สรุปเหรียญรางวัล สพป. พะเยา เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพะเยา 56 9 0 2 65
2 บ้านภูเงิน 28 4 4 1 36
3 บ้านไร่อ้อย 27 6 1 0 34
4 ไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 22 6 5 2 33
5 ชุมชนบ้านแม่ใส 20 7 1 2 28
6 บ้านหนองหล่ม 18 8 7 4 33
7 อนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 17 10 4 3 31
8 อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 17 8 7 4 32
9 บ้านปิน 16 11 5 1 32
10 บ้านร่องห้า 16 9 7 4 32
11 บ้านจำไก่ 15 14 8 2 37
12 บ้านค่า 15 14 2 6 31
13 บ้านแม่กา 15 13 5 1 33
14 ชุมชนบ้านแม่สุก 15 7 3 0 25
15 บ้านร่องจว้า 14 3 5 1 22
16 บ้านต๋อม 13 13 8 3 34
17 บ้านดงบุญนาค 13 2 1 0 16
18 ไชยพันธ์พงษ์พิทยา 11 10 0 0 21
19 บ้านห้วยบง 10 10 3 1 23
20 บ้านอิงโค้ง 10 3 5 1 18
21 บ้านดงอินตา 10 2 5 1 17
22 อนุบาลดรุณวิทยา 9 17 3 1 29
23 บ้านปาง 9 5 4 3 18
24 บ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 9 4 1 2 14
25 วัดบุญเกิดแสงส่องหล้า 1 9 3 1 2 13
26 ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 9 2 0 1 11
27 บ้านโป่ง 8 5 1 2 14
28 บ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 8 2 1 1 11
29 บ้านห้วยแก้ว 8 1 1 0 10
30 บ้านค่าบน 8 0 3 0 11
31 บ้านดง 7 5 9 9 21
32 บ้านเหล่า 7 4 2 0 13
33 บ้านแม่อิง 7 3 3 2 13
34 บ้านป่าตึง 7 2 3 1 12
35 ชุมชนบ้านห้วยลาน 7 2 0 0 9
36 บ้านห้วยเคียน 7 1 2 1 10
37 บ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) 7 1 1 0 9
38 บ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 6 6 0 0 12
39 บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 6 3 2 1 11
40 บ้านกาดถี 6 2 2 1 10
41 บ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 6 1 2 0 9
42 อนุบาลภูกามยาว 5 5 3 1 13
43 บ้านม่วงคำ 5 4 3 1 12
44 บ้านป่าคา 5 4 0 3 9
45 เจริญใจ 5 2 1 2 8
46 บ้านร่องปอ 5 2 0 0 7
47 บ้านสันเวียงใหม่ 5 1 1 1 7
48 อนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) 5 1 0 0 6
49 บ้านห้วยเจริญราษฎร์ 5 0 3 0 8
50 บ้านต๊ำพระแล 4 5 8 4 17
51 บ้านจำป่าหวาย 4 5 2 1 11
52 บ้านถ้ำประชาบำรุง 4 3 2 2 9
53 บ้านหนองสระ 4 1 1 0 6
54 บ้านศาลา 4 1 0 1 5
55 บ้านใหม่ 4 1 0 0 5
56 บ้านป่าสักสามัคคี 4 0 2 0 6
57 ประชาบำรุง 4 0 1 0 5
58 บ้านปางงุ้น 3 13 10 4 26
59 บ้านทุ่งหลวง 3 7 2 1 12
60 บ้านสาง 3 4 0 0 7
61 บ้านทุ่งป่าข่า 3 2 0 1 5
62 บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 3 2 0 0 5
63 ชุมชนบ้านตุ้มท่า 3 1 1 0 5
64 ตามฝันแม่ใจ 3 1 1 0 5
65 บ้านทุ่งต้นศรี 2 6 1 0 9
66 อนุบาลศรีชัยวิทยา 2 5 2 1 9
67 บ้านสันต้นผึ้ง 2 2 1 1 5
68 บ้านแม่นาเรือใต้ 2 2 0 0 4
69 บ้านเนินสมบูรณ์ 2 1 0 0 3
70 บ้านป่าแฝกเหนือ 2 0 2 0 4
71 ตำบลสันป่าม่วง 1 2 2 1 5
72 บ้านป่าแฝกใต้ 1 2 2 0 5
73 บ้านแม่พริก 1 2 0 0 3
74 อนุบาลจำเนียรวิทยา 1 2 0 0 3
75 บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) 1 1 2 1 4
76 บ้านดอกคำใต้ 1 1 0 0 2
77 บ้านโพธิ์ทอง 1 1 0 0 2
78 บ้านร่องคำ 1 0 3 0 4
79 บ้านห้วยทรายขาว 1 0 0 1 1
80 บ้านแม่จว้าใต้ 1 0 0 0 1
81 บ้านไร่ 1 0 0 0 1
82 บ้านสันจกปก 0 3 0 0 3
83 ปิยมาตรย์ 0 1 1 1 2
84 บ้านต๊ำดอนมูล 0 1 1 0 2
85 บ้านต๊ำเหล่า 0 1 0 0 1
86 บ้านสันต้นม่วง 0 0 1 0 1
87 บ้านแม่จว้า 0 0 1 0 1
รวม 644 336 187 94 1,261