ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 124
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดห้วยแห้ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเนินมะค่า สพป. อุทัยธานี เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. อุทัยธานี เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ สพป. อุทัยธานี เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง สพป. อุทัยธานี เขต 2 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดหนองมะกอก สพป. อุทัยธานี เขต 2 69 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองฝาง สพป. อุทัยธานี เขต 2 67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. อุทัยธานี เขต 2 63 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สพป. อุทัยธานี เขต 2 62 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ สพป. อุทัยธานี เขต 2 62 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนวัดหนองบัว สพป. อุทัยธานี เขต 2 62 ทองแดง 9  
12 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม สพป. อุทัยธานี เขต 2 57 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 55 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน