ประกาศการแข่งขันภาษาไทย
 ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ มาเองในวันแข่งขัน ทุกรายการ
วันอาทิตย์ ที่ 09 กันยายน 2561 เวลา 19:35 น.