สรุปเหรียญรางวัล สพป. พะเยา เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพะเยา 54 9 0 2 63
2 บ้านภูเงิน 28 4 4 1 36
3 บ้านไร่อ้อย 24 6 0 0 30
4 ไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 20 6 4 2 30
5 ชุมชนบ้านแม่ใส 19 6 1 2 26
6 บ้านหนองหล่ม 16 8 7 4 31
7 อนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 16 7 4 3 27
8 บ้านแม่กา 15 13 5 1 33
9 บ้านร่องห้า 15 9 7 4 31
10 บ้านปิน 15 9 5 1 29
11 อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 15 7 7 4 29
12 บ้านค่า 13 14 2 6 29
13 บ้านต๋อม 13 12 8 3 33
14 ชุมชนบ้านแม่สุก 12 7 3 0 22
15 บ้านร่องจว้า 12 3 5 1 20
16 บ้านดงบุญนาค 12 2 1 0 15
17 บ้านจำไก่ 11 13 8 2 32
18 ไชยพันธ์พงษ์พิทยา 11 10 0 0 21
19 บ้านอิงโค้ง 10 3 5 1 18
20 อนุบาลดรุณวิทยา 9 17 3 1 29
21 บ้านปาง 9 5 4 3 18
22 บ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 9 4 1 2 14
23 วัดบุญเกิดแสงส่องหล้า 1 9 3 1 2 13
24 ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 8 2 0 1 10
25 บ้านห้วยแก้ว 8 1 1 0 10
26 บ้านโป่ง 7 5 1 2 13
27 บ้านดงอินตา 7 2 5 1 14
28 บ้านค่าบน 7 0 3 0 10
29 บ้านดง 6 5 9 9 20
30 บ้านเหล่า 6 4 2 0 12
31 บ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 6 4 0 0 10
32 บ้านแม่อิง 6 3 3 2 12
33 บ้านกาดถี 6 2 2 1 10
34 บ้านป่าตึง 6 2 2 1 10
35 ชุมชนบ้านห้วยลาน 6 2 0 0 8
36 บ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 6 1 2 0 9
37 บ้านห้วยเคียน 6 1 1 1 8
38 บ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) 6 1 1 0 8
39 อนุบาลภูกามยาว 5 4 3 1 12
40 บ้านป่าคา 5 3 0 3 8
41 เจริญใจ 5 2 1 2 8
42 บ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 5 2 1 1 8
43 อนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) 5 1 0 0 6
44 บ้านร่องปอ 5 1 0 0 6
45 บ้านห้วยบง 4 9 3 1 16
46 บ้านม่วงคำ 4 4 1 1 9
47 บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 4 3 2 1 9
48 บ้านถ้ำประชาบำรุง 4 2 2 2 8
49 บ้านสันเวียงใหม่ 4 1 1 1 6
50 ประชาบำรุง 4 0 1 0 5
51 บ้านป่าสักสามัคคี 4 0 1 0 5
52 บ้านปางงุ้น 3 13 9 4 25
53 บ้านทุ่งหลวง 3 7 1 1 11
54 บ้านจำป่าหวาย 3 4 2 1 9
55 บ้านสาง 3 3 0 0 6
56 บ้านหนองสระ 3 1 1 0 5
57 ตามฝันแม่ใจ 3 1 1 0 5
58 บ้านทุ่งป่าข่า 3 1 0 1 4
59 บ้านศาลา 3 1 0 1 4
60 บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 3 1 0 0 4
61 บ้านใหม่ 3 1 0 0 4
62 บ้านห้วยเจริญราษฎร์ 3 0 3 0 6
63 บ้านต๊ำพระแล 2 5 8 4 15
64 อนุบาลศรีชัยวิทยา 2 5 1 1 8
65 บ้านทุ่งต้นศรี 2 5 1 0 8
66 บ้านสันต้นผึ้ง 2 2 1 1 5
67 บ้านแม่นาเรือใต้ 2 2 0 0 4
68 บ้านเนินสมบูรณ์ 2 1 0 0 3
69 บ้านป่าแฝกเหนือ 2 0 2 0 4
70 บ้านป่าแฝกใต้ 1 2 2 0 5
71 บ้านแม่พริก 1 2 0 0 3
72 อนุบาลจำเนียรวิทยา 1 2 0 0 3
73 บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) 1 1 2 1 4
74 ตำบลสันป่าม่วง 1 1 1 1 3
75 ชุมชนบ้านตุ้มท่า 1 1 1 0 3
76 บ้านโพธิ์ทอง 1 1 0 0 2
77 บ้านร่องคำ 1 0 1 0 2
78 บ้านแม่จว้าใต้ 1 0 0 0 1
79 บ้านไร่ 1 0 0 0 1
80 บ้านห้วยทรายขาว 1 0 0 0 1
81 บ้านสันจกปก 0 3 0 0 3
82 ปิยมาตรย์ 0 1 1 1 2
83 บ้านต๊ำดอนมูล 0 1 1 0 2
84 บ้านต๊ำเหล่า 0 1 0 0 1
85 บ้านสันต้นม่วง 0 0 1 0 1
86 บ้านแม่จว้า 0 0 1 0 1
รวม 580 313 174 93 1,160