ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 133
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สพป. อุทัยธานี เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ สพป. อุทัยธานี เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. อุทัยธานี เขต 2 64 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย สพป. อุทัยธานี เขต 2 64 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา สพป. อุทัยธานี เขต 2 62 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม สพป. อุทัยธานี เขต 2 60 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดทองหลาง สพป. อุทัยธานี เขต 2 50 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัดสะนำ สพป. อุทัยธานี เขต 2 50 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ สพป. อุทัยธานี เขต 2 50 เข้าร่วม 8  
11 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 48 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 46 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนวัดหัวเมือง สพป. อุทัยธานี เขต 2 26 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านสมอทอง สพป. อุทัยธานี เขต 2 20 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต สพป. อุทัยธานี เขต 2 12 เข้าร่วม 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน