งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 รร.ชุมชนบ้านติ้ว อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง อ.1/1 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 รร.ชุมชนบ้านติ้ว อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง อ.1/2 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 รร.ชุมชนบ้านติ้ว อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง อ.3 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 รร.ชุมชนบ้านติ้ว อาคาร 4 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 รร.ชุมชนบ้านติ้ว อาคาร 4 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 รร.ชุมชนบ้านติ้ว อาคาร 4 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 รร.ชุมชนบ้านติ้ว อาคาร 4 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 รร.ชุมชนบ้านติ้ว อาคาร 4 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 รร.ชุมชนบ้านติ้ว อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 รร.ชุมชนบ้านติ้ว อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 รร.ชุมชนบ้านติ้ว อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป.2/1 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 รร.ชุมชนบ้านติ้ว อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.4 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 รร.ชุมชนบ้านติ้ว อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 รร.ชุมชนบ้านติ้ว อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 รร.ชุมชนบ้านติ้ว อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.3 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 รร.ชุมชนบ้านติ้ว อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.3 16 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]