สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า 7 10 9
2 003 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 15 23 22
3 006 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 9 14 13
4 004 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 28 42 34
5 005 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 31 50 38
6 008 โรงเรียนตำบลสันป่าม่วง 6 10 8
7 019 โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 14 23 20
8 020 โรงเรียนบ้านกาดถี 11 20 15
9 022 โรงเรียนบ้านค่า 38 78 46
10 021 โรงเรียนบ้านค่าบน 11 23 17
11 024 โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 13 20 14
12 023 โรงเรียนบ้านจำไก่ 40 60 54
13 028 โรงเรียนบ้านดง 36 57 41
14 026 โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 17 34 25
15 027 โรงเรียนบ้านดงอินตา 22 51 35
16 029 โรงเรียนบ้านดอกคำใต้ 2 4 3
17 030 โรงเรียนบ้านดอกบัว(บุญมานุเคราะห์) 0 0 0
18 031 โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 12 23 16
19 032 โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 5 9 7
20 034 โรงเรียนบ้านต๊ำดอนมูล 2 2 2
21 035 โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 23 37 28
22 036 โรงเรียนบ้านต๊ำม่อน 0 0 0
23 037 โรงเรียนบ้านต๊ำเหล่า 1 6 2
24 033 โรงเรียนบ้านต๋อม 41 64 58
25 038 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 16 45 25
26 039 โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง 11 12 12
27 040 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี 13 33 23
28 041 โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า 6 10 8
29 042 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 13 24 19
30 044 โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 14 32 23
31 047 โรงเรียนบ้านปาง 25 53 39
32 046 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 31 50 45
33 052 โรงเรียนบ้านปิน 33 46 37
34 045 โรงเรียนบ้านป่าคา 12 23 16
35 048 โรงเรียนบ้านป่าตึง 13 23 19
36 051 โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี 8 13 10
37 050 โรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ 4 4 4
38 049 โรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ 5 8 8
39 055 โรงเรียนบ้านภูเงิน 41 77 58
40 056 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 13 30 21
41 065 โรงเรียนบ้านร่องคำ 4 5 4
42 066 โรงเรียนบ้านร่องจว้า 24 46 37
43 067 โรงเรียนบ้านร่องปอ 7 21 13
44 068 โรงเรียนบ้านร่องห้า 41 92 61
45 071 โรงเรียนบ้านวังขอนแดง 0 0 0
46 072 โรงเรียนบ้านศาลา 6 17 10
47 073 โรงเรียนบ้านสันจกปก 3 3 3
48 074 โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง 6 8 7
49 075 โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง 2 2 2
50 076 โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 8 12 11
51 077 โรงเรียนบ้านสาง 7 12 7
52 078 โรงเรียนบ้านหนองลาว 0 0 0
53 079 โรงเรียนบ้านหนองสระ 6 13 10
54 080 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 38 63 50
55 084 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 2 9 5
56 085 โรงเรียนบ้านห้วยบง 28 49 36
57 082 โรงเรียนบ้านห้วยเคียน 11 23 14
58 083 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ 8 13 11
59 081 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 11 17 16
60 089 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 22 46 37
61 025 โรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) 5 8 5
62 043 โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 3 5 5
63 086 โรงเรียนบ้านเหล่า 13 26 21
64 057 โรงเรียนบ้านแม่กา 37 54 48
65 059 โรงเรียนบ้านแม่จว้า 1 2 2
66 058 โรงเรียนบ้านแม่จว้าใต้ 1 3 2
67 061 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำบุญโยง 0 0 0
68 062 โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ 4 5 5
69 063 โรงเรียนบ้านแม่พริก 3 6 5
70 064 โรงเรียนบ้านแม่อิง 15 29 19
71 060 โรงเรียนบ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) 10 29 18
72 053 โรงเรียนบ้านโป่ง 17 27 17
73 054 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 2 3 3
74 088 โรงเรียนบ้านใหม่ 5 9 7
75 087 โรงเรียนบ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 9 29 16
76 070 โรงเรียนบ้านไร่ 1 1 1
77 069 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 34 72 57
78 098 โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) 6 10 7
79 100 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 69 193 111
80 101 โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 14 29 15
81 102 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 38 74 53
82 103 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 34 59 48
83 001 โรงเรียนเจริญใจ 10 26 16
84 018 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 35 90 55
85 105 โรงเรียนตามฝันแม่ใจ 5 7 1
86 090 โรงเรียนบุญสิษฐ์วิทยา 0 0 0
87 091 โรงเรียนประชาบำรุง 5 10 6
88 092 โรงเรียนปิยมาตรย์ 7 11 1
89 093 โรงเรียนพินิตประสาธน์ 0 0 0
90 094 โรงเรียนวัดบุญเกิดแสงส่องหล้า 1 15 43 17
91 095 โรงเรียนสุนทรารม 0 0 0
92 096 โรงเรียนอนุบาลจำเนียรวิทยา 3 3 3
93 097 โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา 30 59 31
94 099 โรงเรียนอนุบาลบ้านสวนเด็ก 0 0 0
95 104 โรงเรียนอนุบาลศรีชัยวิทยา 10 16 5
96 009 โรงเรียนเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค 0 0 0
97 010 โรงเรียนเทคโนโลยีพะเยา 0 0 0
98 011 โรงเรียนเทคโนโลยีศรีวิราช 0 0 0
99 007 โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 21 34 20
100 012 โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) 0 0 0
101 013 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) 0 0 0
102 014 โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 0 0 0
103 015 โรงเรียนเทศบาล 4 (ภูมิมินทร์ราษฎร์นุกูล) 0 0 0
104 016 โรงเรียนเทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) 0 0 0
105 017 โรงเรียนเทศบาล 6 (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ) 0 0 0
รวม 1338 2566 1828
4394

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]