สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พะเยา เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพะเยา 32 15 4 51 56 9 0 2 65
2 บ้านไร่อ้อย 11 5 5 21 27 6 1 0 34
3 บ้านภูเงิน 10 10 6 26 28 4 4 1 36
4 ชุมชนบ้านแม่สุก 9 5 0 14 15 7 3 0 25
5 ชุมชนบ้านแม่ใส 9 3 4 16 20 7 1 2 28
6 บ้านร่องห้า 7 5 4 16 16 9 7 4 32
7 ไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 6 5 4 15 22 6 5 2 33
8 บ้านร่องจว้า 6 5 3 14 14 3 5 1 22
9 อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 6 5 2 13 17 8 7 4 32
10 บ้านค่า 6 4 5 15 15 14 2 6 31
11 บ้านดงบุญนาค 6 4 2 12 13 2 1 0 16
12 บ้านจำไก่ 5 5 6 16 15 14 8 2 37
13 บ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) 5 3 1 9 7 1 1 0 9
14 บ้านต๋อม 4 4 2 10 13 13 8 3 34
15 บ้านหนองหล่ม 4 3 8 15 18 8 7 4 33
16 ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 4 3 2 9 9 2 0 1 11
17 บ้านเหล่า 4 2 1 7 7 4 2 0 13
18 บ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 4 1 2 7 9 4 1 2 14
19 บ้านห้วยบง 4 0 3 7 10 10 3 1 23
20 อนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 3 5 5 13 17 10 4 3 31
21 บ้านปิน 3 5 4 12 16 11 5 1 32
22 บ้านแม่กา 3 4 5 12 15 13 5 1 33
23 บ้านดงอินตา 3 3 1 7 10 2 5 1 17
24 บ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 3 3 1 7 8 2 1 1 11
25 บ้านดง 3 2 2 7 7 5 9 9 21
26 บ้านค่าบน 3 2 1 6 8 0 3 0 11
27 อนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) 3 2 0 5 5 1 0 0 6
28 ไชยพันธ์พงษ์พิทยา 3 1 3 7 11 10 0 0 21
29 บ้านห้วยเคียน 3 1 0 4 7 1 2 1 10
30 บ้านอิงโค้ง 3 0 1 4 10 3 5 1 18
31 บ้านหนองสระ 3 0 1 4 4 1 1 0 6
32 บ้านจำป่าหวาย 2 3 1 6 4 5 2 1 11
33 เจริญใจ 2 2 0 4 5 2 1 2 8
34 บ้านปางงุ้น 2 1 1 4 3 13 10 4 26
35 บ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 2 0 2 4 6 1 2 0 9
36 ประชาบำรุง 2 0 1 3 4 0 1 0 5
37 อนุบาลดรุณวิทยา 1 3 9 13 9 17 3 1 29
38 บ้านปาง 1 3 3 7 9 5 4 3 18
39 บ้านห้วยแก้ว 1 2 5 8 8 1 1 0 10
40 วัดบุญเกิดแสงส่องหล้า 1 1 2 3 6 9 3 1 2 13
41 บ้านป่าคา 1 2 2 5 5 4 0 3 9
42 บ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 1 2 1 4 6 6 0 0 12
43 บ้านป่าตึง 1 1 3 5 7 2 3 1 12
44 บ้านป่าสักสามัคคี 1 1 1 3 4 0 2 0 6
45 บ้านห้วยเจริญราษฎร์ 1 1 0 2 5 0 3 0 8
46 บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 1 1 0 2 3 2 0 0 5
47 ชุมชนบ้านตุ้มท่า 1 1 0 2 3 1 1 0 5
48 บ้านถ้ำประชาบำรุง 1 0 4 5 4 3 2 2 9
49 บ้านกาดถี 1 0 1 2 6 2 2 1 10
50 บ้านม่วงคำ 1 0 1 2 5 4 3 1 12
51 บ้านดอกคำใต้ 1 0 1 2 1 1 0 0 2
52 ตามฝันแม่ใจ 1 0 0 1 3 1 1 0 5
53 บ้านแม่พริก 1 0 0 1 1 2 0 0 3
54 บ้านแม่จว้าใต้ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
55 บ้านต๊ำพระแล 0 4 1 5 4 5 8 4 17
56 บ้านแม่อิง 0 2 4 6 7 3 3 2 13
57 บ้านโป่ง 0 2 2 4 8 5 1 2 14
58 อนุบาลภูกามยาว 0 2 2 4 5 5 3 1 13
59 บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 0 2 1 3 6 3 2 1 11
60 บ้านใหม่ 0 2 0 2 4 1 0 0 5
61 บ้านทุ่งหลวง 0 2 0 2 3 7 2 1 12
62 บ้านสาง 0 2 0 2 3 4 0 0 7
63 อนุบาลจำเนียรวิทยา 0 2 0 2 1 2 0 0 3
64 บ้านร่องปอ 0 1 3 4 5 2 0 0 7
65 บ้านสันเวียงใหม่ 0 1 3 4 5 1 1 1 7
66 บ้านศาลา 0 1 1 2 4 1 0 1 5
67 บ้านทุ่งป่าข่า 0 1 1 2 3 2 0 1 5
68 บ้านสันต้นผึ้ง 0 1 0 1 2 2 1 1 5
69 บ้านป่าแฝกเหนือ 0 1 0 1 2 0 2 0 4
70 ตำบลสันป่าม่วง 0 1 0 1 1 2 2 1 5
71 บ้านโพธิ์ทอง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
72 บ้านไร่ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
73 บ้านต๊ำดอนมูล 0 1 0 1 0 1 1 0 2
74 ชุมชนบ้านห้วยลาน 0 0 1 1 7 2 0 0 9
75 อนุบาลศรีชัยวิทยา 0 0 1 1 2 5 2 1 9
76 บ้านแม่นาเรือใต้ 0 0 1 1 2 2 0 0 4
77 บ้านห้วยทรายขาว 0 0 1 1 1 0 0 1 1
78 ปิยมาตรย์ 0 0 1 1 0 1 1 1 2
79 บ้านทุ่งต้นศรี 0 0 0 0 2 6 1 0 9
80 บ้านเนินสมบูรณ์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
81 บ้านป่าแฝกใต้ 0 0 0 0 1 2 2 0 5
82 บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) 0 0 0 0 1 1 2 1 4
83 บ้านร่องคำ 0 0 0 0 1 0 3 0 4
84 บ้านสันจกปก 0 0 0 0 0 3 0 0 3
85 บ้านต๊ำเหล่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
86 บ้านสันต้นม่วง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
87 บ้านแม่จว้า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 206 170 150 526 644 336 187 94 1,167