งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคารใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคารใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคารใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
4 007 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคารใต้ร่มพระบารมี ชั้น 2 ห้อง 2/1 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
5 008 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคารใต้ร่มพระบารมี ชั้น 2 ห้อง 2/2 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
6 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคารใต้ร่มพระบารมี ชั้น 2 ห้อง 2/3 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
7 762 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคารใต้ร่มพระบารมี ชั้น 2 ห้อง 2/3 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
8 763 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคารใต้ร่มพระบารมี ชั้น 2 ห้อง 2/4 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
9 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคารใต้ร่มพระบารมี ชั้น 2 ห้อง 2/4 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
10 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคารใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการ ป.1 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
11 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคารใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 ห้อง ห้อง ป.1/3 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
12 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคารใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 ห้อง ห้อง ป.1/2 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
13 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคารใต้ร่มพระบารมี ชั้น 3 ห้อง ห้องสมาคมครู 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
14 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคารใต้ร่มพระบารมี ชั้น 3 ห้อง ห้อง DLTV ป.1 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
15 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคารใต้ร่มพระบารมี ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.2/1 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
16 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคารใต้ร่มพระบารมี ชั้น 3 ห้อง ห้องสมาคมผู้ปกครอง 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
17 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคารใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 ห้อง ห้อง ป.1/3 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
18 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคารใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 ห้อง ห้อง ป.1/4 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
19 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคารใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 ห้อง ห้อง ป.1/4 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]