ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 122
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ สพป. อุทัยธานี เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเจ้าวัด สพป. อุทัยธานี เขต 2 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าชะอม สพป. อุทัยธานี เขต 2 56 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ สพป. อุทัยธานี เขต 2 41 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง สพป. อุทัยธานี เขต 2 34 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 27 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านสมอทอง สพป. อุทัยธานี เขต 2 21 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง สพป. อุทัยธานี เขต 2 16 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองชะนี สพป. อุทัยธานี เขต 2 14 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป. อุทัยธานี เขต 2 10 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง สพป. อุทัยธานี เขต 2 7 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านเนินมะค่า สพป. อุทัยธานี เขต 2 1 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านคลองโป่ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน