งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 404
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ บ้านไร่ 4 1. เด็กชายพุฒิพร    ผะหว่าง
2. เด็กชายอรัญ    ก้องเกียรติวานิช
1. นายประดิษฐ์    พันธ์ผา
2. นายวิวิว    ทองล้น
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนวัดทัพหลวง บ้านไร่ 5 1. เด็กชายชัยวัฒน์    เทียนเจริญ
2. เด็กชายหัสดิน    แห้วเพ็ชร
1. นางสาวยุพดี    ป้อมคำ
2. นายอำนาจ    จันทร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................