ประกาศกิจกรรมคอมพิวเตอร์
1. สเปคคอมพิเตอร์ที่อยู่ใน ห้องคอมพิวเตอร์ที่ใช้แข่งขันทุกห้อง คือWindows 7 32 บิต 
2. กิจกรรมที่ต้องมีการลงโปรแกรมก่อนการแข่งขันทุกกิจกรรมให้นำเครื่องอ่านและบันทึกแผ่น External Optical Disk Drive หรือ USB แฟลชไดร์ฟ มาเอง
3. อุปกรณ์ที่จำเป็นในการแข่งขันให้นำมาเอง เช่น ชุดหูฟัง  ไมค์อัดเสียง
4. นักเรียนต้องนำโปรแกรมที่จะลงเครื่องในการแข่งขันให้กรรมการตรวจสอบก่อนทุกชนิดและลงโปรแกรมเองก่อนการแข่งขัน 1 ชม. โดย เริ่ม 8.30 น. และทำการแข่งขันเวลา 9.30 น.เป็นต้นไป
5. อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดของผู้เข้าแข่งขัน ให้ฝากไว้ที่ครูผู้นำนักเรียนมาห้ามนำเข้าห้องแข่งขันโดยเด็ดขาด
6. ห้ามครูผู้ฝึกสอนเข้าห้องแข่งขัน
วันพุธ ที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 15:26 น.