ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 373
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่าขาม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านฝาย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังร่อง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยผักกูด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 0 เข้าร่วม


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 268
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลสุภาพพิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลหล่มเก่า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกลาง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนายาว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 80 ทอง 4
5 พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 75 เงิน 5
6 บ้านห้วยระหงส์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 70 เงิน 6
7 บ้านหลักด่าน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 65 ทองแดง 7
8 บ้านทรัพย์สว่าง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 60 ทองแดง 8
9 บ้านธารทิพย์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 60 ทองแดง 8
10 บ้านวังรู สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 60 ทองแดง 8
11 บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 60 ทองแดง 8
12 บ้านห้วยข่อย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 60 ทองแดง 8
13 บ้านหนองยาว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 54 เข้าร่วม 13
14 บ้านห้วยลาน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 52 เข้าร่วม 14


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 142
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลหล่มเก่า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยขอนหาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 92.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลทิพยาหล่มสัก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 92.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 ชุมชนบ้านติ้ว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 90.50 ทอง 4
5 บ้านบุ่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 88.50 ทอง 5
6 บ้านป่าบง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 88.50 ทอง 5
7 บ้านหนองยาว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 86.50 ทอง 7
8 บ้านห้วยสนามทราย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 86.50 ทอง 7
9 บ้านห้วยผักกูด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 85.50 ทอง 9
10 บ้านห้วยกะโปะ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 372
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลหล่มเก่า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 86.87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเข็กน้อย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เมตตาศึกษา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 79.33 เงิน 4
5 บ้านดงน้ำเดื่อ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 77.67 เงิน 5
6 บ้านวังร่อง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 76 เงิน 6
7 บ้านหนองสว่าง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 75 เงิน 7
8 บ้านห้วยอีจีนสาขาห้วยโป่งน้ำ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 73 เงิน 8
9 บ้านหนองไขว่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 72.67 เงิน 9
10 บ้านห้วยหญ้าเครือ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 68 ทองแดง 10
11 บ้านซำม่วง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 66.33 ทองแดง 11
12 บ้านจางวาง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 - -
13 บ้านน้ำดุกเหนือ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 369
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหินกลิ้ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 82.67 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยอีจีนสาขาห้วยโป่งน้ำ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านฝายนาแซง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 76.33 เงิน 4
5 บ้านร่องกะถิน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 72 เงิน 5
6 บ้านห้วยขอนหาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 70.33 เงิน 6
7 ชุมชนบ้านติ้ว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 66.33 ทองแดง 7
8 บ้านทรัพย์สว่าง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 64 ทองแดง 8
9 บ้านนครเดิด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 63 ทองแดง 9


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 374
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังบาล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังร่อง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังยาว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองไขว่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 77.33 เงิน 4
5 บ้านห้วยผักกูด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 74 เงิน 5
6 บ้านท่าขาม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 73 เงิน 6


ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 788
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแม่นา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโจะโหวะ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านน้ำชุน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยหญ้าเครือ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 83 ทอง 4
5 บ้านศิลา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 78 เงิน 5
6 บ้านห้วยสวิง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 75 เงิน 6
7 บ้านท่าช้าง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 67 ทองแดง 7


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 353
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านซำภู สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยอีจีน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านน้ำชุน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังร่อง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 72 เงิน 4
5 บ้านห้วยหญ้าเครือ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 72 เงิน 4
6 บ้านท่าขาม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 70 เงิน 6


คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 790
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตาดกลอย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านป่าบง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทุ่งสมอ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านธารทิพย์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 78 เงิน 4
5 บ้านหนองแม่นา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 76 เงิน 5
6 บ้านหลักด่าน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 75 เงิน 6
7 บ้านท่าช้าง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 74 เงิน 7
8 บ้านดงขวาง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 73 เงิน 8
9 บ้านวังยาว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 72 เงิน 9


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 371
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยลาน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังบาล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังร่อง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านซำภู สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 81 ทอง 4
5 บ้านวังยาว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 81 ทอง 4
6 ธรรมนูญกองช่างวิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 73 เงิน 6
7 บ้านท่าขาม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 67 ทองแดง 7
8 บ้านศิลา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 67 ทองแดง 7
9 บ้านหลักด่าน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 67 ทองแดง 7
10 บ้านห้วยหญ้าเครือ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 67 ทองแดง 7


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 770
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแม่นา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านธารทิพย์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 44 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตาดข่าพัฒนา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 38 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทุ่งสมอ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 - -
5 บ้านหลักด่าน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 - -
6 บ้านห้วยสวิง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 - -


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 190
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแม่นา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดงขวาง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทุ่งสมอ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านธารทิพย์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 69 ทองแดง 4
5 บ้านตาดข่าพัฒนา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 66 ทองแดง 5
6 บ้านห้วยหญ้าเครือ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 31 เข้าร่วม 6
7 บ้านหลักด่าน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 30 เข้าร่วม 7


