แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. พะเยา เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 69 56 83.58% 9 13.43% 0 0% 2 2.99% 67
2 โรงเรียนบ้านภูเงิน 41 28 75.68% 4 10.81% 4 10.81% 1 2.7% 37
3 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 34 27 79.41% 6 17.65% 1 2.94% 0 0% 34
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 35 22 62.86% 6 17.14% 5 14.29% 2 5.71% 35
5 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 31 20 66.67% 7 23.33% 1 3.33% 2 6.67% 30
6 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 38 18 48.65% 8 21.62% 7 18.92% 4 10.81% 37
7 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 34 17 50% 10 29.41% 4 11.76% 3 8.82% 34
8 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 38 17 47.22% 8 22.22% 7 19.44% 4 11.11% 36
9 โรงเรียนบ้านปิน 33 16 48.48% 11 33.33% 5 15.15% 1 3.03% 33
10 โรงเรียนบ้านร่องห้า 41 16 44.44% 9 25% 7 19.44% 4 11.11% 36
11 โรงเรียนบ้านจำไก่ 40 15 38.46% 14 35.9% 8 20.51% 2 5.13% 39
12 โรงเรียนบ้านค่า 38 15 40.54% 14 37.84% 2 5.41% 6 16.22% 37
13 โรงเรียนบ้านแม่กา 37 15 44.12% 13 38.24% 5 14.71% 1 2.94% 34
14 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 28 15 60% 7 28% 3 12% 0 0% 25
15 โรงเรียนบ้านร่องจว้า 24 14 60.87% 3 13.04% 5 21.74% 1 4.35% 23
16 โรงเรียนบ้านต๋อม 41 13 35.14% 13 35.14% 8 21.62% 3 8.11% 37
17 โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 17 13 81.25% 2 12.5% 1 6.25% 0 0% 16
18 โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 21 11 52.38% 10 47.62% 0 0% 0 0% 21
19 โรงเรียนบ้านห้วยบง 28 10 41.67% 10 41.67% 3 12.5% 1 4.17% 24
20 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 22 10 52.63% 3 15.79% 5 26.32% 1 5.26% 19
21 โรงเรียนบ้านดงอินตา 22 10 55.56% 2 11.11% 5 27.78% 1 5.56% 18
22 โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา 30 9 30% 17 56.67% 3 10% 1 3.33% 30
23 โรงเรียนบ้านปาง 25 9 42.86% 5 23.81% 4 19.05% 3 14.29% 21
24 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 16 9 56.25% 4 25% 1 6.25% 2 12.5% 16
25 โรงเรียนวัดบุญเกิดแสงส่องหล้า 1 15 9 60% 3 20% 1 6.67% 2 13.33% 15
26 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 15 9 75% 2 16.67% 0 0% 1 8.33% 12
27 โรงเรียนบ้านโป่ง 17 8 50% 5 31.25% 1 6.25% 2 12.5% 16
28 โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 12 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
29 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 11 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
30 โรงเรียนบ้านค่าบน 11 8 72.73% 0 0% 3 27.27% 0 0% 11
31 โรงเรียนบ้านดง 36 7 23.33% 5 16.67% 9 30% 9 30% 30
32 โรงเรียนบ้านเหล่า 13 7 53.85% 4 30.77% 2 15.38% 0 0% 13
33 โรงเรียนบ้านแม่อิง 15 7 46.67% 3 20% 3 20% 2 13.33% 15
34 โรงเรียนบ้านป่าตึง 13 7 53.85% 2 15.38% 3 23.08% 1 7.69% 13
35 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
36 โรงเรียนบ้านห้วยเคียน 11 7 63.64% 1 9.09% 2 18.18% 1 9.09% 11
37 โรงเรียนบ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) 10 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
38 โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 14 6 50% 6 50% 0 0% 0 0% 12
39 โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 14 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
40 โรงเรียนบ้านกาดถี 11 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 11
41 โรงเรียนบ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 9 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
42 โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 14 5 35.71% 5 35.71% 3 21.43% 1 7.14% 14
43 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 13 5 38.46% 4 30.77% 3 23.08% 1 7.69% 13
44 โรงเรียนบ้านป่าคา 12 5 41.67% 4 33.33% 0 0% 3 25% 12
45 โรงเรียนเจริญใจ 10 5 50% 2 20% 1 10% 2 20% 10
46 โรงเรียนบ้านร่องปอ 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
47 โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
48 โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
49 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ 8 5 62.5% 0 0% 3 37.5% 0 0% 8
50 โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 23 4 19.05% 5 23.81% 8 38.1% 4 19.05% 21
51 โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 13 4 33.33% 5 41.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
52 โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง 11 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 2 18.18% 11
53 โรงเรียนบ้านหนองสระ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
54 โรงเรียนบ้านศาลา 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
55 โรงเรียนบ้านใหม่ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
56 โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี 8 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
57 โรงเรียนประชาบำรุง 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
58 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 31 3 10% 13 43.33% 10 33.33% 4 13.33% 30
59 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 13 3 23.08% 7 53.85% 2 15.38% 1 7.69% 13
60 โรงเรียนบ้านสาง 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
61 โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
62 โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
63 โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า 7 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
64 โรงเรียนตามฝันแม่ใจ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
65 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี 13 2 22.22% 6 66.67% 1 11.11% 0 0% 9
66 โรงเรียนอนุบาลศรีชัยวิทยา 10 2 20% 5 50% 2 20% 1 10% 10
67 โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
68 โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
69 โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
70 โรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
71 โรงเรียนตำบลสันป่าม่วง 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
72 โรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
73 โรงเรียนบ้านแม่พริก 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
74 โรงเรียนอนุบาลจำเนียรวิทยา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
75 โรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
76 โรงเรียนบ้านดอกคำใต้ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
77 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนบ้านร่องคำ 4 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
79 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
80 โรงเรียนบ้านแม่จว้าใต้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
81 โรงเรียนบ้านไร่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
82 โรงเรียนบ้านสันจกปก 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
83 โรงเรียนปิยมาตรย์ 7 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
84 โรงเรียนบ้านต๊ำดอนมูล 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
85 โรงเรียนบ้านต๊ำเหล่า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
86 โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
87 โรงเรียนบ้านแม่จว้า 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]