ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 760
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 93.40 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ สพป. อุทัยธานี เขต 2 93.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ทองประสาทเวทย์ สพป. อุทัยธานี เขต 2 91.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหน้าฝายบึงตาโพ สพป. อุทัยธานี เขต 2 84.40 ทอง 4
5 บ้านตลิ่งสูง สพป. อุทัยธานี เขต 2 78.10 เงิน 5
6 บ้านเจ้าวัด สพป. อุทัยธานี เขต 2 77.10 เงิน 6
7 วัดเขาฆ้องชัย สพป. อุทัยธานี เขต 2 75.80 เงิน 7
8 บ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 75.40 เงิน 8
9 บ้านหนองจอก สพป. อุทัยธานี เขต 2 74.50 เงิน 9
10 บ้านท่าชะอม สพป. อุทัยธานี เขต 2 73.20 เงิน 10
11 บ้านปางไม้ไผ่ สพป. อุทัยธานี เขต 2 72.80 เงิน 11
12 บ้านป่าเลา สพป. อุทัยธานี เขต 2 72.30 เงิน 12
13 อนุบาลห้วยคต สพป. อุทัยธานี เขต 2 71.50 เงิน 13
14 วัดทุ่งหลวง สพป. อุทัยธานี เขต 2 70.60 เงิน 14
15 บ้านหนองจิกยาว สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -
16 บ้านใหม่คลองอังวะ สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -


คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 775
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 รัตนโกสินทร์ ๒ สพป. อุทัยธานี เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 348
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองฝาง สพป. อุทัยธานี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 090
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ
2 ทองประสาทเวทย์ สพป. อุทัยธานี เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลลานสัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 80 ทอง 4
5 บ้านเขาวง สพป. อุทัยธานี เขต 2 78 เงิน 5
6 บ้านน้ำพุ สพป. อุทัยธานี เขต 2 76 เงิน 6
7 บ้านเขากวางทอง สพป. อุทัยธานี เขต 2 74 เงิน 7
8 บ้านคลองโป่ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 70 เงิน 8
9 บ้านสมอทอง สพป. อุทัยธานี เขต 2 65 ทองแดง 9


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 091
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดหนองบัว สพป. อุทัยธานี เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านป่าเลา สพป. อุทัยธานี เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 รัตนโกสินทร์ ๒ สพป. อุทัยธานี เขต 2 84 ทอง 4
5 วัดทัพหมัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 093
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทองประสาทเวทย์ สพป. อุทัยธานี เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลลานสัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองมะสัง สพป. อุทัยธานี เขต 2 80 ทอง 4
5 บ้านสมอทอง สพป. อุทัยธานี เขต 2 75 เงิน 5
6 บ้านหนองอาสา สพป. อุทัยธานี เขต 2 73 เงิน 6


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 094
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม สพป. อุทัยธานี เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านจัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 100
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยเปล้า สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -
3 บ้านใหม่คลองเคียน สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -
4 วัดทัพหมัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 181
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้ำรอบ สพป. อุทัยธานี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองจอก สพป. อุทัยธานี เขต 2 72.19 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านป่าอ้อ สพป. อุทัยธานี เขต 2 71.22 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 69.44 ทองแดง 4
5 บ้านทุ่งน้อย สพป. อุทัยธานี เขต 2 59.15 เข้าร่วม 5
6 บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม สพป. อุทัยธานี เขต 2 58.78 เข้าร่วม 6
7 บ้านวังหิน สพป. อุทัยธานี เขต 2 57.48 เข้าร่วม 7
8 บ้านเขากวางทอง สพป. อุทัยธานี เขต 2 52.29 เข้าร่วม 8
9 สีฟ้าพัฒนวิทย์ สพป. อุทัยธานี เขต 2 42.81 เข้าร่วม 9
10 วัดทัพหลวง สพป. อุทัยธานี เขต 2 32 เข้าร่วม 10
11 อนุบาลบ้านไร่ สพป. อุทัยธานี เขต 2 31 เข้าร่วม 11
12 วัดหนองมะกอก สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 184
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลบ้านไร่ สพป. อุทัยธานี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดทัพหลวง สพป. อุทัยธานี เขต 2 80.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านน้ำรอบ สพป. อุทัยธานี เขต 2 64.09 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 รัตนโกสินทร์ ๒ สพป. อุทัยธานี เขต 2 63.16 ทองแดง 4
5 บ้านจัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 57.27 เข้าร่วม 5
6 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 52.52 เข้าร่วม 6
7 บ้านใหม่คลองเคียน สพป. อุทัยธานี เขต 2 46.60 เข้าร่วม 7
8 บ้านเขากวางทอง สพป. อุทัยธานี เขต 2 46.42 เข้าร่วม 8
9 บ้านปางไม้ไผ่ สพป. อุทัยธานี เขต 2 44.45 เข้าร่วม 9
10 บ้านคลองหวาย สพป. อุทัยธานี เขต 2 40.77 เข้าร่วม 10
11 วัดหนองมะกอก สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -
12 สีฟ้าพัฒนวิทย์ สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 770
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งสามแท่ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ
2 รัตนโกสินทร์ ๒ สพป. อุทัยธานี เขต 2 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านอีมาดอีทราย สพป. อุทัยธานี เขต 2 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านใหม่คลองเคียน สพป. อุทัยธานี เขต 2 58 เข้าร่วม 4
5 บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม สพป. อุทัยธานี เขต 2 54 เข้าร่วม 5
6 บ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 49 เข้าร่วม 6
7 บ้านป่าอ้อ สพป. อุทัยธานี เขต 2 47 เข้าร่วม 7
8 บ้านห้วยเปล้า สพป. อุทัยธานี เขต 2 34 เข้าร่วม 8
9 บ้านคลองหวาย สพป. อุทัยธานี เขต 2 33 เข้าร่วม 9
10 บ้านโป่งสามสิบ สพป. อุทัยธานี เขต 2 33 เข้าร่วม 9
11 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. อุทัยธานี เขต 2 25 เข้าร่วม 11


วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 099
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทองประสาทเวทย์ สพป. อุทัยธานี เขต 2 86.40 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 81.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 78.70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเขากวางทอง สพป. อุทัยธานี เขต 2 77.60 เงิน 4
5 อนุบาลลานสัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 0 เข้าร่วม
6 ชุมชนบ้านทุ่งนางาม สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -
7 บ้านพุต่อ สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 766
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 82.85 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทุ่งน้อย สพป. อุทัยธานี เขต 2 42.38 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สีฟ้าพัฒนวิทย์ สพป. อุทัยธานี เขต 2 36.66 เข้าร่วม 4
5 บ้านป่าอ้อ สพป. อุทัยธานี เขต 2 34.38 เข้าร่วม 5
6 บ้านเขากวางทอง สพป. อุทัยธานี เขต 2 29.71 เข้าร่วม 6
7 บ้านจัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 26.76 เข้าร่วม 7
8 อนุบาลบ้านไร่ สพป. อุทัยธานี เขต 2 18.19 เข้าร่วม 8
9 วัดทัพหลวง สพป. อุทัยธานี เขต 2 10 เข้าร่วม 9
10 อนุบาลลานสัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 10 เข้าร่วม 9


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 190
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองหวาย สพป. อุทัยธานี เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยเปล้า สพป. อุทัยธานี เขต 2 37 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 รัตนโกสินทร์ ๒ สพป. อุทัยธานี เขต 2 36 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านใหม่คลองเคียน สพป. อุทัยธานี เขต 2 35 เข้าร่วม 4
5 บ้านจัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 34 เข้าร่วม 5
6 บ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 34 เข้าร่วม 5
7 บ้านทุ่งสามแท่ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 33 เข้าร่วม 7
8 บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม สพป. อุทัยธานี เขต 2 33 เข้าร่วม 7
9 บ้านป่าอ้อ สพป. อุทัยธานี เขต 2 32 เข้าร่วม 9
10 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. อุทัยธานี เขต 2 31 เข้าร่วม 10
11 บ้านอีมาดอีทราย สพป. อุทัยธานี เขต 2 25 เข้าร่วม 11
12 บ้านโป่งสามสิบ สพป. อุทัยธานี เขต 2 24 เข้าร่วม 12
13 วัดทัพหมัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 708
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลลานสัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 753
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่าชะอม สพป. อุทัยธานี เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 801
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหูช้าง สพป. อุทัยธานี เขต 2 80.30 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งสามแท่ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 78.60 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านทุ่งนางาม สพป. อุทัยธานี เขต 2 77.60 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดหนองบัว สพป. อุทัยธานี เขต 2 66.60 ทองแดง 4
5 รัตนโกสินทร์ ๒ สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -
6 ห้วยขาแข้งวิทยาคม สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 796
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหูช้าง สพป. อุทัยธานี เขต 2 80.20 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านประดาหัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 77.20 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านทุ่งนางาม สพป. อุทัยธานี เขต 2 71.40 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 รัตนโกสินทร์ ๒ สพป. อุทัยธานี เขต 2 69.40 ทองแดง 4
5 บ้านตลิ่งสูง สพป. อุทัยธานี เขต 2 68.20 ทองแดง 5
6 วัดทัพหมัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -
7 ห้วยขาแข้งวิทยาคม สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 803
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านจัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 16 เข้าร่วม ชนะเลิศ
2 รัตนโกสินทร์ ๒ สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -
3 ห้วยขาแข้งวิทยาคม สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 802