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 017
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านฝาย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 005
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านช้างตะลูด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านฝาย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 016
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสงเปลือย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังมล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยลาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สิรินคริสเตียน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 71 เงิน 4
5 บ้านน้ำดุกเหนือ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 70 เงิน 5
6 บ้านดงน้ำเดื่อ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 67 ทองแดง 6


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 352
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยอีจีนสาขาห้วยโป่งน้ำ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านฝายนาแซง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยขอนหาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 78 เงิน 4
5 บ้านหินกลิ้ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 72 เงิน 5
6 บ้านน้ำดุกเหนือ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 68 ทองแดง 6
7 เอื้ออังกูรวิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 68 ทองแดง 6
8 บ้านท่าช้าง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 63 ทองแดง 8
9 บ้านนครเดิด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 60 ทองแดง 9
10 บ้านป่าบง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 60 ทองแดง 9
11 บ้านห้วยลาน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 60 ทองแดง 9
12 บ้านทรัพย์สว่าง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 - -


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 085
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่าขาม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลหล่มสัก (ชุมชนบ้านศรีสะอาด) สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตาดกลอย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านน้ำพุ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 82 ทอง 4
5 บ้านน้ำก้อ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 81 ทอง 5
6 บ้านห้วยหญ้าเครือ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 79 เงิน 6
7 บ้านโจะโหวะ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 72 เงิน 7
8 ธรรมนูญกองช่างวิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 70 เงิน 8
9 บ้านทุ่งสมอ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 69 ทองแดง 9


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 006
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตาดข่าพัฒนา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยกะโปะ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองบัว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดงขวาง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 55 เข้าร่วม 4


ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

รหัสกิจกรรม : 703
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผดุงวิทย์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านซำม่วง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยระหงส์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทรัพย์สว่าง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 74 เงิน 4
5 บ้านทับเบิกร่วมใจ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 73 เงิน 5
6 บ้านวังรู สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 72 เงิน 6
7 บ้านห้วยสวิง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 71 เงิน 7
8 บ้านเข็กน้อย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 70 เงิน 8
9 บ้านตาดกลอย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 67 ทองแดง 9
10 บ้านฝาย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 67 ทองแดง 9
11 พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 66 ทองแดง 11
12 บ้านน้ำสร้าง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 65 ทองแดง 12
13 บ้านธารทิพย์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 64 ทองแดง 13
14 ธรรมนูญกองช่างวิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 63 ทองแดง 14


ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

รหัสกิจกรรม : 702
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมตตาชนูปถัมภ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเหล่าหญ้า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหลักด่าน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านน้ำพุ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 79 เงิน 5
6 วัดหนองปลาซิว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 78 เงิน 6
7 อนุบาลหล่มเก่า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 78 เงิน 6
8 บ้านทรัพย์สว่าง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 76 เงิน 8
9 บ้านสงเปลือย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 76 เงิน 8
10 บ้านหนองบัว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 69 ทองแดง 10
11 ชุมชนบ้านติ้ว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 68 ทองแดง 11
12 บ้านธารทิพย์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 67 ทองแดง 12
13 บ้านภูผักไซ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 67 ทองแดง 12
14 บ้านห้วยระหงส์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 67 ทองแดง 12


การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 023
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยสนามทราย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ
2 ธรรมนูญกองช่างวิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยลาน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 164
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมตตาชนูปถัมภ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสงเปลือย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโสก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกลาง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 75 เงิน 4
5 บ้านวังยาว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 72 เงิน 5
6 บ้านท่าขาม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 69 ทองแดง 6
7 บ้านเหล่าหญ้า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 69 ทองแดง 6
8 บ้านดงทิพย์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 68 ทองแดง 8
9 บ้านแก่งโตน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 68 ทองแดง 8
10 ธรรมนูญกองช่างวิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 67 ทองแดง 10
11 บ้านทรัพย์สว่าง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 67 ทองแดง 10
12 บ้านห้วยหินลับ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 67 ทองแดง 10
13 พ่อขุนผาเมืองรำลึก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 67 ทองแดง 10
14 บ้านโจะโหวะ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 - -


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 242
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังรู สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านช้างตะลูด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านฝาย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหลักด่าน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 68 ทองแดง 4


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 236
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่าอิบุญ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนายาว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลน้ำหนาว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านน้ำอ้อย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 - -


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 237
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านช้างตะลูด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังรู สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านฝาย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 241
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบุ่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกลาง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบุ่งคล้า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านน้ำสร้าง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 79 เงิน 4
5 บ้านหลักด่าน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 76 เงิน 5


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 050
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังบาล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 013
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้ำก้อ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 034
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังร่อง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองไขว่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตาดข่าพัฒนา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 768
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังเวิน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 95.50 ทอง ชนะเลิศ
2 เมตตาวิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พ่อขุนผาเมืองรำลึก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 89.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยน้ำขาว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 89 ทอง 4
5 บ้านท่าอิบุญ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 87 ทอง 5
6 อนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 86 ทอง 6