ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 010
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหินโหง่น สพป. อุทัยธานี เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหินตุ้ม สพป. อุทัยธานี เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 76.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ สพป. อุทัยธานี เขต 2 71.50 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคี สพป. อุทัยธานี เขต 2 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน สพป. อุทัยธานี เขต 2 70 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว สพป. อุทัยธานี เขต 2 45.50 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 45.50 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ สพป. อุทัยธานี เขต 2 39 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวัดทัพหลวง สพป. อุทัยธานี เขต 2 38 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านโป่งข่อย สพป. อุทัยธานี เขต 2 36.50 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านท่าชะอม สพป. อุทัยธานี เขต 2 35 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. อุทัยธานี เขต 2 28.50 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านวังหิน สพป. อุทัยธานี เขต 2 19 เข้าร่วม 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน