งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 รร.บ้านบุ่งคล้า อาคารเรือนเทพ ชั้น 2 ห้อง ป.4 15 ก.ย. 2561 9.00-12.00
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 รร.บ้านบุ่งคล้า อาคารเรือนเทพ ชั้น 2 ห้อง ป.6 15 ก.ย. 2561 9.00-12.00
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 รร.บ้านบุ่งคล้า อาคารเรือนเทพ ชั้น 2 ห้อง ป.4 16 ก.ย. 2561 9.00-12.00
-
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 รร.บ้านบุ่งคล้า ระเบียงชั้นล่าง อาคารเรือนเทพ 15 ก.ย. 2561 9.00 เป็นต้นไป จัดเตรียม โต๊ะเก้าอี้ และอุปกนณ์ที่เกี่ยวข้องมาเอง
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
-
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 รร.บ้านบุ่งคล้า ระเบียงชั้นล่าง อาคารเรือนเทพ 15 ก.ย. 2561 9.00 เป็นต้นไป จัดเตรียม โต๊ะเก้าอี้ และอุปกนณ์ที่เกี่ยวข้องมาเอง
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 รร.บ้านบุ่งคล้า ระเบียงชั้นล่าง อาคารเรือนเทพ 16 ก.ย. 2561 9.00 เป็นต้นไป จัดเตรียม โต๊ะเก้าอี้ และอุปกนณ์ที่เกี่ยวข้องมาเอง
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 รร.บ้านบุ่งคล้า อาคารเรือนแก้ว ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 15 ก.ย. 2561 9.00 เป็นต้นไป
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 รร.บ้านบุ่งคล้า อาคารเรือนแก้ว ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 15 ก.ย. 2561 9.00 เป็นต้นไป
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 รร.บ้านบุ่งคล้า อาคารเรือนเทพ ชั้น 1 ห้อง ป.1 15 ก.ย. 2561 9.00 เป็นต้นไป
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 รร.บ้านบุ่งคล้า อาคารเรือนเทพ ชั้น 1 ห้อง ป.2 15 ก.ย. 2561 9.00 เป็นต้นไป
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 รร.บ้านบุ่งคล้า อาคารเรือนเทพ ชั้น 1 ห้อง ป.1 16 ก.ย. 2561 9.00 เป็นต้นไป
-
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 รร.บ้านบุ่งคล้า อาคาร ม.ต้น ชั้น 2 ห้อง ม.1 15 ก.ย. 2561 9.00 เป็นต้นไป
-
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 รร.บ้านบุ่งคล้า อาคาร ม.ต้น ชั้น 2 ห้อง ม.1 16 ก.ย. 2561 9.00 เป็นต้นไป
-
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 รร.บ้านบุ่งคล้า อาคาร ม.ต้น ชั้น 2 ห้อง ม.2 15 ก.ย. 2561 9.00 เป็นต้นไป
-
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 รร.บ้านบุ่งคล้า อาคาร ม.ต้น ชั้น 2 ห้อง ม.2 16 ก.ย. 2561 9.00 เป็นต้นไป
-
17 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 รร.บ้านบุ่งคล้า อาคารวันครู ห้อง ม.5 15 ก.ย. 2561 9.00-12.00
-
18 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 รร.บ้านบุ่งคล้า อาคารวันครู ห้อง ม.6 15 ก.ย. 2561 9.00-12.00
-
19 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 รร.บ้านบุ่งคล้า อาคารวันครู ห้อง ม.5 16 ก.ย. 2561 9.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]