ประกาศการแข่งขันคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
 การแข่งขันกิจกรรมโครงงานคณิตศาตร์,โครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ทุกประเภท
ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมโต๊ะ อุุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมาเอง ตามเกณฑ์การแข่งขันที่กำหนด
วันอาทิตย์ ที่ 09 กันยายน 2561 เวลา 19:29 น.