ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 104
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ สพป. อุทัยธานี เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. อุทัยธานี เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว สพป. อุทัยธานี เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลห้วยคต สพป. อุทัยธานี เขต 2 71 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านเขาวง สพป. อุทัยธานี เขต 2 67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. อุทัยธานี เขต 2 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -  
8 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน