สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุทัยธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 36 13 10 59
2 บ้านโกรกลึก 16 10 3 29
3 อนุบาลบ้านไร่ 15 4 3 22
4 บ้านหูช้าง 14 10 6 30
5 วัดทัพหมัน 13 8 4 25
6 บ้านห้วยเปล้า 13 7 6 26
7 อนุบาลลานสัก 11 12 9 32
8 บ้านทุ่งสามแท่ง 9 7 3 19
9 รัตนโกสินทร์ ๒ 7 5 7 19
10 บ้านท่าชะอม 7 5 3 15
11 บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 6 5 4 15
12 วัดหนองบัว 6 3 1 10
13 บ้านกลาง 5 3 3 11
14 ทองประสาทเวทย์ 4 6 1 11
15 วัดเขาพระยาสังฆาราม 3 5 4 12
16 บ้านหนองกระทุ่ม 3 4 5 12
17 ห้วยขาแข้งวิทยาคม 3 4 3 10
18 อนุบาลรัศมี 3 4 1 8
19 บ้านน้ำพุ 3 3 2 8
20 ชุมชนบ้านทุ่งนางาม 3 2 4 9
21 บ้านหนองฝาง 3 2 2 7
22 บ้านคลองหวาย 3 2 0 5
23 วัดห้วยแห้ง 3 0 1 4
24 วัดสะนำ 3 0 1 4
25 ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 2 9 8 19
26 บ้านเขาวง 2 3 2 7
27 บ้านทุ่งนาสวน 2 3 0 5
28 บ้านจัน 2 3 0 5
29 บ้านน้ำรอบ 2 2 1 5
30 บ้านอีมาดอีทราย 2 1 5 8
31 บ้านโป่งสามสิบ 2 1 2 5
32 บ้านตลิ่งสูง 2 0 1 3
33 บ้านเจ้าวัด 2 0 1 3
34 วัดผาทั่ง 2 0 0 2
35 บ้านสมอทอง 2 0 0 2
36 วัดทุ่งหลวง 1 4 2 7
37 บ้านหนองจอก 1 3 0 4
38 บ้านป่าอ้อ 1 2 2 5
39 บ้านประดาหัก 1 2 2 5
40 บ้านหนองมะสัง 1 2 2 5
41 ชุมชนบ้านทุ่งนา 1 2 1 4
42 บ้านห้วยโศก 1 2 0 3
43 อนุบาลห้วยคต 1 1 2 4
44 บ้านนาไร่เดียว 1 1 2 4
45 บ้านเขาน้ำโจน 1 1 0 2
46 วัดห้วยพระจันทร์ 1 1 0 2
47 บ้านห้วยบง 1 1 0 2
48 บ้านซับสุราษฎร์ 1 1 0 2
49 บ้านเพชรน้ำผึ้ง 1 1 0 2
50 บ้านหนองผักกาด 1 0 5 6
51 สีฟ้าพัฒนวิทย์ 1 0 2 3
52 วัดเทพนิมิต 1 0 1 2
53 บ้านห้วยไผ่ขุย 1 0 0 1
54 บ้านล่อมเสือโฮก 1 0 0 1
55 บ้านเนินสาธารณ์ 1 0 0 1
56 ชุมชนบ้านประดู่ยืน 1 0 0 1
57 บ้านหินโหง่น 1 0 0 1
58 บ้านร่องมะดูก 1 0 0 1
59 วัดทุ่งโพ 1 0 0 1
60 บ้านลานคา 0 4 0 4
61 วัดทัพหลวง 0 3 1 4
62 บ้านบุ่งฝาง 0 3 0 3
63 วัดทองหลาง 0 2 3 5
64 วัดหนองมะกอก 0 2 3 5
65 บ้านวังหิน 0 2 0 2
66 บ้านน้ำวิ่ง 0 2 0 2
67 บ้านหน้าฝายบึงตาโพ 0 2 0 2
68 บ้านหนองผักแพว 0 2 0 2
69 บ้านคลองชะนี 0 1 2 3
70 บ้านเนินมะค่า 0 1 1 2
71 บ้านทุ่งน้อย 0 1 1 2
72 บ้านเขาลูกโล่ 0 1 1 2
73 ชุมชนวัดสุวรรณบรรพต 0 1 1 2
74 บ้านคลองโป่ง 0 1 1 2
75 บ้านใหม่หนองแก 0 1 1 2
76 บ้านเขากวางทอง 0 1 0 1
77 บ้านหินตุ้ม 0 1 0 1
78 บ้านใหม่คลองอังวะ 0 1 0 1
79 บ้านหนองบ่มกล้วย 0 1 0 1
80 บ้านคลองตะขาบ 0 1 0 1
81 ไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) 0 0 2 2
82 บ้านห้วยป่าปก 0 0 2 2
83 บ้านวังผาลาด 0 0 1 1
84 บ้านดงประดาพระ 0 0 1 1
85 วัดทัพคล้าย 0 0 1 1
86 บ้านป่าเลา 0 0 1 1
87 บ้านหินงามสามัคคี 0 0 1 1
88 บ้านหนองไม้แก่น 0 0 1 1
89 บ้านคลองแห้งวิทยา 0 0 1 1
90 บ้านวังตอสามัคคี 0 0 1 1
91 บ้านดง 0 0 1 1
92 บ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 0 0 0 0
93 บ้านโป่งข่อย 0 0 0 0
94 ชุมชนบ้านหนองงาแซง 0 0 0 0
95 บ้านศาลาคลอง 0 0 0 0
96 สง่ารวมราษฎร์ 0 0 0 0
97 บ้านวังพง 0 0 0 0
98 วัดหัวเมือง 0 0 0 0
99 บ้านบุ่ง 0 0 0 0
100 วัดเขาฆ้องชัย 0 0 0 0
101 บ้านหนองจิกยาว 0 0 0 0
102 วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม 0 0 0 0
103 บ้านใหม่คลองเคียน 0 0 0 0
104 บ้านนาทุ่งเชือก 0 0 0 0
105 บ้านหนองม่วง 0 0 0 0
106 วัดหนองยาง 0 0 0 0
107 บ้านปางไม้ไผ่ 0 0 0 0
108 บ้านพุบอน 0 0 0 0
109 บ้านหนองอาสา 0 0 0 0
110 บ้านร่องตาที 0 0 0 0
111 วัดเขาผาแรต 0 0 0 0
112 อนุบาลสีฟ้า 0 0 0 0
113 บ้านทัพยายปอน 0 0 0 0
114 บ้านพุต่อ 0 0 0 0
รวม 238 204 155 597

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]