สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุทัยธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 35 13 10 58 57 7 2 4 66
2 บ้านโกรกลึก 15 10 3 28 32 6 8 10 46
3 บ้านห้วยเปล้า 13 7 5 25 27 9 3 5 39
4 วัดทัพหมัน 11 8 4 23 34 13 6 9 53
5 อนุบาลบ้านไร่ 11 3 2 16 18 12 5 3 35
6 บ้านหูช้าง 10 9 6 25 24 12 2 8 38
7 อนุบาลลานสัก 9 11 9 29 31 10 2 5 43
8 บ้านทุ่งสามแท่ง 9 6 3 18 19 8 3 2 30
9 รัตนโกสินทร์ ๒ 7 5 4 16 22 3 10 8 35
10 บ้านท่าชะอม 6 5 3 14 17 8 1 5 26
11 วัดหนองบัว 6 3 1 10 11 2 4 2 17
12 บ้านกลาง 5 1 3 9 10 6 5 5 21
13 ทองประสาทเวทย์ 4 6 1 11 13 2 2 1 17
14 วัดเขาพระยาสังฆาราม 3 5 4 12 16 4 0 1 20
15 บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 3 5 4 12 11 7 4 6 22
16 อนุบาลรัศมี 3 4 1 8 8 5 2 3 15
17 ชุมชนบ้านทุ่งนางาม 3 2 4 9 7 11 5 3 23
18 ห้วยขาแข้งวิทยาคม 3 2 2 7 8 7 8 0 23
19 บ้านคลองหวาย 3 2 0 5 5 1 0 2 6
20 วัดสะนำ 3 0 0 3 6 0 0 2 6
21 บ้านจัน 2 3 0 5 5 3 1 5 9
22 บ้านเขาวง 2 2 2 6 10 5 1 2 16
23 บ้านหนองฝาง 2 2 2 6 8 7 1 1 16
24 บ้านน้ำพุ 2 2 2 6 6 7 1 5 14
25 บ้านน้ำรอบ 2 2 1 5 4 2 1 1 7
26 บ้านอีมาดอีทราย 2 1 5 8 10 8 5 4 23
27 บ้านโป่งสามสิบ 2 1 2 5 5 2 0 6 7
28 วัดห้วยแห้ง 2 0 1 3 7 2 3 0 12
29 วัดผาทั่ง 2 0 0 2 4 0 1 0 5
30 ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1 6 4 11 13 9 2 7 24
31 วัดทุ่งหลวง 1 4 2 7 6 4 6 1 16
32 บ้านหนองกระทุ่ม 1 3 4 8 7 8 6 10 21
33 บ้านหนองจอก 1 3 0 4 4 4 1 2 9
34 บ้านป่าอ้อ 1 2 2 5 7 5 2 5 14
35 ชุมชนบ้านทุ่งนา 1 2 1 4 5 6 6 1 17
36 บ้านทุ่งนาสวน 1 2 0 3 5 1 0 0 6
37 บ้านห้วยโศก 1 2 0 3 3 1 1 1 5
38 อนุบาลห้วยคต 1 1 2 4 8 6 2 2 16
39 บ้านประดาหัก 1 1 2 4 5 8 1 3 14
40 บ้านหนองมะสัง 1 1 2 4 4 4 4 3 12
41 บ้านเขาน้ำโจน 1 1 0 2 5 1 1 0 7
42 วัดห้วยพระจันทร์ 1 1 0 2 2 2 0 1 4
43 บ้านหนองผักกาด 1 0 5 6 4 7 1 0 12
44 สีฟ้าพัฒนวิทย์ 1 0 2 3 3 4 0 5 7
45 บ้านตลิ่งสูง 1 0 1 2 3 3 4 2 10
46 บ้านเจ้าวัด 1 0 1 2 2 4 0 1 6
47 วัดเทพนิมิต 1 0 1 2 1 1 0 0 2
48 บ้านห้วยไผ่ขุย 1 0 0 1 3 0 0 0 3
49 บ้านสมอทอง 1 0 0 1 2 9 1 3 12
50 บ้านล่อมเสือโฮก 1 0 0 1 2 0 0 0 2
51 บ้านห้วยบง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
52 บ้านเนินสาธารณ์ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
53 บ้านหินโหง่น 1 0 0 1 1 0 0 1 1
54 บ้านซับสุราษฎร์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
55 วัดทุ่งโพ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
56 บ้านลานคา 0 4 0 4 5 5 0 0 10
57 วัดทัพหลวง 0 3 1 4 5 2 1 5 8
58 วัดหนองมะกอก 0 2 3 5 8 4 1 2 13