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทองประสาทเวทย์ สพป. อุทัยธานี เขต 2 93.50 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลลานสัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 53 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 51 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองจอก สพป. อุทัยธานี เขต 2 45 เข้าร่วม 4
5 อนุบาลห้วยคต สพป. อุทัยธานี เขต 2 34 เข้าร่วม 5
6 ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ สพป. อุทัยธานี เขต 2 31 เข้าร่วม 6
7 อนุบาลบ้านไร่ สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 795
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ทองประสาทเวทย์ สพป. อุทัยธานี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลห้วยคต สพป. อุทัยธานี เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสมอทอง สพป. อุทัยธานี เขต 2 81 ทอง 4
5 อนุบาลลานสัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 80 ทอง 5
6 บ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 76 เงิน 6
7 อนุบาลบ้านไร่ สพป. อุทัยธานี เขต 2 74 เงิน 7
8 บ้านบุ่ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 72 เงิน 8
9 บ้านหูช้าง สพป. อุทัยธานี เขต 2 71 เงิน 9
10 วัดเขาฆ้องชัย สพป. อุทัยธานี เขต 2 71 เงิน 9
11 วัดทัพหมัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 70 เงิน 11
12 บ้านวังหิน สพป. อุทัยธานี เขต 2 66 ทองแดง 12


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 794
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหูช้าง สพป. อุทัยธานี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลลานสัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 อนุบาลบ้านไร่ สพป. อุทัยธานี เขต 2 72 เงิน 5
6 ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ สพป. อุทัยธานี เขต 2 71 เงิน 6
7 อนุบาลห้วยคต สพป. อุทัยธานี เขต 2 70 เงิน 7
8 อนุบาลรัศมี สพป. อุทัยธานี เขต 2 68 ทองแดง 8
9 วัดทัพหลวง สพป. อุทัยธานี เขต 2 67 ทองแดง 9
10 บ้านตลิ่งสูง สพป. อุทัยธานี เขต 2 62 ทองแดง 10
11 บ้านท่าชะอม สพป. อุทัยธานี เขต 2 59 เข้าร่วม 11
12 บ้านบุ่ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 58 เข้าร่วม 12
13 รัตนโกสินทร์ ๒ สพป. อุทัยธานี เขต 2 55 เข้าร่วม 13


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 800
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลบ้านไร่ สพป. อุทัยธานี เขต 2 92.40 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลลานสัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 84 ทอง 4
5 บ้านสมอทอง สพป. อุทัยธานี เขต 2 74.80 เงิน 5
6 อนุบาลห้วยคต สพป. อุทัยธานี เขต 2 73 เงิน 6
7 บ้านหนองบ่มกล้วย สพป. อุทัยธานี เขต 2 72.40 เงิน 7
8 อนุบาลรัศมี สพป. อุทัยธานี เขต 2 70.60 เงิน 8
9 บ้านเขากวางทอง สพป. อุทัยธานี เขต 2 68.20 ทองแดง 9
10 ชุมชนบ้านทุ่งนางาม สพป. อุทัยธานี เขต 2 68 ทองแดง 10
11 บ้านน้ำพุ สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -
12 บ้านวังพง สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 345
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขาวง สพป. อุทัยธานี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดห้วยพระจันทร์ สพป. อุทัยธานี เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 343
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลบ้านไร่ สพป. อุทัยธานี เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ สพป. อุทัยธานี เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหนองบัว สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 339
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่าชะอม สพป. อุทัยธานี เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 783
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดหนองบัว สพป. อุทัยธานี เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 334
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดหนองบัว สพป. อุทัยธานี เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 รัตนโกสินทร์ ๒ สพป. อุทัยธานี เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 333
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลบ้านไร่ สพป. อุทัยธานี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลลานสัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านท่าชะอม สพป. อุทัยธานี เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) สพป. อุทัยธานี เขต 2 89 ทอง 4


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 332
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