งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 รร.ชุมชนบ้านติ้ว หอประชุม โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 รร.พ่อขุนผาเมืองรำลึก สนามกีฬาโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 รร.ชุมชนบ้านติ้ว สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 รร.ชุมชนบ้านติ้ว อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.4 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
-
-
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
-
-
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 รร.ชุมชนบ้านติ้ว อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 รร.ชุมชนบ้านติ้ว อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 รร.ชุมชนบ้านติ้ว อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]