ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 102
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหูช้าง สพป. อุทัยธานี เขต 2 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองผักกาด สพป. อุทัยธานี เขต 2 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สพป. อุทัยธานี เขต 2 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองชะนี สพป. อุทัยธานี เขต 2 55 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านหินโหง่น สพป. อุทัยธานี เขต 2 55 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนอนุบาลรัศมี สพป. อุทัยธานี เขต 2 55 เข้าร่วม 5  
8 โรงเรียนวัดทัพหลวง สพป. อุทัยธานี เขต 2 53 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ สพป. อุทัยธานี เขต 2 44 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวัดทองหลาง สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -  
11 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน