แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุทัยธานี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 75 58 80.56% 8 11.11% 2 2.78% 4 5.56% 72
2 โรงเรียนวัดทัพหมัน 74 38 57.58% 13 19.7% 6 9.09% 9 13.64% 66
3 โรงเรียนอนุบาลลานสัก 54 36 67.92% 10 18.87% 2 3.77% 5 9.43% 53
4 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 64 33 56.9% 7 12.07% 8 13.79% 10 17.24% 58
5 โรงเรียนบ้านหูช้าง 56 30 56.6% 13 24.53% 2 3.77% 8 15.09% 53
6 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 46 28 62.22% 9 20% 3 6.67% 5 11.11% 45
7 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 50 26 56.52% 12 26.09% 5 10.87% 3 6.52% 46
8 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ 52 23 46.94% 7 14.29% 11 22.45% 8 16.33% 49
9 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 39 20 51.28% 10 25.64% 2 5.13% 7 17.95% 39
10 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 35 20 60.61% 8 24.24% 3 9.09% 2 6.06% 33
11 โรงเรียนบ้านท่าชะอม 34 19 55.88% 9 26.47% 1 2.94% 5 14.71% 34
12 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 22 16 76.19% 4 19.05% 0 0% 1 4.76% 21
13 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 32 14 45.16% 7 22.58% 4 12.9% 6 19.35% 31
14 โรงเรียนบ้านเขาวง 25 14 60.87% 5 21.74% 2 8.7% 2 8.7% 23
15 โรงเรียนบ้านกลาง 30 13 44.83% 6 20.69% 5 17.24% 5 17.24% 29
16 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 18 13 72.22% 2 11.11% 2 11.11% 1 5.56% 18
17 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 39 11 29.73% 9 24.32% 7 18.92% 10 27.03% 37
18 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 31 11 40.74% 8 29.63% 8 29.63% 0 0% 27
19 โรงเรียนวัดหนองบัว 24 11 57.89% 2 10.53% 4 21.05% 2 10.53% 19
20 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 34 10 35.71% 9 32.14% 5 17.86% 4 14.29% 28
21 โรงเรียนอนุบาลห้วยคต 20 9 45% 7 35% 2 10% 2 10% 20
22 โรงเรียนบ้านหนองฝาง 20 9 50% 7 38.89% 1 5.56% 1 5.56% 18
23 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 24 8 36.36% 8 36.36% 1 4.55% 5 22.73% 22
24 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 24 8 40% 5 25% 2 10% 5 25% 20
25 โรงเรียนอนุบาลรัศมี 19 8 44.44% 5 27.78% 2 11.11% 3 16.67% 18
26 โรงเรียนวัดทองหลาง 18 8 50% 4 25% 2 12.5% 2 12.5% 16
27 โรงเรียนวัดหนองมะกอก 22 8 53.33% 4 26.67% 1 6.67% 2 13.33% 15
28 โรงเรียนวัดห้วยแห้ง 14 8 61.54% 2 15.38% 3 23.08% 0 0% 13
29 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 29 7 26.92% 11 42.31% 5 19.23% 3 11.54% 26
30 โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
31 โรงเรียนวัดสะนำ 11 7 77.78% 0 0% 0 0% 2 22.22% 9
32 โรงเรียนบ้านประดาหัก 18 6 33.33% 8 44.44% 1 5.56% 3 16.67% 18
33 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา 21 6 30% 7 35% 6 30% 1 5% 20
34 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 17 6 35.29% 4 23.53% 6 35.29% 1 5.88% 17
35 โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
36 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
37 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 19 5 29.41% 5 29.41% 4 23.53% 3 17.65% 17
38 โรงเรียนบ้านลานคา 10 5 50% 5 50% 0 0% 0 0% 10
39 โรงเรียนวัดทัพหลวง 17 5 35.71% 3 21.43% 1 7.14% 5 35.71% 14
40 โรงเรียนบ้านจัน 14 5 35.71% 3 21.43% 1 7.14% 5 35.71% 14
41 โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 13 5 38.46% 2 15.38% 0 0% 6 46.15% 13
42 โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
43 โรงเรียนบ้านคลองหวาย 8 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
44 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
45 โรงเรียนบ้านหนองผักกาด 12 4 33.33% 7 58.33% 1 8.33% 0 0% 12
46 โรงเรียนบ้านวังหิน 13 4 30.77% 4 30.77% 2 15.38% 3 23.08% 13
47 โรงเรียนบ้านหนองจอก 11 4 36.36% 4 36.36% 1 9.09% 2 18.18% 11
48 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 20 4 30.77% 3 23.08% 4 30.77% 2 15.38% 13
49 โรงเรียนบ้านคลองชะนี 10 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 2 22.22% 9
50 โรงเรียนบ้านน้ำรอบ 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
51 โรงเรียนบ้านโป่งข่อย 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
52 โรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
53 โรงเรียนวัดผาทั่ง 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
54 โรงเรียนบ้านสมอทอง 16 3 18.75% 9 56.25% 1 6.25% 3 18.75% 16
55 โรงเรียนบ้านเขากวางทอง 13 3 25% 4 33.33% 2 16.67% 3 25% 12
56 โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ 13 3 25% 4 33.33% 0 0% 5 41.67% 12
57 โรงเรียนบ้านเจ้าวัด 8 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
58 โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 10 3 30% 3 30% 1 10% 3 30% 10
59 โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ 8 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
60 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง 7 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
61 โรงเรียนบ้านห้วยโศก 7 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
62 โรงเรียนบ้านวังผาลาด 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
63 โรงเรียนบ้านดงประดาพระ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
64 โรงเรียนบ้านหินตุ้ม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
65 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
66 โรงเรียนบ้านศาลาคลอง 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
67 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
68 โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
69 โรงเรียนสง่ารวมราษฎร์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
70 โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ 12 2 18.18% 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 11
71 โรงเรียนวัดทัพคล้าย 9 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
72 โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ 7 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
73 โรงเรียนบ้านป่าเลา 7 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
74 โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
75 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
76 โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
77 โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
78 โรงเรียนบ้านห้วยบง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
79 โรงเรียนบ้านวังพง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
80 โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
83 โรงเรียนบ้านหนองผักแพว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
84 โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
85 โรงเรียนวัดหัวเมือง 10 1 11.11% 7 77.78% 0 0% 1 11.11% 9
86 โรงเรียนบ้านบุ่ง 7 1 14.29% 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 7
87 โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย 6 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 6
88 โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย 7 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 7
89 โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 6 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
90 โรงเรียนวัดพุ่มบำเพ็ญธรรม 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
91 โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคี 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
92 โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
93 โรงเรียนวัดเทพนิมิต 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์ 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
95 โรงเรียนบ้านคลองตะขาบ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
96 โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน 6 1 25% 0 0% 0 0% 3 75% 4
97 โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
98 โรงเรียนบ้านหินโหง่น 4 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
99 โรงเรียนบ้านนาทุ่งเชือก 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนบ้านร่องมะดูก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนบ้านวังตอสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนวัดทุ่งโพ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนวัดหนองยาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนบ้านดง 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
107 โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ 6 0 0% 3 50% 0 0% 3 50% 6
108 โรงเรียนบ้านพุบอน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
109 โรงเรียนบ้านหนองอาสา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
110 โรงเรียนบ้านร่องตาที 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนวัดเขาผาแรต 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนอนุบาลสีฟ้า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนบ้านทัพยายปอน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
114 โรงเรียนบ้านพุต่อ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]