้านนายม 5 1 0 1 6
57 ลูกจันทน์ปิยะอุย 5 0 0 0 5
58 บ้านคลองน้ำคัน 4 6 0 1 10
59 บ้านกกไทร 4 5 1 1 10
60 บ้านตะกุดจั่น 4 4 0 0 8
61 บ้านโนนตูม 4 3 3 0 10
62 บ้านเฉลียงลับ 4 1 0 1 5
63 บ้านหนองแหวน 4 1 0 0 5
64 บ้านบุฉนวน 4 0 3 0 7
65 บ้านใหม่วังตะเคียน 4 0 0 0 4
66 บ้านป่าแดง 3 7 1 1 11
67 บ้านดงลาน 3 3 1 0 7
68 บ้านสะแกงาม 3 3 0 1 6
69 บ้านน้ำเลา 3 3 0 0 6
70 บ้าน กม.28 3 2 1 3 6
71 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม) 3 2 1 1 6
72 บ้านคลองบง 3 2 0 2 5
73 บ้านวังหินซอง 3 1 2 1 6
74 สายสมร 3 1 1 2 5
75 บ้านโป่งนกแก้ว 3 1 0 0 4
76 บ้านหนองกลอย 3 0 2 3 5
77 บ้านไร่ฝาย 3 0 1 1 4
78 บ้านท่ากกตาล 2 5 3 1 10
79 บ้านห้วยใหญ่ 2 3 1 4 6
80 บ้านเขาขาด 2 2 0 0 4
81 บ้านกุฏิพระ 2 1 2 2 5
82 บ้านยางหัวลม 2 1 0 1 3
83 บ้านโนนตะแบก 2 1 0 0 3
84 บ้านป่าบง 2 0 2 0 4
85 บ้านบง 2 0 1 0 3
86 บ้านดงลึก 2 0 0 1 2
87 บ้านนาป่า 2 0 0 1 2
88 บ้านเขาน้อย 2 0 0 0 2
89 สำราญราษฎร์วิทยา 2 0 0 0 2
90 อนุบาลตริณศิลป์ 2 0 0 0 2
91 บ้านลาดน้อย 2 0 0 0 2
92 บ้านโคกสำราญ 2 0 0 0 2
93 ตาดหมอกวิทยา 1 2 2 1 5
94 บ้านน้ำเดื่อ 1 2 2 0 5
95 บ้านสะเดียง 1 2 2 0 5
96 บ้านวังปลาช่อน 1 2 1 0 4
97 บ้านเขาสัก 1 1 2 1 4
98 บ้านวังชะนาง 1 1 2 1 4
99 บ้านทุ่งหินปูน 1 1 1 0 3
100 ธาราคีรี 1 1 0 2 2
101 บ้านห้วยแหน 1 1 0 2 2
102 บ้านกล้วย 1 1 0 0 2
103 บ้านด่านช้าง 1 1 0 0 2
104 บ้านหนองตาด 1 1 0 0 2
105 บ้านห้วยตูม 1 1 0 0 2
106 บ้านโคกหนองจอก 1 1 0 0 2
107 บ้านป่าม่วง 1 0 2 1 3
108 บ้านซับขลุง 1 0 1 0 2
109 บ้านกงกะยาง 1 0 0 0 1
110 บ้านตะกุดเป้า 1 0 0 0 1
111 บ้านป่าเลา 1 0 0 0 1
112 บ้านคลองสำโรง 1 0 0 0 1
113 บ้านดง 0 5 0 0 5
114 บ้านโคก 0 3 2 2 5
115 บ้านพี้ 0 2 1 2 3
116 กิตติพิทยา 0 2 0 0 2
117 บ้านบุ่งกกเรียง 0 2 0 0 2
118 บ้านซับเจริญ 0 2 0 0 2
119 บ้านวังขอน 0 2 0 0 2
120 บ้านโป่งตาเบ้า 0 2 0 0 2
121 บ้านคลองสาร 0 1 2 0 3
122 บ้านเขาคณฑา 0 1 1 0 2
123 บ้านโตกใต้ 0 1 1 0 2
124 บ้านวังทอง 0 1 0 0 1
125 บ้านห้วยไคร้ 0 1 0 0 1
126 บ้านโคกเจริญ 0 1 0 0 1
127 บ้านยางกุด 0 0 2 0 2
128 บ้านวังใหญ่ 0 0 1 1 1
129 บ้านดงหลง 0 0 1 0 1
130 บ้านหลุง 0 0 1 0 1
131 บ้านซับข่อย 0 0 0 1 0
132 บ้านวังซอง 0 0 0 1 0
133 วัชรชัย 0 0 0 0 0
รวม 805 361 166 113 1,332