59 วัดทองหลาง 0 2 2 4 7 4 2 2 13
60 บ้านน้ำวิ่ง 0 2 0 2 4 0 1 0 5
61 บ้านหน้าฝายบึงตาโพ 0 2 0 2 3 1 1 3 5
62 บ้านบุ่งฝาง 0 2 0 2 2 0 0 0 2
63 บ้านคลองชะนี 0 1 2 3 3 3 0 2 6
64 บ้านเนินมะค่า 0 1 1 2 3 2 1 3 6
65 บ้านนาไร่เดียว 0 1 1 2 3 1 0 0 4
66 บ้านทุ่งน้อย 0 1 1 2 3 0 0 2 3
67 ชุมชนวัดสุวรรณบรรพต 0 1 1 2 2 1 1 2 4
68 บ้านคลองโป่ง 0 1 1 2 2 1 0 0 3
69 บ้านใหม่หนองแก 0 1 1 2 2 0 0 0 2
70 บ้านวังหิน 0 1 0 1 3 4 2 3 9
71 บ้านเขากวางทอง 0 1 0 1 3 4 2 3 9
72 บ้านใหม่คลองอังวะ 0 1 0 1 2 3 0 0 5
73 บ้านหินตุ้ม 0 1 0 1 2 1 0 0 3
74 บ้านคลองตะขาบ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
75 ไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) 0 0 2 2 5 1 0 0 6
76 บ้านห้วยป่าปก 0 0 2 2 2 1 0 1 3
77 บ้านวังผาลาด 0 0 1 1 3 1 1 0 5
78 บ้านดงประดาพระ 0 0 1 1 3 1 0 1 4
79 วัดทัพคล้าย 0 0 1 1 2 3 1 2 6
80 บ้านป่าเลา 0 0 1 1 2 2 1 1 5
81 บ้านเขาลูกโล่ 0 0 1 1 1 5 3 1 9
82 บ้านหินงามสามัคคี 0 0 1 1 1 1 0 2 2
83 บ้านหนองไม้แก่น 0 0 1 1 1 1 0 1 2
84 บ้านคลองแห้งวิทยา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
85 บ้านวังตอสามัคคี 0 0 1 1 1 0 0 0 1
86 บ้านดง 0 0 1 1 0 3 1 0 4
87 บ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 6 3 0 0 9
88 บ้านโป่งข่อย 0 0 0 0 3 2 0 1 5
89 ชุมชนบ้านหนองงาแซง 0 0 0 0 3 1 1 2 5
90 บ้านศาลาคลอง 0 0 0 0 3 0 2 0 5
91 บ้านวังพง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
92 สง่ารวมราษฎร์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
93 วัดหัวเมือง 0 0 0 0 1 7 0 1 8
94 บ้านบุ่ง 0 0 0 0 1 4 0 2 5
95 วัดเขาฆ้องชัย 0 0 0 0 1 4 0 1 5
96 วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม 0 0 0 0 1 1 2 0 4
97 บ้านใหม่คลองเคียน 0 0 0 0 1 0 0 3 1
98 บ้านหนองม่วง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
99 วัดหนองยาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
100 บ้านหนองบ่มกล้วย 0 0 0 0 0 3 1 2 4
101 บ้านปางไม้ไผ่ 0 0 0 0 0 3 0 3 3
102 บ้านหนองจิกยาว 0 0 0 0 0 3 0 1 3
103 บ้านพุบอน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
104 บ้านหนองอาสา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
105 บ้านร่องตาที 0 0 0 0 0 1 0 0 1
106 วัดเขาผาแรต 0 0 0 0 0 1 0 0 1
107 อนุบาลสีฟ้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
108 ชุมชนบ้านประดู่ยืน 0 0 0 0 0 0 0 2 0
109 บ้านทัพยายปอน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
110 บ้านพุต่อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 206 178 141 525 645 350 151 211 1,146