สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พะเยา เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 อนุบาลพะเยา 32 15 4 51
2 บ้านไร่อ้อย 11 5 5 21
3 บ้านภูเงิน 10 10 6 26
4 ชุมชนบ้านแม่สุก 9 5 0 14
5 ชุมชนบ้านแม่ใส 9 3 4 16
6 บ้านร่องห้า 7 5 4 16
7 ไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 6 5 4 15
8 บ้านร่องจว้า 6 5 3 14
9 อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 6 5 2 13
10 บ้านค่า 6 4 5 15
11 บ้านดงบุญนาค 6 4 2 12
12 บ้านจำไก่ 5 5 6 16
13 บ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) 5 3 1 9
14 บ้านต๋อม 4 4 2 10
15 บ้านหนองหล่ม 4 3 8 15
16 ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 4 3 2 9
17 บ้านเหล่า 4 2 1 7
18 บ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 4 1 2 7
19 บ้านห้วยบง 4 0 3 7
20 อนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 3 5 5 13
21 บ้านปิน 3 5 4 12
22 บ้านแม่กา 3 4 5 12
23 บ้านดงอินตา 3 3 1 7
24 บ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 3 3 1 7
25 บ้านดง 3 2 2 7
26 บ้านค่าบน 3 2 1 6
27 อนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) 3 2 0 5
28 ไชยพันธ์พงษ์พิทยา 3 1 3 7
29 บ้านห้วยเคียน 3 1 0 4
30 บ้านอิงโค้ง 3 0 1 4
31 บ้านหนองสระ 3 0 1 4
32 บ้านจำป่าหวาย 2 3 1 6
33 เจริญใจ 2 2 0 4
34 บ้านปางงุ้น 2 1 1 4
35 บ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 2 0 2 4
36 ประชาบำรุง 2 0 1 3
37 อนุบาลดรุณวิทยา 1 3 9 13
38 บ้านปาง 1 3 3 7
39 บ้านห้วยแก้ว 1 2 5 8
40 วัดบุญเกิดแสงส่องหล้า 1 1 2 3 6
41 บ้านป่าคา 1 2 2 5
42 บ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 1 2 1 4
43 บ้านป่าตึง 1 1 3 5
44 บ้านป่าสักสามัคคี 1 1 1 3
45 บ้านห้วยเจริญราษฎร์ 1 1 0 2
46 บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 1 1 0 2
47 ชุมชนบ้านตุ้มท่า 1 1 0 2
48 บ้านถ้ำประชาบำรุง 1 0 4 5
49 บ้านกาดถี 1 0 1 2
50 บ้านม่วงคำ 1 0 1 2
51 บ้านดอกคำใต้ 1 0 1 2
52 ตามฝันแม่ใจ 1 0 0 1
53 บ้านแม่พริก 1 0 0 1
54 บ้านแม่จว้าใต้ 1 0 0 1
55 บ้านต๊ำพระแล 0 4 1 5
56 บ้านแม่อิง 0 2 4 6
57 บ้านโป่ง 0 2 2 4
58 อนุบาลภูกามยาว 0 2 2 4
59 บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 0 2 1 3
60 บ้านใหม่ 0 2 0 2
61 บ้านทุ่งหลวง 0 2 0 2
62 บ้านสาง 0 2 0 2
63 อนุบาลจำเนียรวิทยา 0 2 0 2
64 บ้านร่องปอ 0 1 3 4
65 บ้านสันเวียงใหม่ 0 1 3 4
66 บ้านศาลา 0 1 1 2
67 บ้านทุ่งป่าข่า 0 1 1 2
68 บ้านสันต้นผึ้ง 0 1 0 1
69 บ้านป่าแฝกเหนือ 0 1 0 1
70 ตำบลสันป่าม่วง 0 1 0 1
71 บ้านโพธิ์ทอง 0 1 0 1
72 บ้านไร่ 0 1 0 1
73 บ้านต๊ำดอนมูล 0 1 0 1
74 ชุมชนบ้านห้วยลาน 0 0 1 1
75 อนุบาลศรีชัยวิทยา 0 0 1 1
76 บ้านแม่นาเรือใต้ 0 0 1 1
77 บ้านห้วยทรายขาว 0 0 1 1
78 ปิยมาตรย์ 0 0 1 1
79 บ้านทุ่งต้นศรี 0 0 0 0
80 บ้านเนินสมบูรณ์ 0 0 0 0
81 บ้านป่าแฝกใต้ 0 0 0 0
82 บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) 0 0 0 0
83 บ้านร่องคำ 0 0 0 0
84 บ้านสันจกปก 0 0 0 0
85 บ้านต๊ำเหล่า 0 0 0 0
86 บ้านสันต้นม่วง 0 0 0 0
87 บ้านแม่จว้า 0 0 0 0
รวม 206 170 150 526

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]