ปฎิทินการจัดแข่งขันงานมหกรรมความสามาถทางศิลปหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของรักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
---------------------------------ระดับเขตพื้นที่-----------------------------------------
♦แข่งขันระดับศูนย์เครือข่ายฯ   เดือนสิงหาคม 2561
♦ศูนย์เครือข่ายส่งผลการแข่งขันโรงเรียนที่เป็นตัวแทนให้ เขตพื้นที่ ภายในวันที่ 3 ก.ย. 2561
♦โรงเรียนที่เป็นตัวแทนศูนย์ฯลงทะเบียนนักเรียน/ ครู วันที่ 3-6 ก.ย. 2561
ตรวจสอบความถูกต้อง แก้ไขข้อมูล วันที่  7 ก.ย. 2561 24.00 น. ปิดระบบ
♦เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน/ครู วันที่ 10-14 ก.ย. 2561
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ 14-16 ก.ย. 2561
♦ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
♦พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน วันที่ 25 ก.ย. 2561 เป็นต้นไป
-------------------------------------ระดับภาคเหนือ------------------------------------
♦โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค วันที่ 1-30 พ.ย. 2561
♦ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 3 ธ.ค. 2561
♦แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 3-9 ธ.ค. 2561
♦ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 10 ธ.ค. 2561
♦พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 17 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดพะเยา วันที่ 21-23 ธ.ค. 2561
 
 
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.